Română

Lansări

În ajunul zilei comemorării victimelor foametei organizate din anii 1946-1947, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova prezintă volumul Foametea în Moldova sovietică (1946-1947). Culegere de documente, coord. Anatol Țăranu. Volumul a apărut de sub tipar la editura Litera în anul 2017.

Lucrarea reprezintă o variantă revăzută, completată şi tradusă în limba română a colecţiei de documente, editată în limba rusă în 1993 de un grup de istorici din Republica Moldova - A. Ţăranu (co­ordonator), Gh. Rusnac, I. Şişcanu, A. Zavtur, A. Moraru, M. Rotaru, A. Agachi, R. Isac, M. Gribincea, cu un studiu introductiv (cuvânt înainte) semnat de Anatol Țăranu. Actuala varianta a culegerii, pe baza documentelor de arhivă, familiarizează publicul cu imaginea neretuşată a foametei din anii 1946-1947 din RSS Moldovenească. Docu­mentele au fost colectate din fondurile Arhivei Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova și fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova. La fel, sunt prezente şi unele documente din arhivele Federației Ruse.

În data de 26 ianuarie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei în colaborare cu Institutul de Istorie al USM, a organizat lansarea lucrării „Meleaguri românești văzute de artiști din Apus (sec. XV-XIX). Album”, ediție îngrijită de Robert Denndorf (Germania). Albumul a fost coordonat de conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc, secretarul științific al Institutului de Istorie al USM.

La evenimentul de lansare au fost prezenți savanți istorici, muzeografi, reprezentanți ai mediului academic și universitar, ai instituțiilor publice, Președinției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Culturii, Academiei de Științe a Moldovei, societatea civilă.

Lucrarea abordează o problematică actuală cu accente pe istoria politică a Principatelor Române. Segmentul cronologic cuprinde anii 1774 – 1812 și descrie o perioadă hotărâtoare și plină de evenimente internaționale din istoria politico-diplomatică a Principatelor Române. Anul 1774 reprezintă un jalon important în raporturile de suzeranitate cu Poarta Otomană iar Tratatul de pace de la București (1812) marchează amputarea teritorială a Moldovei și apariția pe harta politică a Europei a unui diferend ruso-român de lungă durată. Un loc aparte este acordat rolului diplomatic al principalelor familii ale fanarioților din Principate, atât pe timp de pace cât și de război.

Lucrarea constituie o contribuție la istoria mănăstirii Noul Neamț (Chițcani), înființată în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în timpul stăpânirii țariste. Mănăstirea a fost unul dintre principalele focare de cultură duhovnicească în rândul creștinilor din Basarabia și celor de peste Nistru și este unicul așezământ monahal din Basarabia, ale cărui valori bibliophile au fost conservate în fondurile Arhivei Naționale a Republica Moldova.

În prima parte a cărții este reliefată istoria constituirii și completării bibliotecii mănăstirii de la Chițcani, de la apariția primelor cărți, în anul 1861 și până la închiderea așezământului monahal la 16 mai 1962. A doua parte conține repertoriul cărților, extraselor, calendarelor și revistelor din biblioteca mănăstirii.

Institutul de Istorie a organizat la 17 septembrie 2019 lansarea volumului „Ștefan Ciobanu - savant profesor luptător pentru unirea Basarabiei cu Regatul României” semnată de profesorul Radu Șt. Vergatti. Evenimentul, desfăşurat în incinta bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a fost moderat de dr.conf.univ. Gheorghe Negru şi a adunat împreună cercetători, elevi, cititori ai bibliotecii.


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC