Română

Lista anuală a publicaţiilor

Reviste de categoria B:

1. FELEA Alina. Populaţia târgului Soroca (sec.XVI-înc.sec.XIX). TYRAGETIA, Istorie şi muzeologie, Seria nouă, 2007, vol. I, [XVI], nr. 2, p. 123-127.

2. FUŞTEI N. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, activităţi administrative la Eparhia de Kiev şi Halici. TYRAGETIA, Istorie şi muziologie, Seria nouă, vol. I [XVI], 2007, nr.2, p. 159-164.

3. POŞTARENCU D. Mihail Ozmidov, primul arhitect şi inginer cadastral al Basarabiei din perioada ţaristă. TIRAGEŢIA, 2007, vol. I, p. 257-258.

4. ZABOLOTNAIA Lilia. Condiţii de încheiere a căsătoriei în Evul mediu. Studiu comparativ. TYRAGETIA. Serie nouă, 2007, vol. I [XVI], nr. 2, p. 107-112.

 

Reviste categoria C:

1. AGACHI, A.; MOLDOVAN, Lidia; CONSTANTINOV, V. Condica mănăstirii Hâncu (decembrie 1821). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, 73-85.

2. CANDU, T.; FELEA, Alina. Testamentul Zoiţei Cerchez (Calmuţchi). Studiu de caz. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr.2, 103-113.

3. CERETEU, I. Pagini din istoria bisericească a satului Stoicani (Soroca). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1 (69), 95-100.

4. CERETEU, I. O raritate bibliografică: Biblia sacră tipărită la Paris în anul 1858. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3 (71), 109-110.

5. CONSTANTINOV, V. Faţă în faţă cu străinul. Imaginea celuilalt la începutul sec. XVII. Revista de istorie a Moldovei, 2007, 2.

6. COZMA, V.; DOLGHI, A.. Primul manual universitar – prima sinteză de istorie a Moldovei. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, 52-61

7. EŞANU, A.; EŞANU, Valentina. Universul cărţii la Dimitrie Cantemir. Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, Chişinău, 2007, nr. 2-3 (7), 14-19.

8. EŞANU, A. Cartea şi tipar în spaţiul istoric al Moldovei (sec. XIX - începutul sec. XX). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 4, 3-12. 1,0 c.a.

9. FUŞTEI, N. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni în fruntea Exarhatului Moldovei, Valahiei şi Basarabiei. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1 (69), 20-34.

10. MORARU, P. Dumitru Bogos (1889-1946): momente inedite ale biografiei. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1, 81-94.

11. POŞTARENCU, D. Documente referitoare la administrarea Basarabiei de către guvernatorul civil Scarlat Sturza. Revista de istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, Chişinău, 92-102.

12. SCUTELNIC, V. Regulamentul despre relaţiile agrare ale ţăranilor regiunii Basarabia. Revista de istorie a Moldovei, 2007, nr. 1, Chişinău, 60-78.

13. STRATIEVSCHI, Ch. Годы трудные, годы голодные (1924-1926 гг. в АМССР). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1, 3-19.

14. ŞEVCENCO, R. Începuturile politicii lingvistice a regimului sovietic în RSS Moldovenească (1940-1941). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, 68-72

15. TABUNCIC S. Contribuţii la cunoaşterea istoriei localităţilor Ialoveni în epoca medievală. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1 (69), 101-105.

16. TABUNCIC, S. Un brăzdar de plug descoperit la Ialoveni. Contribuţii la cunoaşterea uneltelor de arat din spaţiul est-carpatic în epocile romană şi medievală. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3 (71), 22-33.

17. UNGUREANU, C. Conferinţele învăţătorilor din Bucovina (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea). Revista de istorie a Moldovei, 2007, nr. 1 (69), 35-44.

18. ZABOLOTNAIA, Lilia. Câteva documente inedite din secolul al XVIII-lea survenite din Polonia. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 2, 93-103.

19. ZABOLOTNAIA, Lilia. Un document necunoscut despre viaţa privată. Un act de divorţ din 1795. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, 86-92.

20. ZABOLOTNAIA Lilia. Femeile în Moldova medievală. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 4, 74-84. 0,8 c.a.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC