Română

Postdoctorat

Școala Doctorală a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în filosofie cu tema: Fenomenul „medicalizarea societății” configurații teoretice și socio-bioetice, la specialitatea - 632.01 Etică și bioetică.

Ședința Seminarului științiific ad-hoc la specialitatea 632.01 – Etică și bioetică din cadrul Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova se va ține pe 13 iunie 2023, orele 14 00

În ordinea de zi a  seminarului: examinarea  tezei de doctor în filosofie cu tema „Fenomenul „medicalizarea societății”: configurații teoretice și socio-bioetice”, la specialitatea 632.01. Etică și bioetică, elaborată de către ȘARGU Elena, conducător științific OJOVAN Vitalie, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar.

Ședința SȘP ad-hoc va avea loc pe adresa: Chișinău, str. Academiei 3/2, Sala Senatului, et. 2, biroul 18

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în istoriei cu titlu „Instituția căsătoriei și relațiile de rudenie în Țara Moldovei (sec. XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea)”.

Autor: Alina FELEA
Consultant științific: Demir Dragnev, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM
Data: 01 martie 2023
Ora: 15.00
Adresa: Centrul de Informare al României „Gheorghe Brătianu” (sala 530), Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60).

Teza și rezumatele pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC: http://www.cnaa.md/thesis/59035/

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC