Română

Proiecte internaţionale

Pagina 3 din 8 Toate paginile

Executorii

Dr. Corlăteanu Silvia, cercetător ştiinţific superior, conducător de proiect;

Dr. Cojocaru Gheorghe, consultant ştiinţific;

Dr. hab. Enciu Nicolae, cercetător ştiinţific coordonator;

Dr. Constantinov Valentin, cercetător ştiinţific coordonator;

Dr. Negru Gheorghe, cercetător ştiinţific coordonator;

Dr. Ţîcu Octavian, cercetător ştiinţific coordonator;

Dr. Tărîţă Marius, cercetător ştiinţific;

Dr. Cojocaru Elena, cercetător ştiinţific stagiar;

Dr. Melniciuc Radu, conferenţiar universitar, USM (translare simultană);

Zîmbreanu Veronica, conferenţiar universitar, USM (traducere)

Enache Lidia, contabil

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC