Română

Pagina 1 din 7 Toate paginile

Primul centru de cercetări academice în domeniul istoriei în R.S.S. Moldove­nească a fost înfiinţat în 1946 odată cu fondarea Bazei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S., în care a fost inclus Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură. În 1958, acest institut este divizat în Institutul de Istorie şi Institutul de Limbă şi Literatură, iar din 1961 Institutul de Istorie funcţionează în cadrul A.Ş.M.

Prin decizia Guvernului Republicii Moldova din 14 decembrie 2005 s-a produs comasarea Institutului de Istorie cu Secţia Stat şi Drept a Institutului Filozofie, Sociologie şi Drept şi formarea Institutului de Istorie, Stat şi Drept. Ca urmare, în anul 2006 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M. a fost creat Centrul de Studii Istorice.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.326 din 18 aprilie 2013 privind reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi Hotărârea CSŞDT al AŞM nr.99 din 25 aprilie 2013, Institutul  de Istorie, Stat şi Drept se reorganizează în INSTITUTUL DE ISTORIE AL AŞM prin: 1. Transmiterea Centrului Stat şi Drept la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice; 2. Preluarea Sectorului Filosofie din cadrul fostului Institut de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM.

În anul 2018, conform HG nr. 50 din 16.01.2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a preluat de la Academiei de Științe a Moldovei funcția de fondator al Institutului de Istorie, de rând cu alte 19 institute de cercetare și inovare, iar din 13 iulie 2022, prin HG nr. 485/2022 de fuziune (absorbție) - Institutul de Istorie fuzionează cu Universitatea de Stat din Moldova.

Directori ai acestui institut au fost consecutiv m. c. E. Russev (1961-1971), acad. I. Вudac (1971-1973), dr. hab. В. Vizer (1973-1977), m. c. V. Ţaranov (1977­-1991), dr. A. Ţaranu (1991-1992), m. c. A. Eşanu (1992-1994), m. c. D. Dragnev (1994-2006), dr. hab. A. Burian (din 2006); dr. Ion Jarcuţchii, dr. Sergiu Musteaţă; dr.hab. Gheorghe Cojocaru.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC