Română

Descarcă PDF

SUMAR
IN HONOREM

ACADEMICIANUL ANDREI EŞANU LA VÂRSTA AFIRMĂRII (PREMIILE PENTRU LUCRĂRILE ELABORATE) OMAGIU ISTORICULUI VALERIU PASAT – 55 

STUDII

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU,

„NOTATIONES QUOTIDIANAE” DE IVAN ILINSKI (1721-1730). O NOUĂ VIZIUNE DUPĂ O LECTURĂ DE-VISU

Александр ПОНОМАРЁВ,

НЕКОТОРЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТА ПЕРСИДСКОГО ПОХОДА И РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ ДИМИТРИЯ КАНТЕМИРА

М. Р. РЫЖЕНКОВ,

ДМИТРИЙ КАНТЕМИР И ЕГО ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ДРЕВНИХ АКТОВ

Gheorghe BOBÂNĂ,

VALORI ETICE ÎN OPERA LUI ANTIOH CANTEMIR

Eugen-Tudor SCLIFOS,

POLITICA RUSEASCĂ A DOMNITORULUI MOLDOVEAN MIHAIL STURDZA

Andrei EMILCIUC,

EXTINDEREA ÎN BASARABIA A SISTEMULUI RUS DE ASIGURARE A SECURITĂŢII ALIMENTARE A POPULAŢIEI (ANII ´30-´40 AI SECOLULUI AL XIX-LEA)

Mariana BAGRIN,

REVOLUŢIA DIN UNGARIA DIN 1956 PRIN PRISMA PRESEI LOCALE DIN RSSM: CAZUL ZIARULUI RAIONAL DIN SOROCA,„STEAGUL ROŞU”

DOCUMENTAR

Gheorghe COJOCARU,

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA CERE ACORDUL URSS DE A DESCHIDE UN CONSULAT LA CHIŞINĂU

ISTORIE LOCALĂ

Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC,

DESPRE MOVILA URIAŞULUI DIN PĂRŢILE SOROCII

BIBLIOGRAFIE

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU,

NOUA LITERATURĂ DESPRE CANTEMIRESTI ADDENDA (2010-2013) LA BIBLIOGRAFIA „NEAMULUI CANTEMIREȘTILOR”

RECENZII

VADIM GUZUN, INDEZIRABILII: ASPECTE MEDIATICE, UMANITARE ŞI DE SECURITATE PRIVIND EMIGRAȚIA DIN UNIUNEA SOVIETICĂ ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ

VIAȚA ŞTIINȚIFICĂ

MASA ROTUNDĂ „REPERELE ISTORICE ALE INDEPENDENȚEI REPUBLICII MOLDOVA” (22 AUGUST 2013)

Marius TĂRÎȚĂ

ŞCOALA DE VARĂ „PROVOCĂRILE ISTORIEI CA ŞTIINŢĂ ŞI DISCIPLINĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI”, EDIŢIA A IX – A. (8-14 IULIE 2013, CLUJ-NAPOCA)

Andrei EMILCIUC

ŞCOALA INTERNAŢIONALĂ DE VARĂ „SECOLUL XX PRIN OCHII ISTORICILOR DIN CSI ŞI STATELE BALTICE: ŞTIINŢĂ ŞI EDUCAŢIE” (20-29 AUGUST 2013, ZVENIGOROD, RUSIA)

Andrei EMILCIUC

CURSURILE DE VARĂ ALE UNIVERSITĂȚII POPULARE „N. IORGA” DIN VĂLENII DE MUNTE

Eugen-Tudor SCLIFOS

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC