Română

Proiecte internaţionale

Pagina 4 din 8 Toate paginile

Obiectivele proiectului

- Identificarea şi dezvoltarea tematicilor de interes;

- Cunoaşterea a ceea ce reprezintă domeniile de cercetare comună a instituţiilor partenere:

- Organizarea dezbaterilor ştiinţifice în cadrul atelierelor comune de lucru;

- Schimb de experienţă şi de management în probleme de cercetare și organizare ştiinţifică;

- Elaborarea tematicilor comune de cercetare şi valorificarea subiectelor ce țin de problematica identităţilor spaţiului mediteranean şi ale Europei de Est (cazul Italia – Republica Moldova) în vederea unei eventuale aplicări în comun în programe ştiinţifice europene; studierea identităților spațiului mediteranean și a celor din Europa de Est (cazul Italiei și al Republicii Moldova în plan comparativ).

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC