Română

Proiecte internaţionale

Pagina 6 din 8 Toate paginile

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului

Pe parcursul perioadei planificate au fost realizate următoarele acţiuni: a fost efectuată o primă vizită de lucru la ISSM-CNR în cadrul căreia s-a făcut un schimb de opinii asupra planurilor de activitate pe primul an. S-a lucrat asupra identificării tematicilor seminarelor ştiinţifice planificate în cadrul temei generale Identităţi în spaţiul mediteranean şi Europa de Est. Schimb de oameni şi culturi. Pe parcursul anului au fost planificate două, dar, de facto, au fost realizate trei seminare ştiinţifice: 5-6 septembrie – Chişinău, 5 octombrie Napoli, 4 noiembrie Chişinău şi 1 ședință de lucru în cadrul Universităţii Roma TRE. În cadrul întrunirilor s-a pus accent pe valorificarea competenţelor cercetătorilor din ambele echipe, pe mobilitatea şi posibilitatea muncii în echipe. S-au identificat bazele unor eventuale cercetări științifice comune, precum și posibilităţile de conlucrare în diferite domenii, inclusiv, în domeniul de publicare-editare etc.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC