Română

Evenimente

În perioada 4-7 iulie 2024 la Universitatea de Stat din Moldova (USM) și la Complexul Turistic Costești și-a desfășurat lucrările Programul Interdisciplinar pentru Profesorii de Istorie și Limba Română „Academia Basarabiei", ediția I. Proiectul „Academia Basarabiei" a fost organizat de USM, AGIRoMd, alte instituții partenere. Institutul de Istorie s-a aflat printre partenerii evenimentului. Programul a fost finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

În cadrul acestei manifestări științifico-didactică care a derulat sub genericul specificului educației istorice în condițiile provocărilor de la începutul mileniului al III-lea, în care au fost implicați circa o sută de profesori participanți activi și invitați, organizatorii și-au propus să consolideze legăturile culturale și educaționale dintre România și Republica Moldova, oferind profesorilor un cadru propice pentru schimbul de experiențe și dezvoltarea profesională, dar, totodată, să analizeze posibilitatea creării unor punți temeinice între istorie și literatură și utilizarea conținuturilor ambelor materii, prin diferite strategii și tehnici la disciplinele umanistice.


În ziua deschiderii lucrărilor „Academiei Basarabiei” în Aula „Regina Maria” a USM au fost audiate prelegerile reputaților intelectuali români: Mircea Dumitru – Vice-Președinte al Academiei Române; Ioan Cristescu - directorul Muzeului Literaturii Române din București; Allain Lamassoure - președintele Observatorului cursului de istorie în Europa; Igor Șarov - Rectorul USM; Valentina Olaru - Secretar de Stat, MEC; Anatol Petrencu - profesor universitar.

La lucrările școlii de vară din partea Institutului de Istorie au participat: directorul Gheorghe Cojocaru a conferențiat pe tema valorilor europene în contextul educației istorice; Ion Negrei a conferențiat pe tema deportărilor și a memoriei colective; Octavian Țîcu a prezentat rezultatele cercetărilor în cadrul Expedițiilor Memoriei în Siberia și Kazahstan. Silvia Corlăteanu-Granciuc a venit cu abordarea temei conținuturilor istorice prezente în manualele de istorie, legătura între cercetarea istorică și didactica istoriei necesare unei bune pregătiri a profesorilor de istorie și de literatură română astfel încât să poată face față dezinformărilor și manipulărilor la adresa istoriei românilor și literaturii române. În cadrul „Bibliotecii vii” și a schimbului de carte Institutul de Istorie a oferit un set de volume - produse ale cercetărilor științifice efectuate în cadrul Institutului de Istorie pentru construcția unor punți temeinice de cunoaștere în condițiile provocărilor geopolitice contemporane.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC