Română


CUPRINS

„Revista de Istorie a Moldovei” (1990-2020) – generatoare a curentului de opinie în favoarea scrierii unei noi istorii naționale (la trei decenii de la fondare)

Enciu Nicolae


Interviu cu prof. univ. dr. hab. Ion Șișcanu. Omagiu la 70 de ani

Corlăteanu-Granciuc Silvia


Familia Ypsilanti în politica Imperiului rus (1799-1821)

Mischevca Vladimir


Consulatul general al României la Odessa sub politica de teroare a lui Cr. Rakowsky (1918)

Cojocaru Gheorghe


România, Franţa şi ideea cordonului sanitar antisovietic

Teodor Bogdan Alexandru, Teodor Mihaela


Represiunile din regiunea Cernăuți în perioada iunie 1940 – iunie 1941

Ungureanu Constantin


Sistemul sanitar și bolile infecțioase în RSS Moldovenească (1945-1955)

Negru Elena


Mihail S. Gorbaciov, omul care a oferit enorm omenirii

Corneanu Constantin


Lumpenproletarul: marginal, contestatar şi exclus

Ilinca Alina, Bejenaru Liviu-Marius


Includerea operei clasicilor literaturii române în manualele de literatură moldovenească pentru clasa a VII-a din RSSM. Edițiile 1963, 1966, 1967, 1968

Caciula Ion


Gheorghe Năstase, unul dintre mesagerii basarabiei la Conferinţa de pace de la Paris din 1919

Poştarencu Dinu


Foametea organizată din 1946-1947 în Judeţul Bălţi și raionul Ungheni

Chirtoagă Ion


Ștefan cel Mare și războaiele sale. În două volume. Ediție întocmită de Constantin Rezachevici, Chișinău, Cartdidact, 2019-2020, 608p. + 364p

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina


Arhim. Policarp CHIȚULESCU. Cartea slavă din Biblioteca Sfântului Sinod (secolele XVI-XVIII), București, 2020, 232 p.

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina


Ion CHIRTOAGĂ, Teritoriile din estul Ţării Moldovei sub administraţia turco-tătară (1699-1806). Evoluţia administrativă, social-economică şi cultural-spirituală, Chişinău, Editura Cartier, tipografia BonsOffices, 2020, 664 p

Bacalov Sergiu


Georg A. KAISER, Romanische Sprachgeschichte, Paderborn: Wilhelm Fink, 2014, 312 p.


Conferința științifică Operațiunea sever/nord deportarea martorilor lui Iehova din RSS Moldovenească Chișinău, 1 aprilie 2021.

Bîrlădeanu Virgiliu


Masa rotundă Pavel Dmitriev (Dimitriu) – istoric, documentalist, editor și demograf

Cereteu Igor, Ciobanu Tudor


Conferința științifică internațională „Istoricul Nicolae Iorga – 150 de ani de la naștere”

Cereteu Igor


Masa rotundă „Colaborarea științifică între istoricii din Federația Rusă și cei din Republica Moldova: lecțiile trecutului și prezentului”. 18 mai 2021

Corlăteanu-Granciuc Silvia


Conferința științifică internațională Războiul crimeii, Pacea de la Paris și consecințele pentru spațiul românesc Chișinău, 27 mai 2021

Sclifos Eugen-Tudor


Valentina Pelin (1950-2006) - talentat istoric medievist (15 ani de la trecerea în neființă)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC