Română

În perioada 21-26 august 2023, și-a ținut lucrările Școala de vară „Rezistența anticomunistă și antisovietică în estul Europei (1939-1989)", cu participarea tinerilor studioși din instituțiile universitare din Chișinău și Bălți, precum și din instituțiile de învățământ superior din Râbnița. În cadrul activităților realizate, au fost extinse orizonturile cunoașterii istorice, cultivate abilități de documentare privind memoria rezistenței, represiunilor politice, deportărilor și colectivizării forțate din perioada regimului sovietic de ocupație.

Pe parcursul școlii de vară, au fost vizitate locuri ale memoriei și complexe muzeale tematice din Republica Moldova și România. De asemenea, a avut loc un schimb de bune practici în domeniul comemorării victimelor regimului sovietic și studierii istoriei și memoriei rezistenței antisovietice din Moldova, Lituania și România, cu impact pentru valoros pentru cursanții școlii de vară.

Citeşte mai mult...

În data de 28-29 iunie 2023, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, în cooperare cu Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, organizează Conferința științifică „Stalinizare și destalinizare: fapte istorice, mituri, memorie istorică”. Evenimentul este organizat în conformitate cu protocolul de parteneriat încheiat de Institutul de Istorie al USM și Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române și face parte din efortul comun de cunoaștere a istoriei societății românești în perioada totalitară dar fără a se limita la aceasta.

Citeşte mai mult...

În data de 7 iunie 2023 Institutul de Istorie al USM organizează, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdei” din Cahul, Universitatea „Dunărea de Jos ” din Galați, alte instituții din Ucraina și România, conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, ediția a X-a. În cadrul manifestării științifice cercetătorii de la Institutul de Istorie organizează panelul „100 de ani de la adoptarea Constituției României Întregite din 1923”, dar vor participa și la alte secțiuni tematice. Agenda evenimentului aici.

Ședința Seminarului științiific ad-hoc la specialitatea 632.01 – Etică și bioetică din cadrul Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova se va ține pe 13 iunie 2023, orele 14 00

În ordinea de zi a  seminarului: examinarea  tezei de doctor în filosofie cu tema „Fenomenul „medicalizarea societății”: configurații teoretice și socio-bioetice”, la specialitatea 632.01. Etică și bioetică, elaborată de către ȘARGU Elena, conducător științific OJOVAN Vitalie, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar.

Ședința SȘP ad-hoc va avea loc pe adresa: Chișinău, str. Academiei 3/2, Sala Senatului, et. 2, biroul 18


La București, în data de 19 mai 2023, începând cu ora 9.30, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, s-au desfășurat Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România și Gala Premiilor AOSR pentru anul 2021.

Adunarea Generală a AOSR a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea științifică a AOSR în anul 2022 și a Raportului financiar pentru anul 2022;

Citeşte mai mult...

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC