Română

Secţia Istorie Contemporană

Bîrlădeanu Virgiliu, Doctor, Conferenţiar univ., şef secţie

Pasat Valeriu, Membru titular al AȘM, cercetător ştiinţific principal

ENCIU Nicolae, conf. univ. dr. hab.


Burlacu Valentin, doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

CV

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia, conf. univ. dr.


Fuştei Nicolae, Doctor, Conferenţiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator

Țîbulac Mariana, Doctor în istorie, cercetător ştiinţific superior

Şişcanu Ion, doctor habilitat, prof. univ., cercetător științific principal

CV

Negru Elena, Doctor habilitat, Confer. cercet, cercetător ştiinţific principal


Ţâcu Octavian, Doctor, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator

Ţăranu Anatolie, Doctor, Conferent. cercet., cercetător ştiinţific coordonator

CV

Ţurcanu Mihai, doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

Mafteuță Natalia, cercetător ştiinţific

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC