Română

Lista anuală a publicaţiilor

Articole din reviste cu factor de impact :

 1. BÎRLĂDEANU, V. Wine and Speed: The Post-Soviet Holidays in the Republic of Moldova (2001–2009). În: History and Anthropology. London.: Routledge and the Taylor & Francis Group. Vol. 24, No. 1, 2013.  p. 36–55. ISSN 0275-7206; (1 c.a.)
 2. ZABOLOTNAIA, L. The Impact of the Ottoman Factor on the Status of Women in the South-Eastern European Countries in the Middle Ages through Historiography Perspectives. Codrul Cosminului. XX, 2013, No. 1. p. 127-141. ISSN: 1224-032X, EISSN: 2067-5860.

Articole din  reviste editate în străinătate:

1. BOBÂNĂ, GH. Preocupări filosofice în Basarabia secolului al XIX-lea. Convergențe spirituale. Iași-Ch.: 2013. Nr.4. p.112-117. ISSN 2343-9661.

2. CONSTANTINOV, V. Bătălia de la Ţuţora din anul 1620. Cauze şi desfăşurare. Carpica. Complexul muzeal “Iulian Antonescu” – Bacău, XLII (2013). p.145-159.

3. CONSTANTINOV, V. Din istoria Basarabilor. Interpretări cu privire la cronica de la Bucovăţ, Cercetări istorice (Serie nouă), XXX-XXXI (2011-2012), Iaşi-România, p.83-92 (ISSN 1453-3960).

4. CONSTANTINOV, V. Działania wojenne na terenie Mołdawii w latach 1615-1621 w historiografii rumuńskiej. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, Poznań, Polonia, XIV, 2013, p.49-56.

5. CONSTANTINOV, V. The political and military realities Nothward Danube in 1612. Studia z dziejów stosunków z Państwem Moskiewskim w XVI-XVII wieku.Zabrze-Tarnowskie Góry, 2013, 148-162.

6. EMILCIUC, A; TOMULEŢ, V. Un document inedit despre măsurile guvernului rus de contracarare a concurenţei porturilor Galaţi şi Brăila în favoarea comerţului prin portul Odessa (1838). Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Seria 19, Istorie, tom XI, 2012, p. 55-75 ISSN 1583 7181.

7. ENCIU, N. Ultimatumul sovietic din iunie 1940 // www.art-emis.ro/istorie/1696-ultimatumul-sovietic-din-iunie-1940-1-html

8. ENCIU, N. Ultimatumul sovietic din iunie 1940 // www.art-emis.ro/istorie/1718-ultimatumul-sovietic-din-iunie-1940-2-html

9. ENCIU, N. Ultimatumul sovietic din iunie 1940 // www.art-emis.ro/istorie/1741-ultimatumul-sovietic-din-iunie-1940-3-html

  10.  ENCIU, N. Ultimatumul sovietic din iunie 1940 // www.art-emis.ro/istorie/1760-ultimatumul-sovietic-din-iunie-1940-4-html

  11.  ENCIU, N. Ultimatumul sovietic din iunie 1940 // www.art-emis.ro/istorie/1811-ultimatumul-sovietic-din-iunie-1940-5-html

  12.  ENCIU, N. Ultimatumul sovietic din iunie 1940 // www.art-emis.ro/istorie/1843-ultimatumul-sovietic-din-iunie-1940-6-html

  13.  EŞANU A.; EŞANU V. Dimitrie Cantemir's Reign – the Crossroad of Moldovan history. Cogito. Multidisciplinary Research Jurnal. Bucarest, 2012. vol. IV, no. 4/December. p. 5-12. ISSN 2066-7094.

  14.  FELEA, A. A delicate topic: inability of one of the spouses to pursue a conjugal life. Codrul Cosminului. XVIII, 2012. No. 2. p. 381-388 ISSN:1224-032X, EISSN: 2067-5860, 0,6 c.a.

  15.  FELEA, A. Epitaph in Romanian, Russian, Polish and Lithuanian Historiography. Codrul Cosminului. XIX, 2013, No. 1. p. 7-24.  ISSN:1224-032X, EISSN: 2067-5860, 1,5 c.a.

  16.  FELEA, A. From the history of mixed marriages. Marriages with Gypsies in the Romanian space in the 18th and first half of the 19th Century. Zarządzanie w Kulturze. 2013, 14, z. 3., 0,7 c.a.

  17.  MISCHEVCA, V. „Prutule, râu blestemat!”. TABOR. Revistă de cultură şi spiritualitate românească Cluj-Napoca.: Anul VI, nr. 9, decembrie 2012. p. 65-72. ISSN 1843-0287.

  18.  MISCHEVCA, V. Despre Tratatul de Pace ruso-turc incheiat la 1812. Analele ANTIM. Revistă de istorie, vol. X. Buc. – Ch.: 2012, p. 131-137. ISSN 2069 – 5527.

  19.  MISCHEVCA, V. Русско-турецкий мирный договор 1812 г.  Analele ANTIM. Revistă de istorie. Vol. X, Buc. – Ch.: 2012. p. 138-152. coautor: В.И. Ткач. ISSN 2069 – 5527. [http://www.antim.md/files/antim_analele_10_final.pdf ]

  20.  NEGRU, E. ,,Cursul deosebit” al României și campaniile de suprimare a presei din românești în RSS moldovenească. Analele Universităţii din Craiova. Seria Comunicare, An II, nr.1-2(3-4), 2012. p.141-156. ISSN 2247-1499 ISSN-L=2247-1499.

  21.  NEGRU, E; NEGRU, GH. ,,Cursul deosebit” al României şi campaniile de suprimare a presei româneşti în RSS Moldovenească. Analele Universităţii din Craiova. Seria Comunicare, An II, nr. 1-2 (3-4), 2012, p.141-156, ISSN 2247-1499 ISSN-L=2247-1499.

  22.  PASCARU, A. Beyond contemporary society: a socio-philosophical approach. AGATOS An international review of the Humanities and Social Sciences. Iași.: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza. Volume 4, 2013. Nr.1. p.126-136. ISSN2069-1025 e-ISSN2248-1446 ISSN-L2069-1025

  23.  POŞTARENCU, D. De teama represaliilor otomane, 40 000 de oameni din Principatul Moldovei se refugiază în Basarabia.  Historia. Buc.: nr. 133, februarie 2013, p. 32-38. ISSN 1582-7968

  24.  POŞTARENCU, D. Licitaţie de carte la Iaşi, în 1809. Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi. Iaşi.: Editura Junimea, 2012. p. 38-46. ISSN 2066-7469.

  25.  POŞTARENCU, D. Registre parohiale de stare civilă, introduse în Principatul Moldovei şi Ţara Românească în timpul războiului ruso-turc (1806-1812). Historia. Buc.: nr. 132, ianuarie 2013, p. 40-43. ISSN 1582-7968

  26.  TABUNCIC, S. De vieux livres ecclésiastiques signalés par Zamfir Arbore dans Le Dictionnaire Géographique de la Bessarabie au début du XXe siècle.  Aux confins des civilisations. La Bessarabie dans le contexte geopolitique, economique, culturel et religieux. Muzeul de Istorie Galaţi. Danubius XXX Supliment 2012. Dragoş-Cristian Căldăraru & Raluca Sarău & George Enache (éditeurs). Galați.: Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2012. p. 93-109.

  27.  UNGUREANU, C. Gimnaziul de Stat din Rădăuţi (1872-1918). Analele Bucovinei. Anul XX, 1/2013. Buc.: Rădăuţi. p. 107-135.  ISSN 1221-9975.

  Articole din reviste naţionale:

  Categoria B:

  1. BAGRIN M., Revoluția din Ungaria din 1956 prin prisma presei locale din RSSM: cazul ziarului raional din Soroca ”Steagul Roșu”, în: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr.3. p.72-86. ISSN1857-2294.

  2. BOBÂNĂ, GH. Mitul lui Sisif și filosofia absurdului. Revista de Filosofie, Sociologie şi Știinţe Politice. 2013, nr.3. p.228-237. ISSN1857-2294.

  3. BOBÂNĂ, GH. Perceperea operei lui Dimitrie și Antioh Cantemir în Germania sec. XVIII. Akademos. Revistă de știință,inovare, cultură și artă. Ch.: 2012. nr.4. p.135-139. ISSN1857-0461.

  4. BOBÂNĂ, GH. Valori etice în opera lui Antioh Cantemir. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr.3. p.44-50. ISSN1857-2294.

  5. CERETEU, I. Un manuscris despre slujitorii Catedralei Naşterea Domnului din Chişinău în perioada 1840-1851. Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă, Vol VII [XXII] nr. 2, 2013. p. 167-174. ISSN 1857-0240.

  6. CHIRTOAGĂ, I. Recenzie la Demir Dragnev. Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în Ţările Române. Studii şi materiale. Ch. : 2012. Academos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, nr. 3 (30), 2013. p. 156-157. ISBN 1857-0461

  7. CIOBANU, R. Abordări interdisciplinare asupra valorii sistemului social normativ la V. Iordăchescu. Revista de Filosofie, Sociologie şi Știinţe Politice. 2013, nr.2. p.27-41. ISSN 1857-2294.

  8. CIOBANU, R. Perspective interdisciplinare asupra valorii comunicării juridice în aplicarea dreptului. Revista de Filosofie, Sociologie şi Știinţe Politice. 2013, nr.3. ISSN1857-2294.

  9. COJOCARU Gh., Republica Socialistă România cere acordul URSS de a deschide un Consulat la Chișinău, în: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr.3. p.87-91. ISSN1857-2294.

  10.  COJOCARU Gh., Cristian Racovsky: Misterul apariției unei Biografii, în: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 4. 121-129. ISSN 1857-2022.

  11.  EMILCIUC, A. Extinderea în Basarabia a sistemului rus de asigurare a securităţii alimentare a populaţiei (anii’30-40 ai sec XIX). Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 3. P. 59-71. ISSN 1857-2022.

  12.  EMILCIUC, A. Şcoala de vară de la Moscova. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 3. ISSN 1857-2022.

  13.  ENCIU, N. Cu privire la perspectivele Europei multilingvistice şi multiculturale în secolul XXI. „Francopolyphonie: l’interculturalité à travers la linguistique et la litérature”. Revue annuelle acréditée (catégorie B). Numéro 7. Vol. 1. Ch.: Université Libre Internationale de Moldova, Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles, 2012. p.38-48 (în colab.).ISSN 1857-1883. (http://icfi.ulim.md/wp content/uploads/2012/09/FRANCOPOLYPHONIE-7vol-11.pdf)

  14.  ENCIU, N. O cronologie a conflictului transnistrean în documente şi materiale inedite. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare. Cultură şi Artă, 2013. nr. 1 (28). p. 167-169. ISSN 1857-0461. www.akademos.asm.md/files/O%20cronologie%20a%20conflictului%20transnistrean%20in%20documente%20si%20materiale%20inedite.pdf

  15.  ENCIU, N. Prometeismul ca parte integrantă a moştenirii culturale europene. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare. Cultură şi Artă, 2012.  nr. 4 (27). p. 198-200. ISSN 1857-0461. www.akademos.asm.md/files/Prometeismul%20ca%20parte%20integranta%20a%20mostenirii%20culturale%20europene.pdf

  16.  EȘANU A., EȘANU V., ”Notationes Quotidianae” de Ivan Ilinski (1721-1730). O nouă viziune după o lectură de-visu, în: Revista de  Istorie a Moldovei. 2013, nr.3. p.15-20. ISSN1857-2294.

  17.  EȘANU A., EȘANU V., Noua literatură despre Cantemirești ADDENDA (2010-2013) la Bibliografia ”Neamul Cantemireștilor”, în: Revista de  Istorie a Moldovei. 2013, nr.3. p.104-129. ISSN1857-2294.

  18.  FELEA, A. Unele categorii de epitafiuri din Ţara Moldovei şi ţările vecine în sec. XVII-înc. sec. al XIX-lea.  Tyragetia. Serie nouă. Vol. VII. nr.2, 2013. p.115-128 (1,2c.a). ISSN 1857-0240.

  19.  FURTUNĂ, A. Biserica Sf. Ilie din târgul Teleneşti (de la întemeiere până la înc. Sec. XX). Tyragetia. Istorie, Muyeologie. Serie nouă. Vol. VII [ II] nr. 2. Ch.: 2013. p. 253- 268. ISSN 1857-0240.

  20.  FURTUNĂ, A. Satul în perioada medievală (cu privire specială asupra uniunii de obşti amplasate între Ciulucul Mic, Ciulucul Mijlociu şi Cula). Revista de etnologie şi culturologie. Ch.: 2012. p. 61-63.

  21.  FURTUNĂ A., Întemeierea târgului Telenești. Aspecte ale evoluției târgului și satului Telenești (sf. sec. al XVIII-lea – sec. al XIX-lea), în: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 4. 130-147. ISSN 1857-2022.

  22.  FUȘTEI N., Motive doctrinare pentru persecutarea ”Martorilor lui Iehova”, în: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 4. p. 48-64. ISSN 1857-2022.

  23.   MORARU P., Alegerile locale din Tighina, din anul 1933, în: Revista de  Istorie a Moldovei. 2013, nr.4. p.35-39. ISSN1857-2294.

  24.  NEGREI, I. Declaraţia de la Chişinău a unui grup de intelectuali din “toate ţările române”. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1. p. 116-121. ISSN 1857-2022.

  25.  NEGRU, Gh. Culisele publicării ziarului „Moldovanul”. Corespondeţa secretă a guvernatorului Basarabiei cu înalţii demnitari ai Imperiului Rus (1906-1908). Anuarul Institutului de Istorie. 2013. ISBN 978-9975-4078-6-1.

  26.  PASAT, V. Politica conducerii RSS Moldoveneşti în domeniul învăţământului în perioada 1944-1953. „Şcoala nouă” de sorginte sovietică. Akademos. 2013. nr. 1 (28). p. 39-48. ISBN 1857-0441.

  27.  PASCARU, A. Corelația dintre civilizațional-cultural în societatea bazată pe cunoaștere. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2013. nr. 2(162), p.7-16. ISSN 1857-2294.

  28.  PASCARU, A. O axiologie a moștenirii în societate. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2013. nr.3(163). p.7-16. și Revista de filozofie, Sociologie și Științe Politice. Ch.: 2013. N.2. p.17-26. ISSN 1857-2294.

  29.  POPOVSCHI, V.  Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţionale din Basarabia. Ediţie îngrijită de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru. – Bucureşti, 2012. Revista de Istorie a Moldovei. 2013. nr. 1, 133-135. ISSN 1857-2022.

  30.  POPOVSCHI, V. Încă o serie de documente inedite despre Biroul de organizare a Sfatului Ţării. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 122-132. ISSN 1857-2022.

  31.  POŞTARENCU, D. Completări şi precizări biografice referitoare la Ioan Pelivan. Tyragetia, Serie nouă, 2013, vol. VII [XXII], nr. 2, p. 203-213 ISSN 1857-0240.

  32.  POŞTARENCU, D. Mişcarea naturală a populaţiei din Basarabia în perioada țaristă. În: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 4, p.7-34. ISSN 1857-2022.

  33.  POŞTARENCU, D. Primele atestări documentare ale localităţilor Palatina, Cernoleuca, Cigârleni, Făleşti, Rezeni, Ţăhnăuţi. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 2,  ISSN 1857-2022.

  34.  POŞTARENCU, D. Vladimir Bodeco (145 ani de la naştere). Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, p. 110-115. ISSN 1857-2022.

  35.  SCLIFOS, T. Cursurile de vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 4. ISSN 1857-2022.

  36.  SCLIFOS, T. Politica ruseasca a domnitorului moldovean Mihail Sturdza. în: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 3. P. 51-58. ISSN 1857-2022.

  37.  TABUNCIC S., VORNIC V., Despre Movila Uriașului din părțile Sorocii, în: Revista de  Istorie a Moldovei. 2013, nr.3. p.92-103. ISSN1857-2294.

  38.  TĂRÎŢĂ, M.; The opera of George Meniuc under the pressure of the resolution on the journals ”Звезда” and ”Ленинград” (september-october 1946), în: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 4. p. 40-47. ISSN 1857-2022.

  39.  TĂRÎŢĂ, M.; Enciu, N. Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940. Vol. I: Populaţia Basarabiei interbelice. Aspecte demografice. Akademos. nr.2. Ch.: Editura Lexon-Prim, 2013.  p. 424. ISBN 1857-0461.

  40.  TROIANOWSKI,  L. Artă și creație în lumea absurdă  a lui A. Camus. Revista de filozofie,Sociologie și Științe Politice. Ch.: 2013,  nr.3. p.17-23. ISSN 1857-2294.

  41.  TROIANOWSKI,  L. Racordări spirituale la universul hașdeean. Revista de filozofie, Sociologie  și Științe Politice. Ch.:2013, nr.1. p.222-227 ISSN 1857-2294.

  42.  TROIANOWSKI, L. Țara și oamenii Unirii. Basarabia lui D. Zamfirescu. lui D. Zamfirescu. Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 2033, nr.2,  p. 17-26. ISSN 1857- 2294.

  43.  ŢARANU, A. Aspecte diplomatice ale războiului de pe Nistru. COHORTA Revistă de istorie militară. Ch.: 2013, nr. 1, p. 84-97. ISSN 1857-0100.

  44.  ȚÂBULAC M., Dialogul cultural între Republica Moldova și România (1991-2005) – domeniul muzicii, artelor plastice și teatrului, în: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 4. p. 106-120. ISSN 1857-2022.

  45.  UNGUREANU, C. Populaţia localităţilor din Sud-Estul regiunilor Odessa (sudul Basarabiei) în 2001. în: Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 4, 83-105. ISSN 1857-2022.

  46.  UNGUREANU, C. Unirea Bucovinei cu România în 1918. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 26-48. ISSN 1857-2022.

  47.  ZABOLOTNAIA, L. Destinul unei doamne în istoria Moldovei. Mituri şi realităţi despre Ecaterina cerchezoaică – a doua soţie lui Vasile Lupu. Tyragetia, Istorie şi Muzeologie, Serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei,  Ch.: 2013, p. 97- 110 (1 c.a.). ISSN 1857-0240.

  Categoria C

  1. MISCHEVCA, V. „Prutul esta ni disparti...”. Limba Română. Revistă de ştiinţă şi cultură. Nr. 1-4 (211-214), anul XXIII, 2013, p. 292-306. ISSN 0235-9111. http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2272
  2. POŞTARENCU, D. Dinamica populaţiei Basarabiei în perioada ţaristă. Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept 2011, 2012, p. 116-135. ISBN 978-9975-4078-6-1.
  3. POŞTARENCU, D. Limba română în sfera învăţământului din Basarabia. Limba Română, 2013, nr. 1-4, p. 219-232. ISSN 0235-9111.
  4. UNGUREANU, C. Gimnaziile din Bucovina. Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept, Ch.: 2012, p. 147-177. ISBN 978-9975-4078-6-1.

  Articole din reviste naţionale fără categorie:

  1. AGACHI, A. Academicianul Alexandru Moşanu şi noua istoriografie românească din Republica Moldova. Destin Românesc, Revistă de istorie şi cultură. Ediţie specială, 2012, nr. 5-6 (81-82), p.142-148. ISSN 1857-1964.

  2. BOBÂNĂ, Gh. Cunoașterea științifică și comunicarea din perspectiva filosofiei științei. Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. p.5-10, Ch.: Biotehdesign, 2013. ISBN 978-9975-4122-5-4.

  3. BOBÂNĂ, Gh. Știința și valorile umanismului. Europenizarea: fațetele procesului. Simpozionul științific ”Interferențe tehnico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”, IIEȘP. Ch.: Editura Sirius, 2013, p.59-67. ISBN978-9975-57-064-0.

  4. BODEAN, N. Rolul vectorilor identitari în societatea contemporană. Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Ch.: Biotehdesign, 2013. p.91 – 100. ISBN 978-9975-4122-5-4.

  5. CANDU, T. Aspecte din trecutul Facultăţii de Teologie din Chişinău în anul 1938. Promemoria. Revista Institului de istorie socială. Vol II, nr. 3, 2012, p. 221-226, 0,5 c.a. ISBN 1857-3843

  6. CERETEU, I. Completări și precizări la istoria bibliotecii mănăstirii Suruceni. Biblioscientia, nr.9, 3013, p. 10-28. ISSN 1857-2278.

  7. CERETEU, I. Duhovniceasca deprindere: un manuscris nemțean necunoscut. Biblioscientia, nr.9, 3013, p. 5-9. ISSN 1857-2278.

  8. CERNENCHI, E. Pentru ceia ce vor sudui sau vor vatama solii – violenţe şi activitate diplomatică în Ţara Moldovei în secolele. PONTES Review of South East European Studies. Vol. 6-7, 2013, p. 19-29. ISBN 1812-333.

  9. CHIRTOAGĂ, I. Moldova la hotarele a trei imperii (sec. XVII-XVIII). Începutul „problemei Basarabiei”. Destin românesc. 2012, nr. 4, p. 32-45. ISSN 1857-1964

  10.  CHIRTOAGĂ, I. Populaţia localităţilor româneşti de pe cursul inferior al Nistrului la 1774.  Promemoria. 2012. nr. 3, p. 166-196. ISBN 1857-3843

  11.  CIOBANU, R. Interferenţe teoretico-practice asupra răspunderii. Europenizarea: fațetele  procesului. Simpozionul științific ”Interferențe tehnico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”, IIEȘP. Ch.: Editura Sirius, 2013, p.59-67. ISBN 978-9975-57-064-0.

  12.  CIOBANU, R. Toleranța: factor de consolidare a sistemului juridic și a echilibrului social. Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Ch.: Biotehdesign, 2013. p.75-83. ISBN978-9975-4122-5-4.

  13.  CIOBANU, R. Valorificarea caracterului pragmatic al comunicării juridice. The 37 ARA Congress: Modernism and Progress in Arts and Sciences. Ch.: 2013. p. 108-113. ISBN 978-2-553-01662-2.

  14.  CIOBANU, R. Valorificarea rolului principiului responsabilității în reglementarea acțiunii umane. Materialele Conferinței internaționale științifico-practice „Cinci ani de la crearea Mecanismului național de Prevenire a Torturii în RM”. Ch.: 2013, p.133-148. ISBN 978-9975-66-355-7.

  15. CIOBANU. T. Aspecte privitoare la judecată criminalicească din Moldova şi Ţara Românească în anii ocupaţiei militare 1806 – 1812 şi din Basarabia în primii ani după anexare. Pontes. Review of South East European Studies. Vol. 6-7. Ch.: p. 282 – 308. ISBN 1812-333.

  16.  COSMESCU, Al. Distanța fenomenologică și constituirea alterității. Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Ch.: Biotehdesign, 2013. ISBN978-9975-4122-5-4, p.79-84.ISBN 978-9975-75-644-0.

  17.  CRUDU, L.; Meerovich M. Pedeapsa cu locuinţă: Politica de asigurare cu spaţiu locativ în URSS ca un mijloc de control a populaţiei (1917-1937), Moscova, ROSSPEN, 2008. Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes, vol.1, nr. 1-2. P.388-390. Cartier, 2012. ISSN 1857-0909

  18.  EMILCIUC, A. Carte vest-europeană în colecţiile Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei: diversitate tematică şi semnificaţii istorico-juridice (1714–1918). Buletinul Ştiinţific al Tinerilor Istorici. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători. Serie Nouă, I (VI), Chişinău, 2012, p. 164-171. ISBN 978-9975-4387-0-4.

  19.  ENCIU, N. 12-13 iunie 1941 – Primele deportări staliniste. www.art-emis.ro/istorie/1642-12-13-iunie-primele-deportari-staliniste.html

  20.  ENCIU, N. Alexandru Moşanu – 80 ani. Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură. An. VII (XVIII), 2012, nr. 5-6 (81-82), p. 10-13. ISSN 1857-1964.

  21.  ENCIU, N. Lecţia de Istorie a Profesorului Gheorghe Buzatu www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE/Lectia%20de%20istorie%20a%20profesorului%20Gheorghe%20Buzatu%20de%20Nicolae%20Enciu.htm

  22.  ENCIU, N. Ultimatumul sovietic din iunie 1940 www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE/Ultimatumul%sovietic%20din%201940%20de%20Nicolae%20Enciu.htm

  23.  EŞANU, A.; EŞANU V. Biblioteci mănăstireşti basarabene: Suruceni. Magazin Bibliologic, Ch.: 2012, nr. 1-4, p. 115-120. ISSN 1857-1476.

  24.  EŞANU A.; EŞANU V. Cronografia slavo-moldovenească din sec. XV-XVI. Încercare de demolare a unui steriotip istoriografic. Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept. Materialele Sesiunii ştiinţifice anuale 16 decembrie 2011, Coord. Gheorghe Cojocaru, Chişinău, 2012, p. 34-41.  ISBN 978-9975-4078-6-1.

  25.  FELEA, A. Viaţa privată in paginile testamentelor (secolul al XVII-lea- începutul secolului al XIX –lea). Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială, 2012 Volumul III nr. 4, p.161-170, 0.8 c.a. iSBN 1857-3843

  26.  FELEA, A. Violenţa în familie în spaţiul Pruto-Nistrean în prima jumătate a sec. al XIX-lea, PONTES, Review of South East European Studies, Vol. 6-7, Ch.: 2013, p. 384-400. 1.c.a. ISBN 1812-333.

  27.  FURTUNĂ, A. Atestarea documentară şi originea oiconimului Teleneşti. Anuarul Institutului de Istorie şi Drept. Ch.: 2012, p. 59-66. ISBN 978-9975-4387-2-8.

  28.  MISCHEVCA, V. Memoria unui mitropolit athonit la Chişinău: Grigore Irinupoleos. Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 16 decembrie 2011. Ch.: 2012, p. 105-115. ISBN 978-9975-4078-6-1.

  29.  MISCHEVCA, V. 1812 – Annus Horribilus (problema basarabeană - 200 de ani). Marea Neagră în contextul ascensiunii Marilor Puteri Europene: (secolele XIX-XX) / Coord.: comandor, conf. univ. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco. Constanţa.: Editura Muzeului Marinei Române, 2012, p. 15-31. ISBN 978-606-8305-00-4.

  30.  MISCHEVCA, V. 1812. Ruperea Basarabiei din trupul Moldovei. Oameni, Locuri, Destine. Periodic de Istorie şi Cultură. Nr. 3-4. Edineţ.: 2012, p. 32-40. ISSN 1857-4963.

  31.  NEGREI, I. Mari patrioţi basarabeni întemniţaţi la închisoarea din Sighet. Oameni, Locuri, Destine, Periodic de istorie și cultură. nr. 3-4 , Edineț.:2012, p. 86-104. ISSN 1857-4963.

  32.  NEGRU, E. Schimbul de turişti între RSSM şi RSR ca instrument de propagandă sovietică (mijl. anilor 60 - înc. anilor 80 ai sec. XX). Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură, 2012, nr.4 (80), p. 76-85. ISSN 1857-1964.

  33.  NEGRU, Gh. „Cursul deosebit” al României şi supărarea Moscovei (a doua jumătate a anilor’60 ai sec.XX). Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură, Serie nouă, 2012, nr. 4 (80), p. 64-75. ISSN 1857-1964.

  34.  NEGRU, Gh. Profesorul Alexandru Moşanu în vizorul KGB. Destin Românesc, Revistă de istorie şi cultură, Ediţie specială, 2012, nr. 5-6 (81-82), p.172-175 ISSN 1857-1964.

  35.  PASCARU, A. Considerații axiologice privind pregătirea universitară din RM. Relațiile internaționale-domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuția instituțiilor de profil. Materialele conferinței științifico-practice internaționale consacrate aniversării a X-a a Institutului de Relații Internaționale din Moldova, 2 aprilie 2013. Sub red. prof. univ. Valentin Beniuc. Ch.: Editura Print-Caro, 2013. p.73-80. ISBN 978-9975-56-0 90-0.

  36.  PASCARU, A. Hermeneutica descentralizării. Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Chișinău: Biotehdesign,  - 2013. ISBN978-9975-4122-5-4 (0,7c.a.) p.11-15.

  37.  PASCARU, A. O hermeneutică a securității societății. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei: Culegere de articole ştiinţifice cu participare internațională. Vol. III. Sub red. prof. univ. T.N.Ţîrdea. Ch.: Editura Print-Caro, 2013, p.127-130. ISBN 978-9975-56-043-6.

  38.  PERCIUNE, A. Construcția demersului axiologic din perspectiva autosemnficării. Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Ch.: Biotehdesign, 2013. p. 85-90. ISBN 978-9975-4122-5-4.

  39.  POŞTARENCU, D. Din activitatea episcopului Nicodim Munteanu ca locţiitor de arhiepiscop al Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (1918-1919). Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013), Ch. 2013, p. 142-146. ISBN 978-9975-4496-4-9.

  40.  POŞTARENCU, D. Dinastia de preoţi Laşcu (Laşcov). Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială, 2012, vol. II, nr. 3, p. 273-277. ISSN 1857-3843.

  41.  TABUNCIC, S. Din trecutul satului Rudi din nordul Basarabiei: pe marginea unui document fals din secolul al XIX-lea, emis din numele lui Ştefan cel Mare. Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 16 decembrie 2011. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Ch.: 2012, p. 22-33. ISBN 978-9975-4387-2-8.

  42.  TABUNCIC, S. Familia Babcineţchi din Şoldăneşti - victimă a represiunilor şi deportărilor staliniste. Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială, Ch.: 2012, vol. II, nr. 3, p. 234-252. ISBN 1857-3843.

  43. TĂRÎŢĂ, M.Deportations and Forced Labour. Forms of Remembering in the Villages of Arboreny, Boian and Mahala (Chernivtsy Region, Ukraine). Interstitio. East European Review of Historical and Cultural Anthropology. 2012, vol. IV, nr. 1-2, p. 125-134. ISSN 1857-047X.

  44.  TĂRÎŢĂ, M.; MASTYKA, A. The topic of the postwar deportations in the Chernivtsy's region press (1989-1992). Promemoria, 2012, nr. 4, 239-248. ISBN 1857-3843

  45.  TROIANOWSKI,  L. Homo globalis: Prezențe valențiale ale universului social-spiritual. Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. p.57-65, Ch.: Biotehdesign, 2013. ISBN978-9975-4122-5-4.

  46.  TROIANOWSKI, L. Idei estetice în publicistica lui C. Stere. Lucrări științifice. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Facultatea de economie. Volumul 31. Ch.: 2013 p.617-627.  ISBN 978-9975-64-235-4 .

  47.  TROIANOWSKI, L. Impactul globalizării asupra orizontului spiritual al omului. Problema Omului în filosofie și economie aspecte  metodologice,epistemologice și axiologice. ASEM. Catedra de Filosofie și politologie.Ch.: 2013. p.73-83. ISBN 978-9975-75-644-0

  48.  TROIANOWSKI, L. Omul în contextual imixtiunii valorice a globalizării. Europenizarea: fațetele procesului. IIEȘP al AȘM. Ch.: 2013. p.257-268. ISBN 978 9975-57-064-0.

  49.  TROIANOWSKI, L. Vectorul social în creația lui A. Sturdza. Lucrări științifice. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Facultatea de Economie. Volumul 31. Chi.: 2013.  p.570-578. ISBN 978-9975-64-235-4.

  50. ŢÎCU, O. Geopolitical options of the Republic of Moldova  in historical perspective. Foreign Policy Statewatch, Edition 56, din 21.01.2013 http://www.viitorul.org/lib.php?l=ro&idc=358&year=&month=&day=&page=2

  51.  ŢÎCU, O. Opţiuni geopolitice ale Republicii Moldova în perspectivă istorică. Buletinul de Poltică Externă. nr. 56 din 21.01.2013.

  52.  UNGUREANU, C. Populaţia raioanelor de est ale Republicii Moldova în 1989 şi 2004 (evoluţie etnică). Destin Românesc, serie nouă, an VII (XIX), nr. 4, Ch.: 2012, p. 86-107, (1,2 c.a.)  ISSN 1857-1964.

  53.  ZABOLOTNAIA, L. Femeia, divorţul şi delictele contra bunelor moravuri in condicile de legi din Ţările Romane (mijlocul secolului al XVII-lea. Promemoria, Revista Institutului de Istorie Socială, 2012, Volumul III,  nr. 4, Ch.: 2012, р. 149-161. ISNB 1857-4843

  RSS
  Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
  tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
  Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC