Română

Proiecte internaţionale

Pagina 7 din 8 Toate paginile

Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat

Contribuții la culegeri de studii naționale:

CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Stabilirea relaţiilor diplomatice ale Republicii Moldova cu Italia în primii ani de independenţă (1991-1997). În: In honorem Anatol ŢĂRANU. Studii de istorie contemporană a românilor. Coord.  N. ENCIU, dr. hab. în istorie. Chişinău, CEP USM, 2011, p. 252-270. ISBN 978-9975-71-164-7.

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia. Relaţiile de colaborare Republica Moldova-Italia în plan ştiinţifico-cultural de la obţinerea independenţei până la semnarea primelor acorduri bilaterale (1991-1997) // In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor. Coord.: Nicolae Enciu, dr. hab., conf. univ. Referenţi: Demir Dragnev, Ion Jarcuţchi. Cluj-Napoca: Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2012.- P. 701-710 (ISBN 978-973-7784-78-0; ISBN 978-973-595-418-5).
ȚÎCU Octavian, Territorialintegrity in the Republic of Moldova: a perspectiveon the implication of the Russian Federation. În: Gh. Cliveti (ed.) Romanian and European Diplomacy: From cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges, Trieste: Beit Casa Editrice, 2012, pp. 412-430.

Articole în alte reviste internaționale:

CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Moldova Felix. Il processo di romanizzazione. Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana. Anno III, nr. 5, novembre 2011, p. 22.

CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. I gioielli della Moldova. Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana. Anno III, nr. 5, novembre 2011, p. 23.

CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Le origini della Moldova e del suo popolo. Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana. Anno III, nr. 4, settembre 2011, p. 23.

CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Un accordo tra la comunitá accademica moldava e ISSM-CNR italiano.  Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana. Anno III, nr.4, settembre 2011, p. 21.

CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Alle origini della Moldova e del suo popolo. Moldova FELIX. Origini e storia del popolo moldavo. Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana. Anno III, nr.3, giugno 2011, p. 23.

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia. L`economia della Moldova medieval e le strade commerciali tra l`Europa all`Asia e il mar Baltico al Mar Nero, în: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno IV, nr.5, Dicembre 2012, p.30-31.

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia. Progetti comuni di ricerca moldo-italiani, în: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno IV, nr.5, Dicembre 2012, p.32-33.

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia. L'organizzazione interna del principato medievale di Moldova, în: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno IV, nr.3, Giugno 2012, p.23.

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia. Il principato di Moldova, în: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno IV, nr.2, Aprile 2012, p.22-23.

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia. La Moldova dalla conquista romana alla formazione dello stato medievale ”Țara Moldovei”. La formazione della lingua rumena, în: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno IV, nr.1, febbraio 2012, p.27.

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia. Si intensifica il dialogo scientifico tra Moldova e Italia. Programma scientifico bilaterale moldo-italiano, în: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno IV, nr.1, febbraio 2012, p.26.

Articole în alte reviste naționale:

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia. Seminarele științifice din cadrul proiectului comun de cercetare moldo-italian din 2012. În: Revista de Istorie a Moldovei”, nr.4, 2012, Chișinău, p. 133-137.

CORLĂTEANU-GRANCIUC Silvia. Colaborări internaţionale. Sesiunile anuale ale Institutului Internaţional de Istorie Economică ”Francesco Datini” din or. Prato, Italia. În: Revista de Istorie a Moldovei”, nr.3, 2012, Chișinău, p. 134-135.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC