Română

Întruniri ştiinţifice

În data de 28-29 iunie 2023, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, în cooperare cu Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, organizează Conferința științifică „Stalinizare și destalinizare: fapte istorice, mituri, memorie istorică”. Evenimentul este organizat în conformitate cu protocolul de parteneriat încheiat de Institutul de Istorie al USM și Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române și face parte din efortul comun de cunoaștere a istoriei societății românești în perioada totalitară dar fără a se limita la aceasta.

În data de 7 iunie 2023 Institutul de Istorie al USM organizează, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdei” din Cahul, Universitatea „Dunărea de Jos ” din Galați, alte instituții din Ucraina și România, conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, ediția a X-a. În cadrul manifestării științifice cercetătorii de la Institutul de Istorie organizează panelul „100 de ani de la adoptarea Constituției României Întregite din 1923”, dar vor participa și la alte secțiuni tematice. Agenda evenimentului aici.

Miercuri, 27 aprilie  2022, patru institute de cercetări științifice, în parteneriat (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, în colaborare cu Institutul de Istorie, Institutul de Filologie Română „B. Petriceicu-Hașdeu” și Biblioteca Științifică Centrală (Institut) „Andrei Lupan”, au organizat Masă rotundă cu genericul „Drapelul de Stat - simbolul valorilor naționale autentice”. Evenimentul s-a desfășurat în regim online. La eveniment au fost prezenți peste 80 de participanți. Au prezentat comunicări: prof. univ. dr. hab. Victor Juc, prof. univ. dr. hab. Andrei Smochină, conf. cerc. dr. Vlad Mischevca, conf. cerc. dr. Victor Mocanu, cerc. șt. Mihai Adauge, cerc. șt. Ion Negrei. Participanții au evocat importanța simbolurilor statului la diferite etape ale statalității Republicii Moldova cu repercusiuni asupra istoriei drapelului în spațiul românesc. În cadrul dezbaterilor au fost discutate diferite chestiuni cu accente pe cultivarea valorilor naționale prin simboluri dar și memorie colectivă.

Pe data de 2 iunie, la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a avut loc lansarea cărții DE LA NEAGOE BASARAB LA MIRCEA ELIADE. Studii de istorie a filosofiei românești. Chișinău, 2021. Editura Pontos, 419 p. Autor: prof. univ. dr. hab. Gheorghe BOBÂNĂ. Pe marginea lucrării au luat cuvântul: conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU (moderatorul evenimentului); mem. cor. al AȘM, prof. univ. dr. hab. Victor MORARU; conf. univ. dr. hab. Svetlana COANDĂ; prof. univ. dr. hab. Iraida CONDREA; prof. univ. dr. hab. Eudochia SAHARNEANU; prof. univ. dr.hab. Victor JUC; conf. univ. dr. hab. Rodica CIOBANU; cercet. științific Svetlana KOROLEWSKI; Marcela MARDARE, directorul editurii Pontos.Pe 15 aprilie 2022 Institutul de Istorie, în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a organizat o masă rotundă dedicată Zilei comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. În cadrul mesei rotunde s-au pus în discuție o serie de probleme actuale de cercetare a atrocităților regimului totalitar-comunist și comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. Evenimentul a fost deschis de conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie, iar în discuții au participat conf. univ., dr. Anatol ȚĂRANU, prof. univ., dr. hab. Ion ȘIȘCANU, prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, conf. univ., dr. Lidia PĂDUREAC, prof. univ., dr. hab. Andrei SMOCHINĂ, acad. Valeriu PASAT, conf. univ., dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC