Română

Invitaţii

Miercuri, 24 ianuarie 2024, ora 14.00, vă invităm să marcăm împreună 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, care are o semnificație majoră în formarea statului naţional unitar român. Evenimentul este organizat de către Academia de Științe a Moldovei și Academia Română.

Agenda include două prelegeri susținute de istorici notorii din spațiul românesc:

Membru corespondent al Academiei Române Ioan BOLOVAN, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române „Domnitorul Cuza și Unirea de la 1859 în viziunea istoricului Alexandru Lapedatu”;

Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova „Marile Puteri și Mica Unire (context internațional și semnificație istorică)”.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC