Română

Lista anuală a publicaţiilor

Articole din reviste cu factor de impact editate în străinătate

 

CERETEU, I. Itinerarii basarabene a cărţii româneşti de Buzău. Revista Transilvania, Sibiu, 2012, nr. 5-6, p. 33-38. ISSN 0255-0539 (Baza de date Internațională SCOPUS)

COJOCARU, Gh. L’invention du parlamentarisme et la sécession de la République Socialiste Soviétique de Moldavie. Transylvanian Review. Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies. Vol. XXI. No. 2. Summer 2012. 66-81. ISSN 1221-1249 (European Reference Index for the Humanities)

ENCIU, N. L’Union de la Bessarabie à la Roumanie en tant que forme de matérialisation des droits des nations à l’autodétermination. Transylvanian Review. Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies. Vol. XXI. No. 2. Summer 2012,Vol. XXI.- No. 2, 3-18. ISSN 1221-1249. (European Reference Index for the Humanities);

MORARU, P. Din activităţile SMERŞ pe Frontul de Sud şi în Europa. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane. Sibiu: 2012,Tom XIX, 167-187 (Index COPERNICUS International)

ŞIŞCANU, I. L’Anée 1940 dans le destin de la Bessarabie. Transylvanian Review. Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies. Vol. XXI. No. 2. Summer 2012. 56-65. ISSN 1221-1249 (European Reference Index for the Humanities)

FELEA, A., The theme of forgiveness in testaments and epitaphs in Romanian countries, Rzeczpospolita and the Russian empire (XVIII century-early XIX century. Codrul Cosminului. 2011, XVII, nr. 2, 177-184. ISSN:1224-032X, EISSN: 2067-5860 (Index Copernicus International; European Reference Index for the Humanities, Discipline "History")

FELEA, A., Reflections on divorce in Bessarabia in the first half of the nineteenth century: the adultery. Codrul Cosminului. 2012, XVIII, nr. 1, p. 127-138. ISSN: 1224-032X, EISSN: 2067-5860 (Index Copernicus International; European Reference Index for the Humanities, Discipline "History")

ZABOLOTNAIA, L. The story of the courtship of Catherine “the circassian”,the second wife of the prince Vasile Lupu. Codrul Cosminului. 2012, XVIII, nr. 1, 43-50. ISSN: 1224-032X, EISSN: 2067-5860 (Index Copernicus International; European Reference Index for the Humanities, Discipline "History")

Articole în reviste naționale:

-         Categoria B

CERETEU, I. Unele consideraţii privind difuzarea cărţii vechi tipărite la Chişinău. Tyragetia. Istorie. Muzeologie. S. n. 2012,vol. VI (XXI), nr. 2, 235-242. ISSN 1857-0240

FELEA, A. Consideraţii asupra divorţului în Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea. . Tyrageti Istorie. Muzeologie. S.n. 2012, vol.VI (XXI), nr.2, 159-173. ISSN 1857-0240

FUŞTEI, N. Atitudinea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni faţă de unele fenomene negative din viaţa societăţii şi a bisericii în perioada exarhatului Moldovei, Valahiei şi Basarabiei (1808-1812). Tyragetia. Istorie. Muzeologie. S. n. 2012, vol. VI (XXI), nr. 2, 137-147. ISSN 1857-0240

POȘTARENCU, D. Ispravnici alogeni în primii ani după anexarea Basarabiei. Tyragetia, Istorie. Muzeologie. S. n. 2012, vol. VI (XXI), nr. 2, 121-128. ISSN 1857-0240

TABUNCIC, S. ș.a. Sondajele arheologice de la Ialoveni. Revista Arheologică. S. n. 2011, vol. VII, nr. 1-2, 200-229. ISSN 1857-016X

TABUNCIC, S. Contribuţii la genealogia familiei Profesorului Ion Hîncu. Revista Arheologică. S. n. 2011, vol. VII, nr. 1-2, 313-314. ISSN 1857-016X

ZABOLOTNAIA, L. Women and power in the history of the Asan dinasty. Tyragetia. Istorie. Muzeologie. S. n., 2012, vol. VI (XXI), nr. 2, 53-62. ISSN 1857-0240

 

-         Categoria C

AGACHI, A. Povara suportată de Principatele Romăne la aprovizionarea armatei ruse de ocupație în anii 1806-1812. Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 2, 41-54. ISSN 1857-2022.

BULMAGA, L., Depășirea foametei din anii 1946-1947, Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 4, 83-98. ISSN 1857-2022.

CHIRTOAGĂ, I. Savantul şi profesorul Demir Dragnev la 75 de ani. Revista de Istorie a Moldovei. 2011, nr 4, 7-10. ISSN 1857-2022

CHIRTOAGĂ, I. Începutul de modernizare a Imperiului Otoman (prima jumătate a secolului al XVIII-lea). Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 1, 5-19. ISSN 1857-2022.

CHIRTOACĂ, L. Evoluția și dezvoltarea dreptului de proprietate în contextul consolidării sistemului legislativ al Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale, nr.1, 2012, p. 44-56, ISSN 1857-1999.

CHIRTOACĂ, L. Repararea prejudiciului cauzat persoanelor supuse represiunilor politice prin prisma instituției reabilitării, Revista de studii și cercetări juridice, nr.3-4, 2011, p.198-206.

CHIRTOACĂ, L. Aspecte privind limitarea dreptului de proprietate privată prin intermediul instituției exproprierii, Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale, nr. 3, 2012, p. 30-38, ISSN 1857-1999.

CONSTANTINOV, V. Țara Moldovei în cadrul relațiilor internaționale în timpul primei domnii a lui Ștefan Tomșa, Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 3, 34-47. ISSN 1857-2022.

CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Cercetarea ştiinţifică bilaterală moldo-italiană. Schimb de oameni şi culturi. Studiu de caz Italia-Republica Moldova. Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2012, nr. 1 (24), 109-111. ISSN 1857-0461.

CERETEU, I., Itinerarii basarabene ale cărții românești vechi, Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 3, 55-73, ISSN 1857-2022.

DRAGNEV, D. Acad. Iachim Grosul: Contribuții la știința istorică, Akademos. Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2012, nr. 4 (27), 181-184. ISSN 1857-0461.

DRAGNEV, D. Studiu enciclopedic consacrat raionului Sângerei. Akademos. Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2012, nr. 2 (25), 157-162. ISSN 1857-0461 (Recenzie)

DRAGNEV, D. O nouă realizare a Institutului de studii enciclopedice al AŞM. Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 2, 149-151, ISSN 1857-2022. (Recenzie)

ENCIU, N. Unirea Basarabiei cu România ca şansă a asimilării modernităţii europene. Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2012, nr. 2 (25), 39-44. ISSN 1857-0461.

EŞANU, A.; EŞANU, V. Biblioteca schitului Condrița (sec. XVI-XIX). Încercare de reconstituire, Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 3, 23-33. ISSN 1857-2022.

EȘANU, V. Raporturile lui Ștefan cel Mare cu marea boierime în primii ani de domnie. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare. Cultură şi Artă. 2014, nr. 4 (27), 132-134. ISSN 1857-0461

EŞANU, A.; EŞANU V., Un mare tâlmaci şi diplomat, 375 ani de la naşterea lui Nicolae Milescu Spătarul. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare. Cultură şi Artă. 2011, nr. 4 (23), 108-109. ISSN 1857-0461

EŞANU, A. Evenimentele din 1812 şi consecinţele lor. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare. Cultură şi Artă. 2012, nr. 2 (25), 65-67. ISSN 1857-0461.

JARCUŢCHI, I. Preliminariile tratatului ruso-turc de pace de la București și anexarea Moldovei de Est la Imperiul Rus (1812). Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 2, 5-24. ISSN 1857-2022

JARCUŢCHI, I. Tratatul de pace ruso-turc de la Bucureşti (1812): preliminarii şi finalitate. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare. Cultură şi Artă. 2012, nr. 2 (25), 10-16. ISSN 1857-0461.

MĂMĂLIGĂ, I. Determinarea legii aplicabile contractului comercial internaţional cu concursul normelor conflictuale şi convenţionale europene şi universale uniforme. Revista de Studii și Cercetări Juridice, 2011, nr.3-4, p. 227-252 ISSN 1857-2014

MISCHEVCA, V. Războiul ruso-turc din 1806-1812. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare. Cultură şi Artă. 2012, nr. 2 (25), 17-22. ISSN 1875-0461

MISCHEVCA, V. Tratatul de pace ruso-turc încheiat la Bucureşti (1812). Revista de Istorie a Moldovei. 2012,nr. 2, 112-122. ISSN 1857-2022

MISCHEVCA, V. Un tratat anexionist. Limba Română, 2012, nr. 5-6, 56-64. ISSN 0235-9111 http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1416

MISCHEVCA, V. O hartă sângerândă. Limba Română. 2012, nr. 7-8, 31-37. ISSN 0235—9111

MISCHEVCA, V. „Această pace este şi va rămâne o enigmă...”. Limba Română. 2012, nr. 11-12, 95-108. ISSN 0235-9111

NEGREI, I.; MISCHEVCA, Vl. Protestele de la 1812, cu ocazia centenarului răpirii Basarabiei. Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 2, 97-111. ISSN 1857- 2022

NEGRU, GH. Politica naţională a Imperiului Rus în Basarabia şi limba română. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare. Cultură şi Artă. 2012, nr. 2 (25), 27-30. ISSN 1875-0461

NEGRU, E. Masa rotundă „Românii din URSS sub imperiul foametei artificiale (anii 20-30 ai sec. XX). Revista de Istorie a Moldovei. 2011, nr. 3-4, 236-238.ISSN 1857-2022

NEGRU, E. Conferinţa ştiinţifică „94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”. Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 1, 157-158. ISSN 1857-2022.

NICOLAEV, Gh., Politici comemorative sovietice în RSSMoldovenească prin monumente de istorie și sculpturi monumentale (1944-990), Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 4, 59-82. ISSN 1857-2022.

PASAT, V. Foametea postbelică în RSS Moldovenească. Politica de stat în condiţiile catastrofei. Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2012, nr. 2 (25), 45-54. ISSN 1857-0461.

PASAT, V. Politica de stat în condițiile foametei postbelice în RSS Moldovenească și consecințele ei social-demografice, Revista de istorie a Moldovei. Ch.: 2012, nr. 4, 99-111, ISSN 1857- 2022.

POPOVSCHI, V. Din nou despre Biroul de organizarea Sfatului Țării sau o altă serie de documente inedite privind activitatea multilaterală desfășurată de acest organ în basarabia în toamna anului 1917. Revista de istorie a Moldovei. Ch.: 2012, nr. 3, 107-117, ISSN 1857- 2022.

POȘTARENCU, D. Un militant de vază al mişcării de eliberare naţională din Basarabia: Vasile Ţanţu (130 de ani de la naştere şi 75 de ani de la moarte). Revista de istorie a Moldovei. 2012, nr. 1, 97-102, ISSN 1857- 2022

POȘTARENCU, D. Eliminarea, în 1828, a limbii române din sistemul administrativ al Basarabiei. Limba română. 2012, nr. 5-6, 81-89. ISSN 0235-9111.

POȘTARENCU, D. Instrucțiunea imperialăcu privire la organizarea administrativă a Basarabiei din 1816. Revista de Istorie a Moldovei. Ch.: 2012, nr. 3, p.92- 96. ISSN 1857- 2022

ȘIȘCANU, I., Foametea din RSS Moldovenească în anii 1946-1947, Revista de istorie a Moldovei. Ch.: 2012, nr. 4, 112-122, ISSN 1857- 2022.

TABUNCIC, S, VORNIC, V., Cîteva noutăți științifice prilejuite de vizita de documentare în comuna Șipca, r-nul Șoldănești (29 iunie – 3 iulie 2012). Revista de istorie a Moldovei. 2012, nr.3, 117-129. ISSN 1857- 2022.

TABUNCIC, S., Историографические образы нации: дискуссии вокруг карты Молдавского княжества в период правления Штефана чел Маре (1457-1504). Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă”. 2012, nr. 4(27), 127-131. ISSN 1857-0461

TĂRÎŢĂ, M. Activitatea Comisariatului pentru învăţământ al RSSM în anul de studii 1944-1945. Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 1, 76-96. ISSN 1857-2022

TĂRÎŢĂ, M., Corespondența scriitorilor Mihai Beniuc – Emilian Bucov în anul 1946, Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 4, 123-126. ISSN 1857- 2022.

ȚARANOV, V. Гросул Яким Сергеевич – ученыйб организатор науки, человек (к 100-летию со дня рождения), Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2012, nr. 4(27), 179-180. ISSN 1857-0461.

ŢĂRANU, A. Unele considerente privind istoria conflictului secesionist de la Nistru. Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă”. 2012, nr. 2(25),55-62. ISSN 1857-0461

UNGUREANU, C. 200 De ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul ţarist: consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni” (Cahul). Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 2, 153-154. ISSN 1857- 2022.

UNGUREANU, C., Școlile reale din bucovina, Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr. 4, 9-29. ISSN 1857- 2022.

VARTA, T. Mitropolitul Arsenie Stadniţchi – viaţa şi opera. Revista de Istorie a Moldovei. 2012, nr.1, 103-112. ISSN 1857- 2022


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC