Română

Lista anuală a publicaţiilor

Reviste Categoria B:

CANDU, T. Contribuţii la studierea abuzurilor egumenilor mănăstirilor închinate din Tara Moldovei (1806-1812): Cazul Daniil vs. Theodoret de la mănăstirea Floreşti. TYRAGETIA, serie nouă, 2008, vol. II, nr. 2, Chişinău, 199-203. 0,5 c.a.

CERETEU I. Tipărituri transilvănene în Basarabia (a doua jumătate a sec. XVIII şi primele două decenii ale sec. XX). TYRAGETIA. Serie nouă. Vol. II [XVII], nr. 2, 163-174. 1,0 c.a.

CORLĂTEANU-GRANCIUC, Silvia. Restituiri documentare. Un registru bisericesc de mărturisire din secolul al XIX-lea. TYRAGETIA, Serie nouă, Vol.II (XVII), nr. 2, Chişinău, 2008, 251-256, 0,4 c.a.

FELEA Alina. Câteva date despre familia Imbault. TYRAGETIA. Seria nouă, 2008, vol. II, [XVII], nr. 2, p. 137-140. 0,4 c. a.

FUŞTEI N. Cărţile Mitropolitului Dosoftei păstrate în diferite colecţii din Europa TYRAGETIA. Seria nouă, 2008, vol. II [XVII], 117-135. 1,5 c.a.

ZABOLOTNAIA Lilia. Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscute. Unele contribuţii la genealogia descendenţilor lui Ieremia Movilă. TYRAGETIA. Seria nouă, vol. II, [XVII], nr. 2, 2008, 27-42. 1,5 c.a.

Reviste Categoria C:

BÎRLĂDEANU, V. Istorie şi memorie colectivă în sud-estul Europei. Dileme ale implicării discursului politic. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 2, 167-171. 0,4 c.a.

BULMAGA, L. Criticii orânduirii sovietice. Modul lor de interpretare a realităţilor social-economice, politice şi culturale din RSSM. Revista de Ştiinţe Socio-Umane, 2008, nr. 2 (9), 41-52. 1,5 c.a.

BULMAGA, L. Experimentul moldovenesc – cooperare intergospodărească în agricultură. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 1, 3-17. 1,0 c.a.

BULMAGA, L. Starea social-economică a satului moldovenesc către mijlocul anilor 40 ai secolului al XX-lea. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 2, 76-96, 1,4 c.a.

CAPUSTIN, S. În arhivele otomane ale Turciei. Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova, X-XI, 2007-2008, Chişinău, 2008, 230-235. 0,6 c.a.

CERNENCHI, E. Un incident diplomatic moldo-rus în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2008, nr. 2, 38-48. 0,5 c.a.

COJOCARU, Gh. S-a întâlnit oare Pan Halippa cu Lenin la petrograd în 1917? (Notiţe pe marginea participării unui reprezentant al Basarabiei la Congresul I General al Sovietelor din Rusia). Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 2, 3-21. 1,0 c.a.

CONSTANTINOV, V. Alianţe dinastice în Ţara Moldovei după domniile lui Radu Mihnea. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 2, 66-75. 1,0 c.a.

EŞANU, A. EŞANU, V. Opera lui Dimitrie Cantemir în manuscrise şi ediţii princeps. Repertoriu. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4. 27-55.

EŞANU, A. EŞANU, V. Dimitrie Cantemir şi Sud-Estul Europei după Campania de la Prut. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4, 114-119.

EŢCO, Diana. Confruntări politice în Basarabia la început de secol XX. Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2008, nr. 1, 104-112. 1,0 c.a.

FELEA, A. Câteva aspecte ale cotidianului şi mentalităţii în operele lui Dimitrie Cantemir . Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4, 108-113.

POPOVSCHI, V. Câteva date din istoria satului Bahmut, raionul Călăraşi. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 3, 78-80, 0,4 c.a.

SVETLICINAIA, Larisa. Cantemireştii, fond de documente din Arhiva Centrală de Stat de Acte Vechi a Rusiei din Moscova. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4, Chişinău, 2008, 88-92.

SVETLICINÂI, Larisa. Documente inedite despre Vadul-Raşcov. Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2008, nr.1, 152-169. 0,7 c.a.

ŞEVCENCO, R. Restabilirea sistemului de învăţământ superior în RSS Moldovenească (1944-1945). Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 3, 118-133.

ŞEVCENCO, R. Crearea Universităţii de Stat din Moldova (1944-1946): pagini necunoscute. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Umanistice. Chişinău: CEP USM, 2008, nr. 6 (16), 33-38, 0,55 c.a.

ZABOLOTNAIA, Lilia. Consideraţii privind divorţul lui Alexandru cel Bun cu Ryngalla- Anna. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 1, 144-151. 0,5 c.a.

ZABOLOTNAIA, Lilia. Descrierea Moldovei - obiect de studiu al istoriei intelectuale. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4, 103-108.

ZABOLOTNAIA, Lilia. Între politică şi destin. Ruxanda, fiica lui Vasile Lupu, văzută prin prisma seculară a istoriei. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 3, 16-44. 1,6 c.a.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC