Română


CUPRINS

STUDII

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU,

VIAȚA ȘI FAPTELE MITROPOLITULUI  GRIGORIE ROŞCA (1478 -1570)

Alina FELEA,

DIN ISTORIA ALIMENTAȚIEI POPULAȚIEI DIN ȚARA MOLDOVEI: CONSUMUL PRODUSELOR PISCICOLE ȘI A FRUCTELOR DE MARE (SECOLUL XV-LEA– ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA)

Alexandru FURTUNĂ,

CONSIDERAȚII PRIVIND FISCALITATEA ȘI PRESTAȚIILE ÎN ȚARA MOLDOVEI (CU REFERINȚE LA ȚINUTUL IAȘI)

Alexei AGACHI,

PARTICIPAREA GUVERNATORULUI CIVIL  SCARLAT STURDZA LA ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI BASARABIEI (1812-1813)

Ieromonahul Dorimedont (BĂDĂRĂU),

IEROSCHIMONAHUL ISACHIE  DE LA MĂNĂSTIREA NOUL NEAMŢ: O TENTATIVĂ DE RECONSTITUIRE BIOGRAFICĂ

Т. А. ПОКИВАЙЛОВА,

РОССИЙСКО-РУМЫНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОРАСЧЁТОВ

DOCUMENTAR

Alina FELEA, Teodor CANDU, Larisa SVETLICINAIA,

VIOLENȚA ÎN SOCIETATEA MOLDOVENEASCĂ (ÎNC. SEC. XIX) CONTRIBUȚII DOCUMENTARE

Eugen-Tudor SCLIFOS,

POZIȚIA SARDINIEI ÎN CHESTIUNEA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE ȘI A SUDULUI BASARABIEI ÎN RAPOARTELE AMBASADORULUI FRANCEZ LA TORINO AGENOR, DUCE DE GRAMONT (1856)

Angela COLIN,

CONTEXTUL PLECĂRII LUI IOAN HALIPPA DIN BASARABIA (ANUL 1910). O SCRISOARE A LUI I. HALIPPA CĂTRE ARHIEPISCOPUL ARSENIE (AXENTIE STADNIŢCHI)

RECENZII

DAVID R. STONE, THE RUSSIAN ARMY IN THE GREAT WAR. THE EASTERN FRONT, 1914-1917, MODERN WAR STUDIES SERIES. LAWRENCE, KS: UNIVERSITY PRESS OF KANSAS, 2015

Mariana BAGRIN

MODERNIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ  ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE: 1831-1859 /COORD. VENERA ACHIM, VIOREL ACHIM. –  BUCUREŞTI: EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, 2016

Andrei EMILCIUC

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE  A INSTITUTULUI DE ISTORIE AL AȘM

Mihai ȚURCANU

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC