Română

Lista anuală a publicaţiilor

Reviste de categoria B:

 

CERETEU, I. Evenimente istorice din secolele XVII-XVIII atestate în însemnări pe manuscrise şi cărţi vechi cu circulaţie în Ţara Moldovei. TYRAGETIA. Serie nouă. Vol. V [XX] 2011, nr. 2, 145-164. ISSN 1857-0240.

CHIRTOAGĂ, I. Thunman despre trecerea Basarabiei medievale. TYRAGETIA. 2011, vol. V (XX), nr. 2, 407-411. ISSN 1857-0240.

FELEA, Alina. Testamentele Cantemireştilor. Studiu de caz (sec. al XVIII-lea – înc. sec. al XIX-lea). TYRAGETIA. Seria nouă. 2011, vol. V (XX), nr. 2, 165-184. ISSN 1857-0240.

FUŞTEI, N. Activitatea social-pastorală a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. TYRAGETIA. Seria Nouă. Chişinău, 2011, vol. V, nr. 2, 223-233. ISSN 1857-0240

POŞTARENCU, D. Pledarea nobilimii basarabene pentru studierea limbii române în instituţiile de învăţământ din provincie. TYRAGETIA. Serie nouă, 2011, vol. V [XX], nr. 2, 235-244. ISSN 1857-0240.

VARTA, I. Un prim manifest de la 1864 contra unei eventuale reintregiri a Basarabiei cu România. TYRAGETIA. Seria nouă, 2011, vol. V (XX), nr. 2, 283-295. ISSN 1857-0240.

ZABOLOTNAIA, Lilia. Instituţia căsătoriei în epoca medievală: impedimente şi interdicţii. Explorări de antropologie istorică şi studii comparative. TYRAGETIA. Serie nouă. 2011, vol. V [XX], nr. 2, 9-30. ISSN 1857-0240.

 

Reviste de categoria C:

BACALOV, S. Procesul de împământenire al boierimii alogene în Ţara Moldovei în secolul al XVII-lea. Aspecte din viaţa şi activitatea marelui postelnic Stamatie Hioti (Sacâzliul). Revista de Istorie a Moldovei. 2011, Nr. 1-2, 8-31. ISSN 1857-2022.

CONSTANTINOV, V., ARTAMONOV, Vl. Încercarea trecerii sub protectorat austriac a lui Dimitrie Cantemir în anul 1715. Revista de Istorie a Moldovei, 2011, Nr. 1-2, 32-43. ISSN 1857-2022.

COJOCARU, Gh. Fiecare este dator să spună ce gândeşte. Revista de Istorie a Moldovei. 2011, nr. 1-2, 125-149. ISSN 1857-2022.

COJOCARU, Gh. Mişcarea democratică naţională şi declararea Independenţei Republicii Moldova. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2011, nr. 3, 8-11. ISSN 1857-0461.

COJOCARU, Gh. Mişcarea democratică naţională şi declararea Independenţei Republicii Moldova, Revista de Istorie a Moldovei, 2011, nr. 3-4, 129-142. ISSN 1857-2022.

ENCIU, N., Ştiinţa istorică academică din republica Moldova: starea actuală şi perspectivele studiilor de istorie contemporană, Revista de Istorie a Moldovei, 2011, nr. 3-4, 189-232. ISSN 1857-2022.

EŞANU, A., EŞANU, Valentina. Prinţesa Maria Cantemir între ficţiune artistică şi realitate istorică. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2011, nr. 3 (22), 121-127. ISSN 1857-0461.

EŞANU, A. Distins istoric al culturii. Gheorghe Bobână la 65 de ani. Akademos, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă., 2011, nr. 3, p. 143. ISSN 1857-0461.

EŞANU, A. EŞANU Valentina. Prinţesa Maria Cantemir între ficţiune artistică şi realitate istorică. Akademos, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2011, nr. 3, 121-127. ISSN 1857-0461

EŞANU, A. EŞANU, Valentina. Istoriografia ecleziastică din Basarabia/RSS Moldovenească, Republica Moldova (sec. XIX – începutul sec. XX). Revista de Istorie a Moldovei, 2011. Nr. 3-4, 17-43. ISSN 1857-2022.

FURTUNĂ, A. Unele consideraţii privind istoria satului şi târgului Teleneşti. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2011, nr. 4, 101-104. ISSN 1857-0461.

JARCUTCHI, I. File din istoricul Academiei de Ştiinţe (65 de ani de la formarea primelor instituţii academice din Republica Moldova). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2011, nr. 2. 14–22. ISSN 1857-0461.

MORARU, P. Ieşirea României din războiul împotriva U.R.S.S. şi acţiunile SMERŞ pentru anihilarea agenturii serviciilor speciale româneşti. Revista de Istorie a Moldovei. 2011, nr. 1-2, 68-87. ISSN 1857-2022.

NEGRU, Elena. NEGRU, Gh. Cultivarea ,,patriotismului sovietic” şi contracararea „naţionalismului moldo-român” în primii ani postbelici din RSSM, Revista de Istorie a Moldovei, nr. 3-4, 2011. 83-91.

PASAT, V. Cadrele ştiinţifice şi pedagogice în RRS Moldovenească. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2011, nr. 4, 95-100. ISSN 1857-0461.

POŞTARENCU, D. Iorgu Tudor memorialist. Revista de Istorie a Moldovei, 2011, nr. 1-2, 150-167. ISSN 1857-2022.

ŢĂRANU, A. Parlamentul Independenţei şi conflictul transnistrean. Akademos. Revista de ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, 2011, nr. 12-18. ISSN 1857-0461.

ŢĂRANU, A. Aspecte ale istoriei debutului conflictului transnistrean, Revista de Istorie a Moldovei, 2011, nr. 3-4, 143-151. ISSN 1857-2022.

ŢÎCU, O. Border and territory in the Russian history: a glance at the post-Soviet period, Revista de Istorie a Moldovei, 2011, nr. 1-2, 86-113. IISN 1857-2022.

UNGUREANU, C. Cadastrul austriac din Bucovina. Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău 2011, nr. 1-2, 44-57. ISSN 1857-2022.

VARTA, I. Cenzura sovietică din RSS Moldovenească în anii 70 ai secolului al XX-lea. Limba Română. 2011, nr. 3-6, 373-384. ISNN- 0235-9111.

VARTA, I. Deportarea cadrelor didactice din RSSM în zilele de 6-9 iulie 1949. Limba Română, 2011, nr. 7-8, 183-195. ISNN- 0235-9111.

VARTA, I. Recrutări a 59.500 de români basarabeni din RSS Moldovenească la munci forţate în perioada 26 august-4 noiembrie 1940. Limba Română. 2011, nr. 9-10, 212-228. ISNN- 0235-9111.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC