Română

Invitaţii


Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova în parteneriat cu Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași, organizează, în data de 21 mai 2024, conferința științifică cu participare internațională „100 de ani de la conferința româno-sovietică de la Viena”.

Evenimentul va debuta cu mesajele de salut adresate de Rectorul USM, prof. univ. dr. Igor ȘAROV, de Directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași, prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, și de Directorul Institutului de Istorie al USM, conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU.

Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, Secția Istorie Modernă, organizează la 20 martie 2024 Masa rotundă „Reformele imperiale din Basarabia și cele ale lui Al. I Cuza din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești / Române”. O abordare comparativă”. Evenimentul se va desfășura în cadrul Institutului de Istorie (str. Academiei 3/2), cu începere de la ora 13.00, în biroul 29.

Miercuri, 24 ianuarie 2024, ora 14.00, vă invităm să marcăm împreună 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, care are o semnificație majoră în formarea statului naţional unitar român. Evenimentul este organizat de către Academia de Științe a Moldovei și Academia Română.

Agenda include două prelegeri susținute de istorici notorii din spațiul românesc:

Membru corespondent al Academiei Române Ioan BOLOVAN, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române „Domnitorul Cuza și Unirea de la 1859 în viziunea istoricului Alexandru Lapedatu”;

Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova „Marile Puteri și Mica Unire (context internațional și semnificație istorică)”.

Institutul de Istorie și Facultatea de Istorie și Filosofie ale Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova organizează conferința științifică „165 de ani de la Unirea Principatelor - eveniment crucial pentru formarea statului unitar român și importanța sa pentru destinul Basarabiei”. Evenimentul este organizat în contextul marcării a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.

Evenimentul va avea loc pe 22 ianuarie 2024 cu începere de la ora 15.00 în Sala Memorială a Sfatului Țării – „Sala Unirii” a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, str. A. Mateevici nr. 111.

Institutul de Istorie, în parteneriat cu Agenția pentru Știință și Memorie Militară a Ministerului Apărării al Republicii Moldova și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM, organizează, pe data de 22 decembrie 2023, sesiunea anuală de comunicări științifice. Evenimentul va avea loc în incinta Agenției pentru Știință și Memorie Militară, str. Tighina 47, cu începere de la ora 9.30.

În perioada 1-3 noiembrie 2023, Institutul de Istorie, USM în cooperare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Asociația Obștească Institutul Pro Memoria, organizează Școala de toamnă „Dialogul dintre tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului pentru edificarea culturii europene a memoriei și promovarea valorilor democratice”.

Institutul de Istorie al USM, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM, organizează masa rotundă cu genericul „PROIECTUL STRATEGIEI SECURITĂȚII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA: ABORDĂRI ȘTIINȚIFICO-APLICATIVE”.

Evenimentul va avea loc marți, 31 octombrie, 2023, în Sala Senatului, birou 18, etaj II, str. Academiei 3/2, cu începere de la ora 10.00.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC