Română
Descarcă PDF

SUMAR
STUDII

Политические отношения Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Молдовы в 1430-1447 гг. Нериюс БАБИНСКАС (Nerijus Babinskas)

Între politică şi destin. Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu, văzută prin prisma seculară a istoriei. Lilia ZABOLOTNAIA

Związki Rumunii ze Świętą Górą Athos - historia i współczesność. Ewa KOCOJ

Гражданское общество в советской смирительной рубашке. Станислав КУЛЧИЦКИЙ

UNIUNEA EUROPEANĂ Şl MOLDOVA

Европейская политика соседства (ЕПС). Ирена ИЛИЕВА

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - как национальная идея Республики Молдова. Людмила БАРБЭ

COMUNICĂRI

Date istorice cu privire la populaţia armenească în spaţiul Pruto-Nistrean (până la sfârşitul secolului al XIX-lea). Dan HAIDARLÎ

Legislaţia migraţionistă rusă şi exodul populaţiei basarabene la finele secolului al XlX-lea -începutul secolului al XX-lea. Valeriu SCUTELNIC

Câteva date din istoria satului Bahmut, raionul Călăraşi. Valeriu POPOVSCHI

Restabilirea sistemului de învăţământ superior în RSS Moldovenească (1944-1945). Ruslan ŞEVCENCO

Из истории обычного права украинцев Молдовы. Б. СТЕПАНОВ

DOCUMENTAR

Corespondenţa cu privire la eliberarea permisului de venire la Iaşi a ieromonahului loanichie Conachi. Teodor CANDU

Письма Д.К. Кантемира к А.Д. Меньшикову из персидского похода. Виктор ЦВИРКУН

RECENZII

Volumul „Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XIX)", Chişinău, CEP, USM, 2007, 162 p. Dr. Elena Ploşniţă

Satul Drochia: Pagini de istorie. Autor: Igor Cereteu, Ed. Pontos, Chişinău, 2007, 136 p. Virgiliu Bîrlădeanu

We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum. Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române. Materialele simpozionului. Tipografia "Grup Muşatinii", Suceava, 2008, 407 p. Lilia Zabolotnaia

Uniunea europeană: istorie, instituţii, politici. Republica Moldova în noua arhitectură europeană. Coordonator ştiinţific: Lilia Zabolotnaia, doctor în istorie, conferenţiar universitar. Andrei Smochină, Carolina Smochină

Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea, 2 vol., Ed. Accent, Cluj-Napoca, vol . 1, 2006. 246 p. vol. 2, Cluj-Napoca, 2007, 720 p. Autor: Marius Rotar. Virgiliu Bîrlădeanu, Alina Felea

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Conferinţa anuală a tinerilor cercetători (L. Zabolotnaia)

III Международная летняя школа молодых ученых- историков стран СНГ «Власть и общество в истории: геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце XX - начале XX1 вв.» (Chişinău, 10-18 iunie) (A. Felea)

A IV-a reuniune a directorilor institutelor de istorie a ţărilor CSI „Istoria şi problemele formării societăţii civile în statele postsovietice" (L. Zabolotnaia)

Stagierea UNESCO în Polonia (L. Tărîţă)

XX SZKOŁA LETNIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO (Toruń, 6-24 iulie 2008) (A. Felea)

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC