Română

Specialităţi Științifice

Profilul 611. ISTORIE

Specialitatea:

611.01 – Istoria Moldovei (pe perioade)

611.02 – Istoria românilor (pe perioade)

Componenţa Seminarului Ştiinţific de profil aprobată prin Hotărârea CNAA nr 11 din 31 iulie 2020:

Preşedinte: Enciu Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar

Vicepreşedinte: Tomuleţ Valentin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar

Secretar ştiinţific: Emilciuc Andrei, doctor în istorie

Eşanu Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, academician

Pasat Valeriu, doctor habilitat în istorie, academician

Dragnev Demir, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent

Cojocaru Gheorghe, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar

Postică Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar

Şişcanu Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar

Chirtoagă Ion, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător

Agachi Alexei, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător

Cereteu Igor, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar

Gumenâi Ion, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar

Ungureanu Constantin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător

Constantinov Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar

Burlacu Valentin, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Ţăranu Anatol, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Corlăteanu Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Bârlădeanu Virgil, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Mischevca Vlad, doctor în istorie, conferenţiar cercetător

Negru Elena, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Negru Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Poştarencu Dinu, doctor în istorie, conferenţiar cercetător

Bacalov Sergiu, doctor în istorie, conferenţiar cercetător

Ţurcanu Mihai, doctor în istorie

 


RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC