Română

Evenimente

Expoziția foto-documentară „Mărturii din Gulag: memoria victimelor regimului totalitar-comunist” prezintă narațiunile victimelor și supraviețuitorilor represiunilor politice și deportărilor în masă din perioada sovietică. Imaginile și documentele expuse din fondurile Muzeului Național de Istorie a Moldovei și a celor valorificate în cadrul Programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” prezintă publicului larg ororile regimului totalitar-sovietic și memoria acestei tragice perioade în societatea de astăzi.

Expoziția a fost elaborată în cadrul proiectului „Cultura memoriei pentru societățile în proces de transformare democratică: promovarea celor mai bune practici între Lituania și Republica Moldova”, realizat de Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Institutul de Istorie al USM, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, și susținut de Programul „The Development Cooperation and Democracy Promotion Programme” al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania în Republica Moldova.

În data de 20 aprilie 2024, Institutul de Istorie al USM în cooperare cu Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Muzeul de Istorie Avdarma, Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, MNIM, Universitatea de Stat din Comrat, Direcția Regională Învățământ UTA Găgăuzia, Asociația Obștească Institutul ProMemoria au participat la organizarea conferinței științifico-practice pentru profesorii școlari din UTA Găgăuzia cu genericul „Predarea disciplinei opționale pentru clasele a IX-a, a XII-a «Regimul totalitar-comunist: represiuni și mișcare de rezistență»”. La eveniment au participat profesori universitari, cercetători științifici, profesori școlari, muzeografi.


La București, în data de 19 mai 2023, începând cu ora 9.30, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, s-au desfășurat Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România și Gala Premiilor AOSR pentru anul 2021.

Adunarea Generală a AOSR a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea științifică a AOSR în anul 2022 și a Raportului financiar pentru anul 2022;


În perioada 21-26 august 2023, și-a ținut lucrările Școala de vară „Rezistența anticomunistă și antisovietică în estul Europei (1939-1989)", cu participarea tinerilor studioși din instituțiile universitare din Chișinău și Bălți, precum și din instituțiile de învățământ superior din Râbnița. În cadrul activităților realizate, au fost extinse orizonturile cunoașterii istorice, cultivate abilități de documentare privind memoria rezistenței, represiunilor politice, deportărilor și colectivizării forțate din perioada regimului sovietic de ocupație.

Pe parcursul școlii de vară, au fost vizitate locuri ale memoriei și complexe muzeale tematice din Republica Moldova și România. De asemenea, a avut loc un schimb de bune practici în domeniul comemorării victimelor regimului sovietic și studierii istoriei și memoriei rezistenței antisovietice din Moldova, Lituania și România, cu impact pentru valoros pentru cursanții școlii de vară.

În cadrul Săptămânii Unirii dr. confer. Vlad MISCHEVCA a avut, la 24 martie 2023, o întâlnire cu elevii Liceului „Mihail Sadoveanu” din Chișinău, în cadrul căreia a susținut lecția publică „Basarabia de la anexarea din 1812 la Marea Unire de la 1918: unele constatări după 105 ani”. Mulțumim dnei Maria ANTOCI, profesoara de istorie, pentru invitație şi organizarea la înalt nivel didactic a acestui eveniment istorico-literar, încadrat în ciclul manifestărilor patriotice închinate Unirii Basarabiei cu România de la 27 martie 1918.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC