RomânăCUPRINS
ISTORICUL ȘI ISTORIA: ALEXANDRU BOLDUR ȘI LEONID BOICU

Alexandru ZUB,

ISTORIA CA DISCURS LEGITIMANT. REPERE TEMATICE

Dumitru VITCU,

BUCURIILE ŞI TRISTEŢILE UNUI AUTENTIC MODEL: LEONID BOICU

Gheorghe COJOCARU,

AUTODETERMINAREA BASARABIEI ÎN CONDIȚIILE ANULUI 1917, ÎN CONCEPȚIA LUI ALEXANDRU V. BOLDUR

Ion NEGREI,

IMPLICAREA LUI ALEXANDRU BOLDUR ÎN MIȘCAREA NAȚIONAL-REVOLUȚIONARĂ DIN BASARABIA ÎN 1917-1918

Liudmila CHICIUC,

CU PRIVIRE LA ASCENSIUNEA PROFESIONALĂ ACADEMICĂ A ISTORICULUI BASARABEAN ALEXANDRU V. BOLDUR

STUDII

Vasile I. SCHIPOR,

IACOV PUTNEANUL (1719–1778) ȘI CONTRIBUŢIA SA LA MODERNIZAREA SOCIETĂŢII DIN „VEACUL [...] CU MULTĂ PLÂNGERE” ÎN CARE A TRĂIT

Rodica IAȚENCU,

CONTRIBUŢII ALE ACADEMICIANULUI RADU GRIGOROVICI PRIVIND CUNOAŞTEREA ISTORIEI BUCOVINEI. STUDII DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

Andrei EMILCIUC,

CADRUL LEGAL AL CIRCULAŢIEI ŞI SCHIMBULUI MONEDELOR STRĂINE ÎN IMPERIUL RUS (1769-1839). SPECIFICUL FUNCŢIONĂRII LUI ÎN BASARABIA

Viorica ȚÎCU,

RUSSIАN MILITАRY DОCTRINЕ FRОM РЕTЕR THЕ GRЕАT TО РUTIN: РАST АND РRЕSЕNT DЕBАTЕS ОN THЕ STRАTЕGIC РLАNNING ОF THЕ RUSSIАN DЕFЕNSЕ

DOCUMENTAR

Valentina EȘANU,

PRIMELE PROIECTE REUŞITE ŞI TENTATIVE EŞUATE DE EDITARE A OPERELOR LUI DIMITRIE CANTEMIR ÎN RUSIA

RECENZII

MARIA DANILOV, CARTE, CENZURĂ ŞI BIBLIOTECI ÎN BASARABIA. INVENTARIEREA SURSELOR (SECOLUL AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA)

Silvia GROSSU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „ISTORICUL ȘI ISTORIA: ALEXANDRU BOLDUR 130 DE ANI DE LA NAȘTERE, LEONID BOICU - 85 DE ANI DE LA NAȘTERE”

Eugen-Tudor SCLIFOS

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „75 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL MARELUI RĂZBOI PENTRU APĂRAREA PATRIEI: LA UN PAS DE DEZASTRU”, MOSCOVA, 22-23 IUNIE 2016

Mariana BAGRIN

ȘCOALA DE VARĂ A TINERILOR ISTORICI „PROBLEME ACTUALE DE ISTORIE COMUNĂ A ȚĂRILOR CSI, ȚĂRILOR BALTICE ȘI GEORGIEI”

Alexandru COSMESCU

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC