Română


CUPRINS
MIHAIL KOGĂLNICEANU- 200 DE ANI DE LA NAŞTERE

Andrei EŞANU,

MIHAIL KOGĂLNICEANU- COLECŢIONAR ŞI EDITOR DE CRONICI ROMÂNEŞTI

Valentin CONSTANTINOV,

MODELE ŞI PROIECŢII fN CUVANT PENTRU DESCHIDEREA CURSULUI DE ISTORIE NAŢIONALA, ROSTIT DE MIHAIL KOGĂLNICEANU LA ACADEMIA MIHĂILEANĂ ÎN 1843

Ion CHIRTOAGĂ,

MIHAIL KOGĂLNICEANU SI SUDUL BASARABIEI (1857-1878)

Gheorghe COJOCARU, Eugen- Tudor SCLIFOS,

CHESTIUNEA BASARABIEI fN CORESPONDENŢA DIPLOMATICĂ A LUI MIHAIL KOGĂLNICEANU fN ANII RĂZBOIULUI DE INDEPENDENŢĂ (1877-1878)

Valentina EŞANU,

O RELICVĂ BASARABEANĂ A FAMILIEI LUI MIHAIL KOGĂLNICEANU

STUDII

Constantin UNGUREANU,

COLONII LE GERMANE DIN BUCOVINA ŞI BASARABIA (PÂNĂ LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA)

Iana BALAN,

DEZVELIREA MONUMENTULUI ŢARULUI ALEXANDRU 1 LA CHIŞINĂU

Pavel MORARU,

NISTRUL-0 GRANIŢĂ DINTRE DOUĂ LUMI (1918-1944)

Mihai ŢURCANU,

O CRONICĂ A RELAŢIILOR SOVIETO-GERMANE (APRILIE 1939 -IUNIE 1941)

Ion ŞIŞCANU, Daniela ŞIŞCANU,

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN "ZONA SOVIETICĂ A PACTULUI MOLOTOV-RIBBENTROP " ÎN ANII 1940-1941 CA FORMĂ DE REPRESIUNE :CONTEXT,CAUZE ŞI EFECTE

RECENZII

ALEXANDRU CERGA ,UN ISTORIC AL BISERICILOR BASARABENE

Dinu POŞTARENCU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU- GÂNDITOR ŞI OM POLITIC'

Andrei PERCIUN

CONFERINŢA ANIVERSARĂ "PRIMA REVISTĂ BISERICEASCĂ ÎN SPAŢIUL BASARABEAN "

Maria DANILOV

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC