Română

Lista anuală a publicaţiilor

Reviste de categoria B:

 

CERETEU, I. Tipărituri nemţene din secolul XIX în Basarabia. TYRAGETIA. Serie nouă, vol. III [XVIII], 2009, nr. 2, p. 123-138. ISSN 1857-0240.

FELEA, Alina. Domnul între ideal şi real. Reprezentările cronicarilor despre domnii Ţării Moldovei (mijlocul sec. XVII - mijlocul sec. XVIII ). TYRAGETIA Serie nouă, vol. III [XVIII], 2009, nr. 2, 31-38 ISSN 1857-0240.

ZABOLOTNAIA, Lilia. Regenţă, putere şi domnie la feminine (sec. XIV-XVII). TYRAGETIA. Serie nouă. Vol. III [XVIII], 2009, nr. 2, 67-79. ISSN 1857-0240.

 

Reviste categoria C:

AGACHI, A.; MOLDOVAN, Lidia. Mihalcea HÂNCU – boier şi dregător al Ţării Moldovei şi ctitor de mănăstire. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3. 100-114. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Locul reprezentanţilor micilor neamuri boiereşti în sistemul administrativ Ţării Moldovei în secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea (ţinuturile Lăpuşna, Orhei şi Soroca). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, p. 23-36. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Neamul Năculeştilor în Ţara Moldovei în secolul XVII-începutul secolului XVI. Revista de Istorie a Moldovei, 2009, nr. 1, 32-47.

BÎRLĂDEANU, V. Memorie colectivă şi practicile memoriei în Republica Moldova: o perspectivă de cercetare istorică. Revista de Istorie a Moldovei, 2009, nr. 1, 22-31.

BÎRLĂDEANU, V. COJOCARI, Ludmila. Noi proiecte de construţie a naţiuniiî în sud-estul şi estul Europei: Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldova, şi Muntenegru. O abordare comparativă. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 229-234 ISSN 1857-2022.

BÎRLĂDEANU, V. ZABOLOTNAIA, Lilia. FELEA, Alina. A V-a Reuniune a directorilor Institutelor de Istorie din CSI “Statutul juridic al republicilor sovietice: general şi particular”. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, 253-257. ISSN 1857-2022.

CANDU, T. Documente privitoare la cioclii din Moldova Pruto-Nistreană (sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea). Revista de Istorie a Moldovei, 2009, nr. 1 (77), 69-77.

CANDU, T. Consideraţii privind administraţia în Ţara Moldovei în epoca medievală. Serdăria de Orhei-Lăpuşna. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 14-22. ISSN 1857-2022

CERETEU, I. Circulaţie de carte şi schimb de valori în Ţara Moldovei în secolele XVII - XIX. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, 66-84. ISSN 1875-2022.

CERNENCHI, E. MELINTE V. Unele aspecte din istoria creării instituţiilor autoadministrării locale în Chişinău (1812-1818). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 215-224. ISSN 1857-2022.

CIOBANU, T. Un izvod de moşii din Basarabia întocmit în februarie 1814. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 186-204. ISSN 1857-2022.

COJOCARU, Gh. Conştiinţă istorică, identitate de stat şi identitate etnoculturală în Republica Moldova (reînnodarea firului istoriei şi păşirea în modernitate). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, 2009, nr. 2 (13), Chişinău, 62-65.

COJOCARU, Gh. Rolul jucat de organizaţia clandestină bolşevică din Basarabia la afilierea Partidului Comunist din România la Internaţionala Comunistă. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, p. 139-151. ISSN 1875-2022.

COZMA, V. DOLGHI, A. Aservirea învăţământului istoric superior din URSS intereselor politice (1944-1964). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, 2-3 (78-79), p. 207-216. ISSN 1857-2022.

DRAGNEV, D. Formarea statului medieval Ţara Moldovei. Contribuţii istoriografice . Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, 2009, nr. 2 (13), 2009, 54-58.

EŞANU, A. EŞANU, V. Considerente privind data naşterii lui Antioh Cantemir. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare, Cultură şi Artă, 2009, nr. 1 (12), 99-100.

EŞANU, A. EŞANU, V. Întemeierea Ţării Moldovei. Voievozi din sec. al XIV-lea (abordări şi interpretări noi). Limba Română, 2009, nr. 9-10, 166-183.

EŞANU, A. EŞANU, V. Adenda la iconografia Cantemireştilor. Un portret necunoscut al Smaragdei-Ecaterina Cantemir-Goliţâna. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, 2009, nr. 3, 104-110.

EŞANU, A. EŞANU, V. Obârşia şi familia lui Luca Arbure în lumina unor izvoare inedite. Revista de Istorie a Moldovei, 2009, nr. 1, 3-21.

FELEA, Alina. Câteva documente privind ispravnicii în Basarabia (1816-1818). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 205-214. ISSN 1857-2022.

FUŞTEI, N. Contribuţia Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni la dezvoltarea tiparului. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr.2-3, p. 169-178. ISSN 1857-2022.

NICOLAEV, Gh. Antrenarea colectivelor de artişti amatori din RSSM în opera de îndoctrinare politică a populaţiei (anii 60-70 ai secolului al XX-lea). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, 152-168. ISSN 1857-2022.

POPOVSCHI, V. Declanşarea luptei pentru limba maternă şi alfabetul latin în Basarabia în anul 1917. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, p. 115-138. ISSN 1875-2022.

POŞTARENCU, D. Comitetul Provizoriu Regional al Basarabiei (1816-1818). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, p. 77-84. ISSN 1857-2022.

ŞEVCENCO, R. Relaţiile internaţionale ale RSS Moldoveneşti (1945-1955). Studia Universitas. Seria Ştiinţe Umanistice. 2009, nr.4 (24), 40-42. ISSN 1857-209X.

ŞEVCENCO, R. Structura şi componenţa guvernului RSS Moldoveneşti (1953-1957). Studia Universitas. Seria Ştiinţe Umanistice. 2009, nr.4 (24), 43-48, ISSN 1857-209X.

TABUNCIC, S. Contribuţii la istoria demografică a Ţării Moldovei (a doua jumătatea secolului al XIV-lea – secolul al XVII-lea). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, p. 4-13. ISSN 1857-2022

ZABOLOTNAIA, Lilia. Iugoslavia – formula destrămării. Evoluţia schimbărilor teritorial - administrative şi social-politice (anii 90 ai sec. al XX-lea). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 144-169 ISSN: 1857-2022

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC