Română

Proiecte internaţionale

Pagina 8 din 8 Toate paginile

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute

Proiectul dat este unul dintre primele proiecte finanţate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul unui Acord Bilateral cu CNR Italia, care are drept obiectiv general schimbul de experienţă şi de management în domeniul cercetării, precum și stabilirea tematicilor de interes comun în problema identităţilor spaţiului mediteranean şi ale Europei de Est (studierea cazurilor Italia - Republica Moldova). În cadrul proiectului au fost organizate trei seminare de lucru în problemele vizate. O atenţie sporită a fost acordată dezvoltării capacităţilor de mobilitate a membrilor echipelor în vederea aplicării pe viitor în programe ştiinţifice europene.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC