Română


Conţinutul numărului de revistă


Interviu cu prof. univ. dr. hab. Demir Dragnev, membru corespondent al AȘM. Omagiu la 85 de ani. Partea a II-A (Continuare. A se vedea prima parte în „Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 3-4, 2021)

CZU:94(478)(092)(047.53)

Corlăteanu-Granciuc Silvia , Cernei Cătălina


7-23

Reflecții lapidare privind istoria și istoriografia românească. Discurs rostit la 27 aprilie 2022 în ședința festivă din Aula Academiei Române

CZU: [930.1+94](498)

Spinei Victor


29-52

Cuvânt de răspuns

CZU: 94(498)(092)

Pop Ioan-Aurel


53-57

Benderliii în afara hotarelor kadiatului Tighina

DOI: 10.58187/rim.129-130.01

CZU: 94(478)

Chirtoagă Ion


58-65

Din istoria instituției căsătoriei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea: condiții de încheiere a mariajului și procedura de cercetare

DOI: 10.58187/rim.129-130.02

CZU: 94(478):39”XVI-XVIII”

Felea Alina


66-80

Locuitorii ținutului Hotin (sfârșitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)

DOI: 10.58187/rim.129-130.03

CZU: 94(478):314”XVII-XVIII”

Ungureanu Constantin


81-101

Румынские беженцы осени 1916 г. и русское военное командование в Румынии: противоречивое сотрудничество на изломе катастрофы

DOI: 10.58187/rim.129-130.04

CZU: [94(498)(054.73)+355.48(47)]

Оськин Максим


102-116

Marea Britanie și tratatul Basarabiei de la Paris, din 28 octombrie 1922. La 100 de ani de la ratificare

DOI: 10.58187/rim.129-130.05

CZU: 94(478:410)”1922”

Cojocaru Gheorghe


117-124

„Dezghețul hrușciovist”: Coordonatele „destalinizării”. Partea a II-a (Continuare. A se vedea prima parte în „Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 3-4, 2021)

DOI: 10.58187/rim.129-130.06

CZU: 94(478)

Ţurcanu Mihai


125-140

Construcția europeană și Summit-ul franco-sovietic de la Kiev (6 decembrie 1989) (Partea I)

DOI: 10.58187/rim.129-130.07

CZU: 327(4:[47+57](091)

Corneanu Constantin


141-165

Nicolae Iorga și școala ardeleană. Gheorghe Șincai, reevaluarea unui portret

DOI: 10.58187/rim.129-130.08

CZU: 929(498)

Roman-Negoi Ana-Maria


166-173

Basarabia bântuită de ciumă (1812-1814)

DOI: 10.58187/rim.129-130.09

CZU: 94(478)”1812-1814”

Gherciu Eduard , Poştarencu Dinu


174-180

Recenzie. O enciclopedie cu caracter de unicat a dinamicii istoriografiei românești din cele mai vechi timpuri până în prezent

Enciu Nicolae

181-185

Recenzie. Valentin Burlacu, Formarea și evoluția RASS Moldovenești (1924–1940), Chișinău: Agenția pentru Știință și Memorie Militară, 2021, (Tipogr. Bons Offices), 462 p.

Molcosean Alexandru

186-190

O carte scrisă cu mult curaj. Elena NEGRU, Construcţia identitară în R.S.S. Moldovenească (1940-1941/1944-1989), Chișinău, Lexon Prim, 2022, 283 p.

Corlăteanu-Granciuc Silvia

191-192

Eveniment de popularizare a științei la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca: vernisarea expoziției foto-documentare „Tătarii lituanieni în documentele de arhivă”

Bîrlădeanu Virgiliu

193-195

Simpozionul științific „100 de ani de la Conferința sovieto-română de la Varșovia (1921)”, Chișinău, 23 noiembrie 2021

Corlăteanu-Granciuc Silvia , Gherasim Cristina

196-200

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC