Română


Descarcă PDF


SUMAR
IN HONOREM

SAVANTUL ȘI PROFESORUL DEMIR DRAGNEV LA 75 DE ANI

ISTORICUL ANATOL ȚĂRANU - 60

ISTORICUL ALEXEI AGACHI - 70

ISTORIE ȘI ISTORIOGRAFIE

Academician Andrei EȘANU, Valentina EȘANU,

ISTORIOGRAFIE ECLEZIASTICĂ DIN BASARABIA / RSS MOLDOVENEASCĂ, REPUBLICA MOLDOVA (SEC. XIX – ÎNCEPUTUL SEC. XXI)

Vlad GAFIȚA,

REPERE ISTORIOGRAFICE DESPRE ACTIVITATEA POLITICĂ A LUI IANCU FLONDOR LA FINELE SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

SPAȚII CONEXE ȘI PARALELE

Ion ȘIȘCANU,

LATINIZAREA ÎN URSS: CONTEXT, OBIECTIVE ȘI ACȚIUNE, 1918-1940

Elena NEGRU, Gheorghe NEGRU,

CULTIVAREA „PATRIOTISMULUI SOVIETIC” ŞI CONTRACARAREA „NAŢIONALISMULUI MOLDO-ROMÂN” ÎN PRIMII ANI POSTBELICI DIN RSSM

Alina ILINCA, Liviu Marius BEJENARU,

MIHAIL GORBACIOV SAU CÂNTECUL DE LEBĂDĂ AL COMUNISMULUI DE TIP SOVIETIC

Vittorio DANIELE, Paolo MALANIMA,

DIVERGENȚĂ ȘI CONVERGENȚĂ ÎN SPAȚIUL MEDITERANIAN ÎN PERIOADA 1950-2010

DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ A REPUBLICII MOLDOVA - 20 DE ANI

Academician Gheorghe DUCA,

CUVÂNT INTRODUCTIV LA CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „20 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA”

Gheorghe COJOCARU,

MIŞCAREA DEMOCRATICĂ NAŢIONALĂ ŞI DECLARAREA INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA

Anatol ȚĂRANU,

ASPECTE ALE ISTORIEI  ÎNCEPUTULUI  CONFLICTULUI TRANSNISTREAN

Andrei SMOCHINĂ,

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ DIN 27 AUGUST 1991 – ACT DE TEMELIE AL REPUBLICII MOLDOVA

REZOLUȚIA CONFERINŢEI ȘTIINŢIFICE „20 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA”

DOCUMENTAR

А. М. ПОНОМАРЕВ,

НЕИЗВЕСТНАЯ РУКОПИСЬ П.С. ПУЩИНА О РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ  1806-1812 ГГ. (II)

POLEMICI ISTORIOGRAFICE

Nicolae ENCIU,

ŞTIINŢA ISTORICĂ ACADEMICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: STAREA ACTUALĂ ŞI PERSPECTIVELE STUDIILOR DE ISTORIE CONTEMPORANĂ

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

ŞCOALA DE VARĂ INTERNAȚIONALĂ A TINERILOR ISTORICI DIN ȚĂRILE CSI CU GENERICUL 20 ANI DE LA CONSTITUIREA CSI: MOȘTENIRE ISTORICĂ ȘI CULTURALĂ

Ruslana GROSU

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ  20 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA

Ion JARCUȚCHI

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ  ASOCIAŢIONISM ŞI NAŢIONALISM CULTURAL: 150 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA „ASTREI

Constantin UNGUREANU

IDENTITATEA SPAŢIULUI MEDITERANEAN ŞI EUROPA DE EST. SCHIMB DE OAMENI ŞI CULTURI (STUDIU DE CAZ ITALIA-REPUBLICA MOLDOVA)

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC

MASA ROTUNDĂ ROMÂNII DIN URSS SUB IMPERIUL FOAMETEI ARTIFICIALE (ANII 20-30 AI SECOLULUI XX)

Elena NEGRU

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE

VERBRECHEN IM NAMEN DER IDEE. TERROR IM KOMMUNISMUS 1936-1938 (CRIME ÎN NUMELE IDEII. TEROARE ÎN COMUNISM 1936-1938)

Constantin UNGUREANU

DINASTIA CANTEMIREŞTILOR

Vasile DEMCIUC

ISTORIA ŢĂRII MOLDOVEI ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE ÎN EPOCA MEDIEVALĂ

Pavel COCÂRLĂ

REVISTA REVISTELOR

REVISTA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE DE ISTORIE DIN ROMÂNIA, FEDERAȚIA RUSĂ ŞI UCRAINA

Marius TĂRÎȚĂ

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC