Română

Revista de Istorie a Moldovei


Revista de Istorie a Moldovei a fost fondată de Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 1990. ISSN 1857-2022.

REDACȚIA:

Gheorghe COJOCARU (redactor-șef)

Nicolae ENCIU (redactor-șef-adjunct)

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC (secretar responsabil)


COLEGIUL DE REDACȚIE:

Paola AVALLONE (Italia)

Ioan BOLOVAN, mem. cor. al Academiei Române

Vitalie CIOBANU

Gheorghe CLIVETI, mem. cor. al Academiei Române

Sergiu CORNEA

Ovidiu CRISTEA (România)

Demir DRAGNEV, mem. cor. al AȘM

Acad. Andrei EȘANU

Gheorghe NEGRU

Ștefan LEMNY (Franța)

Acad. Ioan-Aurel POP (România)

Ștefan PURICI (România)

Corneliu SIGMIREAN (România)

Acad. Victor SPINEI (România)

Igor ȘAROV

Ion ȘIȘCANU

Anatol ȚĂRANU


Revista apare de patru ori pe an. Condiţiile de publicare a materialelor în revistă pot fi găsite aici.


Institutul de Istorie oferă acces liber la versiunea electronică a Revistei de Istorie a Moldovei. Prin "acces liber" la revistă, ne referim la disponibilitatea acesteia gratuit pe pagina web publică http://www.historyinstitute.md, ceea ce permite oricărui utilizator de a citi, imprima, sau partaja link-ul textelor integrale ale articolelor, sau de a le folosi pentru orice alt scop legal, fără bariere financiare, juridice sau tehnice, altele decât cele inseparabile de accesul la internet în sine. Singura constrângere asupra reproducerii și distribuției, se refera la păstrarea drepturilor de autor, rezervând autorilor controlul asupra integrităţii muncii lor și dreptul de a fi recunoscut și citat în mod corespunzător.

SUMAR 1990-2021


Revista de Istorie a Moldovei, publicația științifică a Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova, pentru anul 2022, apare cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova în baza contractului financiar nerambursabil nr. DRRM/C/36 din 24 august 2022 semnat în tre DRRM și USM. www.drrm.gov.md

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC