Română

Institutul de Istorie este persoană juridică de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, subordonat Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Institutul are misiunea de a promova cercetările ştiinţifice fundamentale şi cu caracter aplicativ în domeniul istoriei naţionale, propaga rezultatele investigaţiilor ştiinţifice şi implementarea lor în practică prin intermediul publicării şi editării lucrărilor ştiinţifice, utilizării lor în procesul de instruire şi educaţie, contribui la instruirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, precum şi alte forme de activitate.

Cercetările ştiinţifice fundamentale în domeniul istoriei Moldovei şi istoriei universale se efectuează în cadrul a patru proiecte instituţionale: Societatea medievală şi modernă a Moldovei în contextul Europei de Est şi Sud-est (conducător: m.c. D.Dragnev); Particularităţile vieţii politice, economice şi culturale ale Republicii Moldova în sec. XX –începutul sec. XXI (conducător: dr. L.Bulmaga); Personalităţi, mentalităţi şi valori cărturăreşti în sistemul de relaţii naţionale şi europene (sec. XIV - XX) (conducător: m.c. A.Eşanu); Regiunile şi localităţile istorice ale Moldovei în perioada medie şi modernă (conducător: dr. hab. I.Chirtoagă).

Realizările istoricilor din cadrul Institutului de Istorie sunt prezentate în mod sistematic la conferinţe, sesiuni ştiinţifice şi simpo­zioane internaţionale şi republicane. Publicaţiile istoricilor institutului sunt înalt apreciate în recen­ziile publicate în revistele ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, făcându-se trimiteri lа acestea în diferite lucrări ştiinţifice editate în România, Rusia, Ucrai­na, Polonia, Grecia, Germania, Franţa etc.

Institutul de Istorie este fondator al Revistei de Istorie a Moldovei (1990) ISNN 1857-2022.I
II


RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC