Română

Lista anuală a publicaţiilor

Reviste de categoria B:

 

CERETEU, I. Circulaţia cărţii vechi româneşti de Râmnic în Basarabia. Tyragetia TYRAGETIA. Serie nouă, vol. IV [XIX], 2010, nr. 2, 127-136. ISSN 1857-0240.

FELEA, Alina. Câteva date despre urmaşii lui Manuc Bey (sec. XIX–înc. sec. XX). TYRAGETIA. Serie nouă, vol. IV [XIX], 2010, nr. 2, 187-202. ISSN 1857-0240.

POŞTARENCU, D. Organizarea administrativ-teritorială a Basarabiei în perioada ţaristă. TYRAGETIA. Serie nouă, vol.III [XVIII], 2010, nr. 2, 203-212. ISSN 1857-0240.

POŞTARENCU, D. Nobilii basarabeni Dicescu. TYRAGETIA. Serie nouă, vol. IV [XIX]. 2010, nr. 2, 25-35. ISSN 1857-0240.

 

Reviste de categoria C:

BACALOV, S. Activitatea neamului Bouleştilor în Ţara Moldovei în secolul al XVII-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2-3. 29-65. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Boierimea Ţării Moldovei la începutul epocii moderne (secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea). Revista de Istorie a Moldovei, 2010, nr. 1, 44-63; Nr. 2, p. 18-35. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Tangenţe moldoveneşti în istoria neamului Drăculeştilor. Metode de utilizare practică a unor pagini din istoria naţională (cazul raionului Leova). Revista de Istorie a Moldovei, 2010, nr. 3-4, 4-13. ISSN 1857-2022.

BULMAGA, L. Consideraţii cu privire la cauzele foametei din anii 1946-1947 (I). Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 1, 128-146. ISSN 1857-2022.

BULMAGA, L. Consideraţii cu privire la cauzele foametei din anii 1946-1947 (II). Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2, 114-138. ISSN 1857-2022.

CANDU, T. Serdarii de Orhei de la sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea: Darie Donici. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, 51-59. ISSN 1857-2022.

CERNENCHI, E. Organizarea activităţii diplomatice a Ţării Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XVIII-lea (În opera lui Dimitrie Cantemir). Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2, 138-150. ISSN 1857-2022.

CERNENCHI, E. Un document privind relaţiile lui Petru Rareş cu Hanatul din Crimeea (1537). Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, 35-42. ISNN 1857-2022.

CIOBANU, T. Contribuţii documentare privitoare la dministraţia locală din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, 70-90. ISNN 1857-2022.

COJOCARI, Elena. DELGRAD, Natalia. Delicvenţa în perioada ţaristă în Basarabia – cauze şi efecte. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, Nr. 3-4, 141-159. ISSN 1857-2022.

COJOCARU, Gh. O privire retrospectivă asupra anevoioasei despărţiri de Stalin (1956-1991). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 1 (16), p. 54-60. ISSN 1857-0461.

COJOCARU, Gh. Ocuparea Basarabiei şi Nordului Bucovinei – o consecinţă directă a înţelegerilor sovieto-germane din 23 august 1939. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 3 (18), p. 6-16. ISSN 1857-0461.

CONSTANTINOV, V. Ţara Moldovei în timpul domniei lui Constantin Cantemir. Documente interne (1685-1693). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 4, 157-159. ISSN 1857-0461.

CONSTANTINOV, V. Opţiuni politice, sociale şi culturale în Ţara Moldovei la începutul secolului al XVII-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 1, 20-36. ISSN 1857-2022.

CONSTANTINOV, V. Ideologia politică reflectată în diplomatica actelor medievale româneşti. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, 14-25. ISSN 1857-2022.

COZMA, V. PROHIN, A. Principiile deontologiei istorice în opera lui Herodot. Studia Universitas. Seria Ştiinţe Umanistice. 2010, nr. 4 (34). ISSN 1857-209X

ENCIU, N. Consideraţii privind particularităţile regimului totalitar comunist din Moldova sovietică (1924-1991). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010. Nr. 4 (19), 35-46. ISSN 1857-0461.

EŞANU, A. EŞANU, Valentina. Mănăstirea Voroneţ – important centru de cultură şi spiritualitate. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 3 (18), p. 117-119. ISSN1857-0461.

EŞANU, A. DRAGNEV, D. JARCUŢCHI, I. PETRENCU, A. ŢĂRANU, A. NICOLAEV, Gh. COJOCARU, Gh. TAŞCĂ, M. Avizul savanţilor „Cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940”. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 3 (18), 3-5. ISSN 1857-0461.

EŢCO, Diana. Unele aspecte si probleme ale instruirii teologice din Basarabia (a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2, 174-180. ISSN 1857-2022.

EŢCO, Diana. Unele consideraţii privind înfiinţarea si activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia si a şcolilor primare parohiale conform Regulamentului din 1836. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, p. 129-141. ISSN 1857-2022.

MISCHEVCA, Vl. Tricolorul naţional. Introducere în simbolistica vexilologică. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Cultură şi Artă. 2010, nr. 2 (17), 3-14. ISSN 1857-0461.

MORARU, P. Consecinţe ale aplicării principiului „capitulării necondiţionate” în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Moldoscopie. Revistă ştiinţifică trimestrială. 2010, nr. 4 (LI). 225-234. ISSN 1812-2566.

NEGRU, Elena, Formarea RASSM şi evoluţia ei social-economică. Revista de Istorie a Moldovei, 2010, nr. 1, 161-169. ISSN 1857-2022

POŞTARENCU, D. Dinamica populaţiei urbane a Basarabiei (1850 – începutul secolului al XX-lea). Revista de istorie a Moldovei, 2010, nr. 1, 83-101. ISSN 1857-2022.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC