Română

Lista anuală a publicaţiilor


Monografii naţionale

 1. MISCHEVCA Vlad, Domni fanarioţi din Principatele Române – emigranţi politici (Sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea): Alexandru Ypsilanti & Emanuel Giani-Rosetti & Alexandru II Mavrocordat (Firaris) & Constantin Ypsilanti. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. "Iunie-Prim"). – 248 p. Texte: lb., rom., engl., fr., alte lb. străine. ISBN 9975-4374-6-2.
 2. PELIN Valerntina. Manuscrise românești din secolele XIII-XIX în colecții străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia). Catalog. Ediție îngrijită de acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu și Veronica Cosovan, Chișinău, Ed. Știința, 2017, 408 p.

Monografii internaţionale

 1. CANTEMIR Dimitrie, Cuvânt Panegiricesc de laudă Marelui Mucenic Dimitrie din Tesalonic … 1719 / Слово Панегирическое в похвалу Великомученика Димитрия Фессалонитскаго … 1719. Ediția îngrijită, studiu introductiv și traducere de acad. Andrei Eșanu și dr.Valentina Eșanu,  Iași, Doxologia, 2017, 82 p. ISBN 978-606-666-653-4
 2. CANTEMIR Dimitrie. Despre numele Moldaviei: în vechime şi azi • Istoria moldo-vlachică • Viaţa lui Constantin Cantemir • Descrierea stării Moldaviei: în vechime şi azi. Editarea textului latinesc, aparatul critic şi indicia Florentina Nicolae, Traducere din limba latină Ioana Costa, Studiu introductiv Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Bucureşti, Academia Română - Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2017, CLI+1736 p. ISBN 978-606-555-191-6.
 3. EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Viața și faptele Mitropolitului Grigorie Roşca (1478-1570), Iași, Ed. Doxologia, 2017, 52 p. ISBN 978-606-666-675-6.
 4. MISCHEVCA Vlad, Geneza problemei basarabene – 1812, / Prefaţă de Demir Dragnev, Bucureşti: Editura Academiei Române, Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2016, 368 p. (Colecţia „Basarabica” - 2, Coordonatori: acad. Victor Spinei & Ionel Cândea) ISBN 978-973-27-2732-4; ISBN 978-606-654-219-7
  PELIN Valentina,  Paisianismul în contextul cultural și spiritual sud-est și est european (secolele XVIII-XIX). Ediţie îngrijită şi revizuită de acad. Andrei Eşanu şi Valentina Eşanu, Iași, Ed. Doxologia, 2017,  324 p. ISBN 976-606-666-645-9.
  POPOVSCHI V. Biroul de organizare al Sfatului Țării (27 octombrie – 21 noiembrie 1917) / Republica Democratică Moldovenească (Formarea și evoluția. 1917-1918). Volum îngrijit de Gheorghe Cojocaru. Coord.: acad. Victor Spinei, acad. Ionel Cândea, Editura Academiei Române, Editura Istros. București-Brăila. 2017. 366 p. ISBN 978-973-27-2862-8

Culegeri de documente (naţionale)

 1. ȚĂRANU, A. Foametea în Moldova sovietică (1946-1947). Culegere de documente, Chișinău, 2017, Ed. Litera, 864 p., ISBN 978-9975-74-896-4.


Culegeri de studii și articole (naționale)

 1. BOBÂNĂ Gh., PASCARU A, CIOBANU R. (coord.) Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinței Ştiințifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 17 noiembrie 2016, Chișinău. – Chișinău: UnAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 167 p., ISBN 978-9975-933-99-5.
 2. Chișinău. Bulevarde. Străzi. Piețe. Parcuri. Ghid enciclopedic. Ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. Coord. Lidia Kulikovski, Ana Răileanu, (Red. șt. Andrei Eșanu), Red. Vlad Pohilă, Chișinău, f.ed., 2107, 377 p.
 3. Elita social-politică şi economică a Basarabiei. Sec. XIX — începutul sec. XX, volumul 2, Documente, coordonator: BACALOV Sergiu. Alcătuitori: BACALOV Sergiu, GHERASIM Cristina, GUŢU Marina, DEMERJI Sergiu, COJOCARI Elena, Chişinău, 2016, 346 p. ISBN 978-9975-80-962-7.
 4. Instituțiile și nomenclatura sovietice și de partid din RASSM și RSSM (1924-1956), coord: TĂRÎȚĂ, M. Chișinău, 2017, Ed. Cartdidact, 400 p., ISBN 978-9975-58-123-3.
 5. Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor: (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei). În onoarea profesorului Demir Dragnev / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov. Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), 2016 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 816 p.    ISBN 978-9975-4116-9-1.
 6. Satul Sofia. Trecut și prezent, Alcăt. Schițco V., Babără Ia.  (Red. șt. Alexandru Furtună). Vol. II, Chișinău, f.ed., 2017, 457 p.  ISBN 978-9975-62-402-2
 7. Studii de istorie şi sociologie. Coord. Sergiu Bacalov, vol. 2, 2016, 56 p.  ISBN 978-9975-89-018-2. ISBN 978-9975-89-046-5.


Culegeri de studii și articole (internaționale)

 1. Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii internaționale: Contacte și schimburi cultule în Sud-Estul Europei (aspecte istorice și lingvistice). Simpozion organizat de ISSEE al Academiei Române și Institutul de Balcanilogie și Centrul de Tracologie al Academiei Bulgariei, București, 29 septembrie 2015; Cultură și istorie la Est de Crpați în perspectivă Sud-Est europeană (sec.XVI-XX). Simpozion organizat de ISSEE al Academiei Române și Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, București, 16 septembrie 2016, Brăila, 2017, coord.: acad. Andrei Eșanu, dr. Andrei Timotin, 348 p. ISBN 978-606-654-249-4


Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale)

 1. BOBÂNĂ Gh. Istoria filosofiei românești I. Curs de prelegeri. Chișinău: UnAȘM, 2017, 218  p. ISBN 978-9975-108-07-2;
 2. BURLACU, V. Istoria Contemporană a Românilor, Partea I, vol. III, România, Basarabia/RSSM și Transnistria (1940-1944), Chișinău, Ed. Învățătorul Modern, 2017, 340 p., ISBN 978-9975-3005-7-5.
 3. BURLACU, V. Autor de articole enciclopedice. În: ,,Enciclopedia Moldovei”: (în vol.) col. şt.-red. Gh. Duca. Vol. I: A-Basarabia, Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,A. Lupan” (Institut), 2017. (F.E.-p ,,Tipografia Centrală”. ISBN 978-9975-9526-9-9.
  TROIANOWSKI L. Estetica. Chișinău, Tipografia Biotehdesign. 2017. ISBN 978-9975-109-08-9.
  FELEA Alina, DOLGHI Adrian, Istoria românilor și universală. Material didactic pentru formarea competențelor. Clasa a IX-a. Ghid de pregătire pentru examen. Teste pentru exersare. Postere, caricature, fotografii. Hărți de contur. Chişinău: S.n, 2017. 96 p. ISBN 978-9975-84-038-5.
  FELEA Alina, DOLGHI Adrian, Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor. Clasa a X-a. Documente. Teste. Personalități. Hărți de contur. Chişinău: S.n, 2017. 144 p. ISBN 978-9975-77-280-8.
  FELEA Alina, DOLGHI Adrian, Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor. Clasa a XI-a. Documente. Teste. Personalități. Hărți de contur. Chişinău: S.n, 2017. 138 p. ISBN 978-9975-77-280-8.
  FELEA Alina, DOLGHI Adrian, Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor. Clasa a XII-a. Documente. Teste. Personalități. Hărți de contur. Chişinău: S.n, 2017. 128 p. ISBN 978-9975-87-285-0.

Capitole în monografii şi culegeri (naţionale)

 1. CRUDU, L. Autor de biografii, în M. TĂRÎȚĂ, coord. Instituțiile și nomenclatura sovietice și de partid din RASSM și RSSM (1924-1956), Chișinău, 2017, Ed. Cartdidact, 400 p., ISBN 978-9975-58-123-
 2. FUȘTEI, N. Petru Donici, preot (1857-1889), în  „Vrednici Ostenitori ai Bisericii”, (dicţionar istorico-biografic), colecţia „Personalităţi Basarabene”, Chişinău, 2017, 49-50, ISBN 978-9975-53-827-5.
 3. TĂRÎȚĂ, M. Autor de biografii, în M. TĂRÎȚĂ, coord. Instituțiile și nomenclatura sovietice și de partid din RASSM și RSSM (1924-1956), Chișinău, 2017, Ed. Cartdidact, 400 p., ISBN 978-9975-58-123-3.
 4. ȚÎCU, O. Basarabia în secolul de dominație țaristă, Unirea Basarabiei cu România, În: Istoria Ilustrată a României și Republicii Moldova, vol. 4, Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.), Chișinău, Litera, 2017. 323-330; 362-366. ISBN 978-606-33-1478-0
 5. ȚÎCU, O. Basarabia în cadrul României întregite, Regimul totalitar sovietic în RASSM și RSSM, În: Istoria Ilustrată a României și Republicii Moldova, vol. 5, Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.), Chișinău, Litera, 2017,  429-442. ISBN 978-606-33-1478-0
 6. ȚÎCU, O. Republica Moldova de la comunism la integrare europeană, În: Istoria Ilustrată a României și Republicii Moldova, vol. 6, Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.), Chișinău, Litera, 2017, 482-506. ISBN 978-606-33-1478-0

Articole în reviste internaţionale. Publicații ISI (INDEX COPERNICUS)

 1. MORARU, P. Confruntări pe frontul secret. Cazul de spionaj Tibacu-Caramanov (1930), în „Gândirea militară românească”. Revista de istorie şi ştiinţă militară, editată de Statul Major General al Armatei Române. 2017, nr. 1, pp. 174-185. ISSN 1454-0460, EBSCO, INDEX COPERNICUS, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES
 2. MORARU, P. Reflectarea în presă a cazului de spionaj Tibacu – Caramanov (1930), în „Gândirea militară românească”. Revistă de teorie şi ştiinţă militară, editată de Statul Major al Apărării, nr. 3-4, iulie-decembrie 2017, pp. 156-172. ISSN: 1454-0460, EBSCO, INDEX COPERNICUS, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES.

Articole în reviste internaţionale

 1. CANDU Teodor, Date privitoare la originile orheiene ale neamului boierilor Călmașu-Callimachi și legăturile cu neamul mazililor Panăș-Calmâș, In: Archiva Moldavae, IX (2017), Revistă publicată sub egida Societății de Studii Istorice din România, Iași, 2017, p. 15-28, ISSN: 2067-3930; http://www.archivamoldaviae.ro/files/volumes/Archiva%20Moldaviae_IX-2017.pdf
 2. COJOCARU, Gh. O diversiune ideologică-identitară cominternistă: inventarea „limbii moldovenești”, 1924-1925, în Arhivele totalitarismului, Bucureşti, nr. 1-2, Anul XXV, 2017, 11-19. ISSN 1221-6917.
 3. COLIN A., STÎKALIN, Al., Новые свидетельства о жизни и деятельности ростовского профессора А.И. Яцимирского. În:  Новое прошлое. Ростов-на-Дону, 2016. № 4., С. 178-192, ISSN 2500 – 3224.
 4. COLIN A., STÎKALIN, Al., Автобиография А.И. Яцимирского в фонде Московского университета (1899). În:  Славянский альманах, 2017. № 1-2., С. 410-425, ISSN 2073-5731.
 5. CONSTANTINOV, Valentin, Relatarea soliei lui Krzysztof Serebkowicz la Constantinopol din anul 1624. În: Arhiva Moldaviae, Revistă publicată sub egida Societății de Studii Istorice din România, Iași, 2016, VIII, p.261-286. ISSN: 2067-3930.
 6. CRUDU, L. The Staff Policy in the Moldavian SSR’s Government in 1940-1941/1944, în „Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu” al Academiei Române. Series Historica”, Supliment 1, 2016, „Elites of the Modern Period in the Romanian Historical Research (18-th centuary to 1948)”, Cluj-Napoca, Ed. Academiei Române, pp. 239-260. ISSN-L 1584-4390, online ISSN 2344-2107.
  DANILOV, M., Poeți basarabeni din generația unirii (Ion Buzdugan: la 140 de ani de la naștere). În: Datina, Serie nouă, anul 4 nr. 36, aprilie, Constanța, 2017, p. 17-23. ISSN 1221-2253.

10.  DANILOV, M. Pe urmele Basarabiei anului 1917. În: Datina, Serie nouă, anul 4, nr. 37, mai, Constanța, 2017, p. 9-13. ISSN 1221-2253.

11.  DANILOV, M. Acum un secol: despre obiceiurile moldovenilor din Basarabia (Sau despre Pavel Crușevan și preocupările lui asupra folclorului românesc). În: Datina, Serie nouă, anul 4, nr. 40, august, Constanța, 2017, p. 31-35. ISSN 1221-2253.

12.  DANILOV, M. Evocarea mitropolitului Nestor Vornicescu la baștină, în Basarabia (90 de ani de la naștere). În: Datina, Serie nouă, anul 4, nr. 42, octombrie, Constanța, 2017, p. 26-29. ISSN 1221-2253.

13.  DANILOV, M. Despre vechimea manuscrisului slavonesc a Sf. Grigorie Palamas din colecția arhivei din Chișinău (secolul al XV-lea). În: Anuarul Muzeului Național al Literaturii Romane Iasi, Anual IX, 2016, Editura Muzeelor Literare, Iași, 2016, p. 7-18. ISSN: 2066-7469.

14.  ENCIU, N. O numărătoare negociată politic. Populația Republicii Moldova la „recensământul” din 12-15 mai 2014, ISSN, ISSN-L 2247- 4374 // http://www.art-emis.ro/analize/4139-o-numaratoare-negociata-politic.html

15.  ENCIU, N. Bogăție fără națiuni și națiuni fără bogăție în lumea postmodernă // http://www.art-emis.ro/analize/4082-bogatie-fara-natiuni-si-natiuni-fara-bogatie-in-lumea-postmoderna.html

16.  ENCIU, N. Geneza problemei basarabene – 1812 // ART-EMIS.- Nr. 36 (735).- 10 mai 2017 // http://www.art-emis.ro/cronica/cronica-literara/4175-vlad-mischevca-geneza-problemei-basarabene-1812.html

17.  ENCIU, N. Destin de istoric tutelat de Zeița Clio // ART-EMIS.- Nr. 40 (739).- 28 mai 2017 // http://www.art-emis.ro/personalitati/4202-destin-de-istoric-tutelat-de-zeita-clio.html

18.  ENCIU, N. 100 de ani de la căderea Imperiului Romanovilor // http://www.art-emis.ro/istorie/4043-100-de-ani-de-la-caderea-imperiului-romanovilor.html (23 februarie 2017)

19.  ENCIU, N. 27 martie 1918. Intrarea în modernitate a Basarabiei // http://www.art-emis.ro/istorie/4102-27-martie-1918-intrarea-in-modernitate-a-basarabiai.html (26 martie 2017)

20.  ENCIU, N. Nicolae Titulescu despre Basarabia ca element al marii unități etnice românești // http://www.art-emis.ro/istorie/4350-nicolae-titulescu-despre-basarabia-ca-element-al-marii-unitati-etnice-romanesti.html (20 august 2017)

21.  ENCIU, N. Foametea în Moldova sovietică din anii 1946-1947 ca fenomen premeditat //  http://www.art-emis.ro/istorie/4415-foametea-in-moldova-sovietica-din-anii-1946-1947-ca-fenomen-premeditat.html (27 septembrie 2017)

22.  ENCIU, N. Centenarul congresului militarilor moldoveni din octombrie 1917 // http://www.art-emis.ro/istorie/4439-centenarul-congresului-militarilor-moldoveni-din-octombrie-1917.html (11 octombrie 2017)

23.  ENCIU, N. Pe urmele basarabenilor emigrați în Brazilia în anii '20 ai secolului al XX-lea (1) // http://www.art-emis.ro/istorie/4450-pe-urmele-basarabenilor-emigrati-in-brazilia-in-anii-20-ai-secolului-al-xx-lea-1.html (15 octombrie 2017)

24.  ENCIU, N. Pe urmele basarabenilor emigrați în Brazilia în anii '20 ai secolului al XX-lea (2) // http://www.art-emis.ro/istorie/4455-pe-urmele-basarabenilor-emigrati-in-brazilia-in-anii-20-ai-secolului-al-xx-lea-2.html (18 octombrie 2017)

25.  ENCIU, N. Populația Basarabiei la încheierea Primului Război Mondial (1) // http://www.art-emis.ro/istorie/4500-populatia-basarabiei-la-incheierea-primului-razboi-mondial-1.html (12 noiembrie 2017)

26.  ENCIU, N. Populația Basarabiei la încheierea Primului Război Mondial // http://www.art-emis.ro/istorie/4507-populatia-basarabiei-la-incheierea-primului-razboi-mondial-2.html (15 noiembrie 2017)

27.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Ștefan cel Mare și Mănăstirea Căpriana (I), în Epifania. Revistă de dialog ortodox, Iași, 2017, nr. 40 (martie-mai), p. 123-133 ISSN 2065-3794

28.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Ștefan cel Mare și Mănăstirea Căpriana (II), în Epifania. Revistă de dialog ortodox, Iași, 2017, nr. 41 (iunie-august), p. 102-108. ISSN 2065-3794

29.  EȚCO, D. Învățământul secundar superior în cadrul Imperiului Rus. Studiu de caz - Basarabia. În: Revista de pedagogie, București, 2017,  nr. 3, p. 34-37, ISSN 0034-8678.

30.  FUȘTEI, N. Situaţia Bisericii Ortodoxe în  R.S.S. Moldovenească, 1940-1941, în Arhivele totalitarismului, Bucureşti, nr. 1-2, Anul XXV, 2017, p. 67-73. ISSN 1221-6917.

31.  GHERASIM, C. Politica administrației imperiale ruse privind acordarea titlurilor nobiliare în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: Analele Universității „Dunărea de Jos”, Seria 19, Istorie. Tom XVI, 2017, Galați, p. 5-34, ISSN 1583-7181.

32.  NEGREI, I. 1 Decembrie 1918. Chișinăul salută Alba Iulia. În: Revista VATRA NOASTRĂ ROMÂNEASCĂ. Periodic al Filialei Județene Botoșani a Uniunii Vatra Românească, Anul XVII, Nr. 24 (45), Serie Nouă, Octombrie – Decembrie 2016, p. 26-27.  ISSN 2360 -218X, ISSN-L 3260-218X.

33.  NEGREI, I. Participarea delegației Basarabiei la Congresul General al Bucovinei. Cernăuți, 15/28 noiembrie 1918. În: Revista VATRA NOASTRĂ ROMÂNEASCĂ. Periodic al Filialei Județene Botoșani a Uniunii Vatra Românească, Anul XVII, Nr. 25 (46), Serie Nouă, Ianuarie – Martie 2017, p. 15-17.  ISSN 2360 -218X, ISSN-L 3260-218X.

34.  NEGREI, I., Chestiunea Basarabiei în raporturile româno-sovietice (1918-1940). În: Revista VATRA NOASTRĂ ROMÂNEASCĂ. Periodic al Filialei Județene Botoșani a Uniunii Vatra Românească, Anul XVII, Nr. 26 (47), Serie Nouă, aprilie –iunie 2017, p. P. 17-19, ISSN 2360 -218X, ISSN-L 3260-218X.

35.  NEGRU, Gh. Campaniile propagandistice ale URSS ce vizau „cursul deosebit” al României şi „naţionalismul” din RSSM (1976-1989). În: Revista Română, 2016, nr.2 (84), p. 40-43. ISSN 1225-2454.

36.  PASAT, V. Mihail Ostrovski, primul ambasador sovietic la Bucuresti, trimis în Gulag pentru că a ,,contribuit la destituirea din funcție a ministrului de Externe al României, N. Titulescu'', în Hisotria, 2017, nr. 180. p.12-30.  ISSN 2286-0258

37.  PASAT, V. Sinuosul drum al pătimirilor Eufrosiniei Kersnovski de la Soroca în Siberia, în Hisotria, 2017, nr. 187, p.4-5, 26-41, ISSN 2286-0258

38.  ПАСАТ В. Линия фронта дипломата Михаила Островского. Трагические перепады судьбы первого советского посла в Румынии. Историко-просветительский журнал „Родина, 2017, nr. 3 martie. p. 114-118. ISSN 0235-7089.

39.  POȘTARENCU, D. Presa chişinăuiană despre evenimentele din Bucovina din toamna anului 1918. În: ,Analele Bucovinei, anul XXIV, nr. 1(48), 2017, p. 151–165, ISSN .

40.  TĂRÎŢĂ, M. The group profile of the Bolsheviks at the begining of Moldavian SSR ( December 1924), în „Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu” al Academiei Române. Series Historica”, Supliment 1, 2016, „Elites of the Modern Period in the Romanian Historical Research (18-th centuary to 1948)”, Cluj-Napoca, Ed. Academiei Române, pp. 227-237. ISSN-L 1584-4390, online ISSN 2344-2107.

41.  ȚÎCU, O. Lithuania and Republic of Moldova: From Medieval Collaboration to European Integration, în East European Journal of Diplomatic History, 2016, nr. 3, p.105-128. ISSN 2393-0764

42.  UNGUREANU, C. Învăţământul românesc în regiunea Cernăuţi: istorie şi actualitate. În: Mesager bucovinean, anul XIII, nr. 1 (49), Bucureşti 2016, p. 10-16, ISSN 1841-0499.

43.  UNGUREANU, C. Şcoala mixtă, un prim pas pe calea lichidării învăţământului românesc în nordul Bucovinei. În: Mesager bucovinean, anul XIII, nr. 2 (50), Bucureşti 2016, p. 38-48, ISSN 1841-0499.

44.  UNGUREANU, C. Învăţământul în limba română, în cele patru raioane ale regiunii Cernăuţi cu populaţie românească compactă. În: Mesager bucovinean, an. XIII, nr. 3 (51), Bucureşti 2016, p. 15-21, ISSN 1841-0499.

45.  UNGUREANU, C. Problemele învăţământului românesc din regiunea Cernăuţi: concluzii şi sugestii. În: Mesager bucovinean, anul XIII, nr. 4 (52), Bucureşti 2016, p. 28-33, ISSN 1841-0499.

46.  UNGUREANU, C. Studenții de la Universitatea din Cernăuți (1875-1918). În: Țara Fagilor, volumul XXVI, Cernăuți – Târgu-Mureș, 2017, p. 52-78, ISSN 1223-84-06.

47.  UNGUREANU, C. Corpul didactic în școlile primare din Bucovina (1869-1918). În: Glasul Bucovinei, anul XXIV, nr. 2-3/2017, p. 73-88, ISSN 1222-5606.

48.  UNGUREANU, C. Gimnaziile pentru băieţi din sudul Bucovinei (1860-1918). În: Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei, vol. XLIII 2016, Suceava 2016, p. 79-102, ISSN 1583-5936.

49.  UNGUREANU, C. Populația din spațiul Bucovinei în perioada 1940-2002. În: Analele Bucovinei, 1 (48) /2017, p. 167-185.

Articole în reviste naţionale categoria B

 1. AGACHI, A. Misiunea lui P.P. Svinin în Basarabia (septembrie 1815 – aprilie 1816). În: Akademos, nr. 4, 2016, p. 100-106, ISSN 1857-0461.
 2. AGACHI, A. Participarea guvernatorului civil Scarlat Sturdza la organizarea administrației Basarabiei (1812-1813). În: Revista de Istorie a Moldovei, nr .1, 2017, p.71-93, ISSN 1857-2022.
 3. BACALOV Sergiu, Din istoria relaţiilor moldo-finlandeze. Ajutorul financiar acordat de nobilii basarabeni locuitorilor oraşului finlandez Fridrihsgam. În: Revista de istorie a Moldovei, 2016, nr. 4, p. 114-121.  ISSN 1857-2022
 4. BAGRIN, M. The Moldavian SSR print  media during the „Khrushev Thaw” in the context of government policy in relation to the press, Revista de Istorie a Moldovei, 2016, nr. 3, 96-107. ISSN 1857-2022.
 5. BOBÂNĂ Gh. Gândirea social-filosofică a lui Mihail Kogălniceanu între iluminism și romantism. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2017, nr.2 (173), p. 161-173 ISSN1857-2294;
 6. BODEAN N. Perspectivele unui naționalism de factură liberală în statele post-leniniste: preliminariile unei cercetări. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2017, nr.2, (173) p.201-208.ISBN 1857-0461;
  BURLACU, V. ,,Inventarea mitului ,,biruinţei biruinței puterii sovietice în Moldova” în propaganda comunistă de la Chişinău. În: ,,Akademos”, Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2017, nr. 1 (44) 116-122. ISSN 1857-0461.
   BURLACU, V. Impactul anului 1812 în istoriografie: între discursul identitar românesc şi promovarea moldovenismului, Revista de Istorie a Moldovei, 2016, nr. 4 (108), 58-90. ISSN 1857-2022.
  1. CEREȘ, I. Exportul de sare din Principatul Moldovei în Imperiul Rus la sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4 (108), 2016, p. 36-48, ISSN 1857-2022.

  10.  CERETEU Igor. Răspândirea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în sec. XVI-XIX. În: Revista de Istorie a Moldovei, Nr. 4, 2017, p. ISSN 1857-2022

  11.  CHIRTOAGĂ Ion, Mihail Kogălniceanu şi sudul Basarabiei (1857-1878). În: Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr. 2, p.32-42.   ISSN 1857-2022

  12.  CIOBANU, R.  Teorii și practici juridice. Perspectiva unei metodologii interdisciplinare. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2017, nr.1(172) p.153-162 ISSN1857-2294;

  13.  COJOCARU, Gh., SCLIFOS E.T., Chestiunea Basarabiei în corespondența diplomatică a lui Mihail Kogălniceanu în anii războiului de independență (1877-1978), Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr.2, 42-49, ISSN 1857-2022.

  14.  COLIN A. Contextul plecării lui Ioan Halippa din Basarabia (anul 1910). O scrisoare a lui I. Halippa către arhiepiscopul Arsenie (Axentie Stadniţchi). În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1 (109), 2017, p. 147-156, ISSN 1857-2022.

  15.  CONSTANTINOV, Valentin, Modele și proiecții în Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională, rostit de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană în 1843. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr. 2, p.21-32. ISSN 1857-2022

  16.  DANILOV, M. Școala de Viticultură și Pomicultură de la Akkerman (Cetatea Albă). 1832-1833. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 3, Chișinău, 2016, p. 36-48. ISSN 1857-2022.

  17.  DANILOV, M. Valoarea bibliofilă a unui manuscris din biblioteca lui Ștefan Ciobanu (Ф.Ф. Вигель, Замечания на нынешнее состояние Бессарабии, 1823). În: Tyragetia. Istorie și muzeologie. Serie Nouă, Vol. XI [XXVI], nr. 2, Chișinău, 2017, p. 111-118, ISSN 1857-0240.

  18.  EMILCIUC, A. Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române: 1831-1859 / coord. Venera Achim, Viorel Achim, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2016. Recenzie. În: Revista de Istorie a Moldovei, Nr. 1, 2017, p. 161-163, ISSN 1857-2022.

  19.  EMILCIUC, A. Transhumanţa comercială în Basarabia (1812-1853). În: Tyragetia. Revista Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Serie Nouă. Vol. XI (XXVI), nr. 2, Istorie şi Muzeologie, p. 61-83, ISSN 1857-0240.

  20.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Noi considerații privitoare la pierderea Chiliei și Cetății Albe. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2016, nr. 4, p. 17-28.  ISBN 1857-2022

  21.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Viața și faptele Mitropolitului Grigorie Roşca (1478-1570). În:  Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr. 1, p. 5-25. ISSN 1857-2022

  22.  EȘANU Andrei, Mihail Kogălniceanu colecționar și editor de cronici  românești. În:  Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr.2, p. 5-20. ISSN 1857-2022

  23.  EȘANU Valentina, O relicvă basarabeană a familiei lui Mihail Kogălniceanu. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr. 2,  p. 50-53. ISSN 1857-2022

  24.  FELEA Alina, DOLGHI Adrian, Reprezentarea cartografică a evoluţiei teritorial-administrative şi demografice a Basarabiei în anii 1812-1918. În: Akademos. Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2017, nr. 3 (46), p.93-97. ISSN 1857-0461.

  25.  FELEA Alina, Din istoria alimentației populației din Țara Moldovei: consumul crustaceelor, moluștelor și fructelor de mare (secolul al  XVII-lea  – începutul secolului al XIX-lea). În: Revista de Etnologie și Culturologie. Volumul XXI, 2017, p.54-60. ISSN: 1857-2049, E-ISSN: 2537-6152

  26.  FELEA Alina, Din istoria alimentației populației din Țara Moldovei: consumul produselor piscicole și a fructelor de mare (secolul XV-lea- începutul secolului al XIX-lea). În: Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (107), 2017, p. 122-130.  ISSN 1857-2022.

  27.  FELEA Alina, CANDU Tudor, SVETLICINÂI Larisa, Violența în societatea moldovenească (înc. sec. XIX). Contribuții documentare. În: Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (107), 2017, p. 122-130. ISSN 1857-2022.

  28.  FURTUNĂ Alexandru. Considerații privind fiscalitatea și prestațiile în Țara Moldovei (cu referințe la ținutul Iași), în Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr. 1, p. 52 – 70. ISSN 1857 – 2022.

  29.  FURTUNĂ Alexandru. Considerații cu privire la geneza, evoluția și aria de răspândire a unor sate mănăstirești din ținutul Iași (I), în Revista de Etnologie și Culturologie. Vol XXI. Chișinău, 2017, p. 74 – 84. ISSN 1857 – 2049.

  30.  FURTUNĂ Alexandru. Considerații cu privire la geneza, evoluția și aria de răspândire a unor sate mănăstirești din ținutul Iași (II), în Revista de Etnologie și Culturologie. Vol. XXII. Chișinău, 2017, p. 51 – 59.

  31.  FUȘTEI, N. Relaţiile dintre statul sovietic şi culte în URSS, încercare de periodizare a etapelor istoriei dezvoltării relaţiilor dintre stat şi culte, în Tyragetia, vol. XI, 2017, nr. 2, pp. 207-232. ISSN 1857-0240

  32.  GHERASIM, C. Identitatea social în meidul nobilimii din Basarabia în secolul al XIX-lea. În: Tyragetia. Vol. XI [XXVI], nr.2, Istorie. Muzeologie. Chișinău, 2017, p. 9-18, ISSN 1857-0240.

  33.  GHERASIM, C. Identitatea națională a nobilimii basarabene sub regim de dominație țarist. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umanistice. Nr. 4 (104), 2017, p. 60-70. ISSN 1811-2668.

  34.  MAFTEUȚĂ, N. Principii ale politicilor educaționale de stat în constituțiile unor state europene din perioada interbelică (România, Polonia, Iugoslavia, Germania, URSS), Revista de Istorie a Moldovei, 2016, nr. 3, p. 62-70. ISSN 1857-2022.

  35.  MORARU, P. Nistrul - o graniță dintre două lumi (1918-1944), Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr. 2, 100-111. ISSN 1857-2022.

  36.  NICOLAEV, Gh. File din istoria Muzeului Național de Artă Plastică a Republicii Moldova (1944-1990): Realizări și impedimente, articolul științific, Revista de Istorie a Moldovei, 2016, nr. 3, 71-95. ISSN 1857-2022.

  37.  PASCARU A. Acribia  filosofiei catalizată de societatea bazată pe cunoaștere. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2017, nr.1 (172) p. 134-141 ISSN1857-2294;

  38.  PERCIUN A. Perspectiva extinsă asupra sensibilului la Emanuele Coccia, În Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2017, nr. 2, pp. 190-201 (173), 1 c.a. Chișinău: ISSN 1857-2294

  39.  POȘTARENCU, D. Boris Iepure, prim-secretar al Sfatului Ţării (1917–1918). Schiţă de portret. În: Revista de istorie a Moldovei, nr. 3 (107), 2016, p. 144–146, ISSN 1857-2022.

  40.  SCLIFOS, E.T. Franța, Rusia și chestiunea sudului Basarabiei (1856-1857). În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4 (108), 2016, p. 17-35, ISSN 1857-2022.

  41.  SCLIFOS, E. T. Preliminarii diplomatice în chestiunea sudului Basarabiei: decembrie 1855-februarie 1856. În: Studia Universitatis (Seria Științe Umanistice), nr. 10 (100), 2016, p. 91-97, ISSN 1811-2668/ ISSN 2345-1009.

  42.  SCLIFOS, E. T. Poziția Sardiniei în chestiunea Unirii Principatelor Române și a sudului Basarabiei în rapoartele ambasadorului francez la Torino Agenor, duce de Gramont (1856). În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1 (109), 2017, p. 131-146, ISSN 1857-2022.

  43.  SCLIFOS, E. T. Documente referitoare la Basarabia în Arhiva de Politică Externă de la Paris (1856-1857). În: Tyragetia. Serie Nouă, nr. 2 (26), 2017, p. 127-140, ISSN 1857-0240.

  44.  ȘIȘCANU, I., ȘIȘCANU, D. Deportările în masă din „zona sovietică a Pactului Molotov-Ribbentrop” ca formă de represiune: context, cauze și efecte, Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr.2, 133-147, ISSN 1857-2022.

  45.  TOMULEȚ, V. Ţinutul Hotin în statisticile austriacă şi rusească de la sfârşitul secolului XVIII – începutul secolului XIX. În: Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe Umanistice, Chişinău, 2016, nr.10 (100), p. 64-82, ISSN 1811-2668.

  46.  TOMULEȚ, V. Situaţia demografică, social-economică şi confesională din Basarabia în anii ’20 ai secolului al XIX-lea. În: Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe Umanistice, Chişinău, 2017, nr.4 (104), p. 31-52. ISSN 1811-2668.

  1. TOMULEȚ, V. Mazilii şi ruptaşii (şi alte categorii sociale) în statistica recensământului populaţiei din 1817. În: Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă. Vol. XI (XXVI), nr. 2, Chişinău, 2017, p. 85-110. ISSN 1857-0240.
  2. ТОМУЛЕЦ, В. Политические партии Бессарабского земства (1869-1917).  În: Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă. Vol. XI (XXVI), nr. 2, Chişinău, 2017, p. 19-30. ISSN 1857-0240 (În colaborare cu Serghei Sîciov).

  49.  ȚURCANU, M. Relațiiile sovieto-germane (aprilie 1939-iunie 1941), Revista de Istorie a Moldovei, 2017, nr.2, 112-132, ISSN 1857-2022.

  50.  TROIANOWSKI L. Eforturi conjugate în vederea  contracarării fenomenului formelor fără fond. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2017, nr.1 (172), p.142-152. ISSN 1857-2294;

  51.  TROIANOWSKI L. Imperativul relevantei  spiritual naționale în publicația Basarabia: A.Mateevici. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2017, nr.1 (172), p.178-186. ISSN 1857-2294;

  52.  UNGUREANU, C. Facultățile de la Universitatea din Cernăuţi (1875-1919). În: Studia Universitatis Moldaviae, nr. 4 (104), Chișinău 2017, p. 88-98, ISSN 1811-2668.

  53.  UNGUREANU, C.  Coloniile germane din Bucovina și Basarabia (până la mijlocul sec. al XIX-lea). În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 2 (110), 2017, p. 54-80, ISSN 1857-2022.

  Articole în alte reviste naţionale

  1. AGACHI, A. Serviciul de strajă al călărașilor din Basarabia în anii 1816-1828. În: Destin românesc, nr. 1-2, 2017, p. 43-50, ISSN 1857-1964.
  2. BACALOV Sergiu, Militari otomani din Bender la sf. sec. XVIII. Cazul lui Abrail (Vasile Abramov), fiul lui Ali-aga. În: Cohorta. Revista de istorie militară, 2016, nr. 1-2, p. 26-39. ISSN 1857-0100
  3. CERETEU Igor. Valori bibliofile din Mănăstirea Răciula. În: Magazin bibliologic, Nr. 1-2, 2017, p. 60-76 ISSN 1857-1476
  4. CERNENCHi Eugen, Bugeacul într-un raport militar rusesc de la mijlocul sec. XVIII. În: Cohorta. Revista de istorie militară, 2016, nr. 1-2, p. 7-26. ISSN 1857-0100.
   CHIRTOAGĂ, V. Criza orientală și România (1875-1878): premise, intenții și consecințe. În: Destin Românesc, nr. 1-2 (99-100), Chișinău, 2017, p. 51-66, ISSN 1857-1964.
   CHIRTOAGĂ Ion, CHIRTOAGĂ Valentina, Confruntări sovieto-americane și criza rachetelor din Cuba. În: Cohorta. Revista de istorie militară, 2016, nr. 1-2, p. 77-92. ISSN 1857-0100.
    CHIRTOAGĂ Ion. Serviciul vamal din  Basarabia și trecătoarea  de la Sculeni (1812-1917). În: Patrimoniul istoric. Revista  Asociației istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni, 2017, nr. 7, p. 24- 37. ISSN 2345-1637.
   1. CONSTANTINOV, Valentin, Moldova, Ţara Românească şi Transilvania în epoca fanariotă. În: Destin românesc, XI (2016), nr.2, p.22-29. ISSN 1857-1964.
   2. CONSTANTINOV Valentin. Țara Moldovei pe harta Europei la sfârșitul sec. XIV – primele decenii ale sec. XV. În: Destin Românesc, Revistă de istorie și cultură, Serie nouă,  2017, An. XII (XXIII), nr. 3 (101), p. 14-24. ISSN 1857-1964

   10.  CONSTANTINOV Valentin. În umbra marelui Ștefan. Țara Moldovei pe harta Europei în prima jumătate a sec. al XVI (1504-1552). În: Destin Românesc, Revistă de istorie și cultură, Serie nouă,  2017, An. XII (XXIII), nr. 4(102), p. 14-24. ISSN 1857-1964

   11.  DANILOV, M. Alexandru Hâjdău și publicistica basarabeană din prima jumătate a secolului al XIX-lea (Sau despre stil și demnitate în scrierea istoriei). În: Destin Românesc., Revistă de Istorie și Cultură. Serie nouă, nr. 4 (98), 2016, p. 40-58. ISSN 1857-1964.

   12.  DANILOV, M. Manuscrisul basarabean al predicilor antimiene (1824). În: Destin Românesc. Serie Nouă, An XII (XXIII), nr. 1-2 (99-100), Institutul Cultural Român, 2017, p. 167-175, ISSN 1857-1964.

   13.  DANILOV, M. Anul 1917 în Basarabia și ardeleanul Romulus Cioflec (recenzie). În: Destin Românesc. Serie Nouă, An XII (XXIII), nr. 1-2 (99-100), Institutul Cultural Român, 2017, p. 238-243, ISSN 1857-1964.

   14.  DRAGNEV Demir. Cu privire la relații administrative militare ruse cu populația romnească din Moldova în timpul rozboaielor ruso-turce din sec. XVIII. În: Destin Românesc, Revistă de istorie și cultură, Serie nouă,  2017, An. XII (XXIII), nr. 4(102), p. 25-34. ISSN 1857-1964

   15.  CRUDU, L. Interviu cu Elena Crudu despre deportările din 1949, în Plural. Journal of History and Geography Department,”Ion Creanga” State Pedagogical University, History. Culture. Society. vol. IV, nr. 2, 2016, pp. 168-186. ISSN 2345-1462.

   16.  ENCIU, N. O prețioasă sursă de documentare asupra realităților Basarabiei interbelice: monografia com. Draculea din jud. Chilia,  „Destin românesc. Revistă de istorie și cultură, Serie nouă”, An. XI (XXII), 2016, nr. 3 (97), 90-103. ISSN 1857-1964.

   17.  ENCIU, N. Problema basarabeană în noua istoriografie de la Chișinău, „Limba Română”, Anul XXVII, 2017, Nr. 2, p.50-56.ISSN 0235-9111

   18.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Tipărituri din estul Moldovei în spațiul  românesc  din dreapta Prutului (1792-1870). În: Destin Românesc, Revistă de istorie și cultură, Serie nouă,  2017, An. XII (XXIII), nr. 1-2 (99-100), p. 150-166. ISSN 1857-1964.

   19.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Prințesa Maria Cantemir (1700-1757). În: Patrimoniul istoric. Revista Asociației istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni, 2017, nr. 7, p. 93-106. ISSN 2345-1637

   20.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Valențe instructiv-educative în Vița Constantyni Cantemirii de Dinitrie Cantemir. În: Destin Românesc, Revistă de istorie și cultură, Serie nouă,  2017, An. XII (XXIII), nr. 3 (101), p. 123-126. ISSN 1857-1964

   21.  EȚCO, D. Școala bisericească basarabeană, studiu de caz - Școlile spirirtuale de băieți. În: Analele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova, Chișinău, 2017, p.157-160, ISSN 2069-5527.

   22.  EȚCO, D. Istoria învățământului teologic basarabean. În: Învățătorul modern, Chișinău, 2017, Nr.3-4, p.12-15, ISSN 1857-28-20.

   23.  MISCHEVCA Vlad, Faţetele morale ale ocupantului: M. I. Kutuzov în Principatele Române, În: Limba Română, Revistă de ştiinţă şi cultură, Nr. 1 (237), Aprilie, Chişinău, 2017, p. 43-51. ISSN 0235-9111.

   24.  MISCHEVCA Vlad, Fanarioţii între război şi pace, În: Limba Română. Revista de ştiinţă şi cultură, nr. 3 (239), 2017, p. 150-161. ISSN 0235-9111.

   25.  MORARU, P. Activitatea Serviciului de contrainformaţii româno-rus pe Frontul din Moldova (1916-1918), în „Cohorta. Revistă de istorie militară”. Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Centrul de Cultură și Istorie Militară. Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie, nr. 1-2, 2016, 45-59, ISSN 1857-0100

   26.  NEGRU, E. Eforturile URSS în propaganda istoriei și realizărilor națiunii moldovenești” (1968-1985), Destin Românesc. Revistă de istorie și cultură, Serie nouă, 2017, nr.1-2 (99-100), 82- 92, ISSN 1857-1964.

   27.  NEGRU, E. (în colaborare) Disputa istoriografică și diplomatică sovieto-română privind Basarabia (anul 1965), Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură. Serie nouă, 2017, nr. 3, p. 82-125. ISSN 1857-1964.

   28.  NEGRU, E. (în colaborare) Disputa istoriografică și diplomatică sovieto-română privind Basarabia (1966-1974). Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură. Serie nouă, 2017, nr. 4, p.  57-104. ISSN 1857-1964

   29.  NEGREI, I., Omagiu Generației Unirii. În: Limba Română. Revistă de știință și cultură, nr. 1 (237) 2017, aprilie, Chișinău, p. 22-32. ISSN 0235-9111.

   30.  NEGRU, G. Campaniile propagandistice ale URSS ce vizau „cursul deosebit” al României şi „naţionalismul” din RSSM (1976-1989). În: Revista Română, 2016, nr.2 (84), p. 40-43. ISSN 1225-2454.

   31.  NEGRU, G. Mișcarea națională a românilor din Basarabia (1812-1918). În: Limba Română, nr.1 (237), aprilie 2017, p. 33-42, ISSN 0235-9111.

   32.  NEGRU, G. O pledoarie publică a unor preoți basarabeni pentru reintroducerea predarii limbii române în școlile teologice (1883). În: Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură. Serie nouă, nr. 1-2, 2017, p. 120-149. ISSN 1857-1964 (în colaborare cu Dinu Poștarencu)

   33.  NEGRU, G. Schimbarea paradigmei politicii naționale a Imperiului Rus în Basarabia. De la politica „cedărilor tactice” la politica națională exclusiv restrictivă (anii’60 ai sec. XIX).  În: Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură. Serie nouă, nr. 3, 2017, p. , ISSN 1857-1964.

   34.  PASCARU, A. Unele considerații privind organizarea societății în Republica Moldova. Revista de Administrare Publică. 2017, nr.3 (95), 53-62. ISSN 1813-8489

   35.  POȘTARENCU, D. O pledoarie publică a unor preoți basarabeni pentru reintroducerea predarii limbii române în școlile teologice (1883). În: Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură. Serie nouă, nr. 1-2, 2017, p. 120-149. ISSN 1857-1964 (în colaborare cu Gheorghe Negru)

   36.  SCLIFOS, E. T. Sardinia si chestiunea Basarabiei (1856-1857) în lumina unor documente italiene și franceze (Ianuarie 1856-Ianuarie 1857). În: Destin Românesc, nr 3, 2016, p. 31-39, ISSN 1856-1964.

   37.  TABUNCIC Sergiu, VORNIC Vlad, CIOBANU Ion, Satul Alcedar în perioada medievală și modernă: câteva date istorice și arheologice. În: Arheologie preventivă în Republica Moldova. Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Agenţia Naţională Arheologică. Vol. III. Chișinău, 2016, p. 123-130. ISSN 2345-1394

   38.  TABUNCIC Sergiu, VORNIC Vlad, Contribuții documentare și arheologice la istoria satului Păpăuți (r-nul Rezina). În: Arheologie preventivă în Republica Moldova. Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Agenţia Naţională Arheologică. Vol. III. Chișinău, 2016, p. 131-136. ISSN 2345-1394

   39.  TABUNCIC Sergiu, Un revolver Lefaucheux descoperit la Cușnircea (r. Șoldănești). În: Cohorta. Revista de istorie militară, 2016, nr. 1-2, p. 169-179. ISSN 1857-0100.

   40.  ȚÎCU, O. Românii/moldovenii dintre Irkutsk și Krasnoiarsk: O altă față a deportărilor, în Patrimoniu Istoric. Revista Asociaţiei Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni”, (Ungheni), 2017, nr. 7, 50-64. ISSN 2345-1637.

   41.  TOMULEȚ, V. Istoricul şi profesorul Pavel Cocârlă la venerabila vârstă de 70 de ani. În: Destin Românesc (serie nouă). Revistă de istorie şi cultură, Chişinău, 2016, Nr. 4 (98), p. 142-147, ISSN 1856-1964.

   42.  UNGUREANU, C. Revista Mesager bucovinean – 2016. În: Destin Românesc (serie nouă). Revistă de istorie şi cultură, Chişinău, 2017, Nr. 1-2 (99-100), p. 250-254, ISSN 1857-1964.

   Articole în culegeri naţionale

   1. BACALOV Sergiu, Strămutarea răzăşilor orheieni în Bugeac. Cazul neamurilor de dvoreni Drumaşco, Dodon, Hâncu, Ghidirim, Topor. În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 23 decembrie 2015, Chişinău, 2016, p. 99-131. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.
   2. BACALOV Sergiu, Câteva aspecte referitoare la istoria tutovenilor și a moșiilor lor Viltotești (secolele XIV-XIX), În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 21 decembrie 2016, Chişinău, 2017, p. 7-52. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.
   3. BACALOV Sergiu, Dispersarea teritorială a răzăşimii în secolul al XIX-lea. Cazul neamului Bulat. În: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei). În onoarea profesorului Demir Dragnev, / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chişinău, 2016, p. 746-808. ISBN 978-9975-4116-9-1.
   4. BACALOV Sergiu, Moldovenii în timpul celui de-al doilea război mondial. Cazul locuitorilor satului Antoneşti, raionul Ştefan Vodă. Din colecţiile muzeului „Baştina” (I). În: Studii de istorie şi sociologie, vol. 2, 2016, p. 6-30. ISBN 978-9975-89-018-2. ISBN 978-9975-89-046-5.
   5. BACALOV Sergiu, Documente referitoare la şleahticii polonezi din satul Copceac, ţinutul Ackerman (acum raionul Ştefan Vodă). neamurile Gorcinschi, Daşchevici şi Golinschi. În: Dialog intercultural polono-moldovenesc: Culegere de studii. Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Chişinău, 2017, p. 37-57. ISBN 978-9975-76-208-3
    BACALOV Sergiu, Lipcanii (tătarii lituanieni) și Țara Moldovei. De la mercenari la slujitori. (Sec. XVII – începutul sec. al XIX-lea) // Studii de istorie și sociologie, vol. 1, Chișinău, 2016, p. 4-21. ISBN 978-9975-89-018-2, ISBN 978-9975-89-019-9.
    BACALOV Sergiu, SVETLICINÂI Larisa, Consideraţii pe marginea unui document îndoielnic emis din numele lui Ştefan cel Mare referitor la moşiile Cureşniţa şi Ciuciumeni, ţinutul Soroca. În: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei). În onoarea profesorului Demir Dragnev, / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 2016, p. 694-719. ISBN 978-9975-4116-9-1.
    BAGRIN, M. Ziarele din RSSM în contextul politicilor de restructurare a activității presei în perioada hrușciovistă, În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 23 decembrie 2015, Chişinău: Lexicon-Prim, 2016, 282-293. ISBN 978-9975-4387-6-9.
    BAGRIN, M. Reinstaurarea regimului sovietic în Basarabia și sarcinile privind presa în primii ani posbelici (1944-1947). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 21 decembrie 2016, Chişinău: Lexicon-Prim, 2017, 296-303. ISBN 978-9975-4387-6-9.

   10.  BOBÂNĂ Gh. Modelul ontologic în filosofia lui Constantin Noica.  În : Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței Ştiințifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 17 noiembrie 2016. Chișinău: UnAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign”). 154 p., p. 23-27. ISBN 978-9975-933-99-5.

   11.  BODEAN N. Implicații filosofico-teortice o conceptelor de democrație iliberală În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței Ştiințifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 17 noiembrie 2016. Chișinău: UnAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign”).  154 p., p. 122-129. ISBN 978-9975-933-99-5.

   12.  BURLACU, V. Instituțiile culturale în contextul noului discurs istoriografic din RSSM (1960-1980), în S. Musteață (ed.), O istorie multideminsională a carierilor universitare: instituții, rețele sociale, biografii, Chișinău, Ed. ARC, 2017, 92-103. ISBN 978-9975-137-79-9.

   13.  BURLACU, V. Mobilizarea istoricilor moldoveni în activitatea ideologică şi campaniile politico-propagandistice ale partidului comunist. În: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS ,,Ion Creangă”. Seria XIX. Volumul IV, Chişinău, S. n, 2017, (Tipogr. UPS ,,Ion Creangă”), 89-101. ISBN 978-9975-46-337-9.

   14.  CANDU Teodor. O istorie a satelor Bardar și Ruseștii Noi în secolele XVII-XVIII. Hotarnica moșiei Dulujeni de pe Botna de la 1803. În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 23 decembrie 2015, Chişinău, 2016, p. 58-88. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   15.  CANDU Teodor, Petru Kunițki - cunoscător al realităților funciare din Basarabia la începutul secolului al XIX-lea, În: Evenimente și personalități marcante ale vieții spirituale din spațiul Pruto-Nistrean și vecinătățile lui din sec XIX-XX, Coord. Octavian Moșin, Ion Gumenâi, Chișinău, CEP USM, 2017, p.269-277. ISBN 978-9975-71-952-0.

   16.  CEREȘ, I. Exportul de vin din Principatul Moldovei în Imperiul Rus (sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea). În Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. În onoarea profesorului Demir Dragnev, coord. Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”, 2016, p. 156-169, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   17.  CERETEU Igor. Observațiile meteorologice în spațiul istoric al Țării Moldovei din secolul al XVI- până la începutul  secolului al XIX-lea. În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 23 decembrie 2015, Chişinău, 2016, p. 36-54. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   18.  CERETEU Igor. Contributia unor personalitati românești la răspândirea valorilor bibliofile în estul Moldovei (sec. XVIII-XIX). În: Evenimente și personalităti marcante ale vietii spirituale din spatiul pruto-nistrean și vecinătătile lui din sec. XIX-XX. Simpozion știintific international. Coordonatori: Octavian Moșin, Ion Gumenîi. Chișinău, Republica Moldova, 24-25 noiembrie 2017, p. 5-17   ISBN-978-9975-71-952-0

   19.  CERETEU Igor. Cartea slavonă din secolele XVII-XVIII în biblioteca mănăstirii Noul Neamț. În: Anuarul Institutului de Istorie a Moldovei. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 22 decembrie 2016, Chişinău, 2017, p. 122-149. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   20.  CERNENCHI Eugen, Izvoare ruse privind plățile Țării Moldovei către Hanatul Crimeei în secolul al XVI-lea. În: Orizonturi medieval și moderne în istoria românilor (economie, societate, politică, cultură, istoria științei). În onoarea profesorului Demir Dragnev, / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), (F.E.-P. “Tipografia Centrală”),2016, p. 621-647. ISBN 978-9975-4116-9-1.

   21.  CERNENCHI Eugen, Relațiile lui Ștefăniță vodă cu Hanatul Crimeei (Considerații pe marginile unui document recent publicat). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 22 decembrie 2016, Chişinău, 2017, p. 75-85. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   22.  CIOBANU, R. Rațiuni ale justiției sociale în condițiile sociale actuale. În: Materialele conferinței  științifice internaționale Inegalități sociale în Republica Moldova. Premise ale constituirii clasei de mijloc.  Chișinău: Tipografia Centrală, 2017., p.393- 402, ISBN 978-9975-9761-9-0.

   23.  CIOBANU, R. Noi orizonturi teoretico - metodologice ale dreptului. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 16 noiembrie 2016,.Chișinău: UnAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign”). 154 p., p. 35-43. ISBN 978-9975-933-99-5.

   24.  CHIRTOAGĂ Ion, „Nisporenii în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Evoluţia structurilor administrative şi a vieţii sociale”. În : Anuarul Institutului de Istorie. Materialele Sesiunii ştiinţifice anuale 23 decembrie 2015, Chişinău, 2016, p. 251-281  ISSN 2345-1939

   25.  CHIRTOAGĂ Ion, Evoluţia comunităţii răzeşeşti din Nisporeni (sec. XVII-XVIII). În: Orizonturi medieval și moderne în istoria românilor (economie, societate, politică, cultură, istoria științei). În onoarea profesorului Demir Dragnev, / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 2016, p. 128-147 ISBN 978-9975-4116-9-1

   26.  CHIRTOAGĂ Ion, Intrarea turcilor , tătarilor și nogailor în stânga Prutului. În : Anuarul Institutului de Istorie. Materialele Sesiunii ştiinţifice anuale 22 decembrie 2016, Chişinău, 2017, p 53-74. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   27.  CIOBANU Tudor, CANDU Teodor „O dispută” dintre Gavril Callimachi și boierii moldoveni cu privire la fondarea Judecătoriei Duhovnicești și implicațiile autorităților ruse din 1773.

   28.  În: Orizonturi medieval și moderne în istoria românilor (economie, societate, politică, cultură, istoria științei). În onoarea profesorului Demir Dragnev, / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 2016, p. 379-393. ISBN 978-9975-4116-9-1.

   29.  КОЛИН, А., СТЫКАЛИН А. К истории бессарабских связей профессора А. Яцимирского и его жизни и деятельности в 1920-е годы. În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. În onoarea profesorului Demir Dragnev, coord. Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”, 2016, p. 606-620, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   30.  CONSTANTINOV, Valentin, Documente inedite privitoare la istoria românilor păstrate în arhivele din Belarusia. În: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei. În onoarea profesorului Demir Dragnev, / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 2016, p.648-659. ISBN 978-9975-4116-9-1.

   31.  CONSTANTINOV, Valentin, Documente privitoare la istoria românilor în ediţii documentare poloneze recente (I). În:  Anuarul Institutului de Istorie, Materialele Sesiunii ştiinţifice anuale 23 decembrie 2015, Chişinău, 2016, p. p.23-35.   ISSN 2345-1939.

   32.  CONSTANTINOV, Valentin, Documente privitoare la istoria românilor în ediţii documentare poloneze recente (II). În : Anuarul Institutului de Istorie. Materialele Sesiunii ştiinţifice anuale 22 decembrie 2016, Chişinău, 2017, p. 112-121. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   33.  CRUDU, L. Politica de cadre la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, în primul deceniu postbelic, în S. Musteață (ed.), O istorie multideminsională a carierilor universitare: instituții, rețele sociale, biografii, Chișinău, Ed. ARC, 2017, 45-57. ISBN 978-9975-137-79-9.

   34.  DANILOV, M. Liturghierul lui Macarie (1508) în colecții basarabene. În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. În onoarea profesorului Demir Dragnev, coord. Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”, 2016, p. 532-541, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   35.  DANILOV, M. Înființarea Școlii pentru Funcționarii de cancelarie. În: Anuarul Institutului de Istorie, 2015, Chișinău, 2016, p. 168-176. ISBN 978-9975-4387-6-6, ISSN 2345-1939.

   36.  DANILOV, M. Pansionul de nobili din Chișinău: evoluție, contexte, conflicte și impact (1816-1831). În: Anuarul Institutului de Istorie, 2016, Chișinău, 2017, p. 210-224. ISBN 978-9975-4387-6-6, ISSN 2345-1939.

   37.  DRAGNEV D., Despre propria activitate științifică (alegerea specialității, tematicii de cercetare și despre unele rezultate obținute) În: Membru corespondent Demir Dragnev. Biobibliografie, Chișinău, Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” (Institut), 2017, p. 15-35. ISBN 978-9975-3131-4-8.

   38.  DRAGNEV Demir. Etapele evoluției științelor socioumane în Moldova (1946-2016). În: Probleme actuale ale istoriei științei în Moldova. Culegere de studii. Editor C.Manolache, Coord. I.Xenofontov, Chișinău, 2017, p. 6-34. ISBN 968/9975-3183-0-3

   39.  EȘANU Andrei. Cuvânt înainte. În: Cereteu Igor, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova. Chișinău, 2016, p. 15-17. ISBN 978-9975-53-739-1

   40.  EMILCIUC, A. Emiterea şi circulaţia vecselelor în Basarabia (1812-1832). În: Anuarul Institutului de Istorie, Chişinău, 2016, p. 154-167. ISBN 978-9975-4387-6-6, ISSN 2345-1939.

   41.  EMILCIUC, A. Afacerile funciare ale supușilor străini în Basarabia (1812-1860). În: Anuarul Institutului de Istorie, Chişinău, 2017, p. 195-209. ISBN 978-9975-4387-6-6, ISSN 2345-1939.

   42.  EMILCIUC, A. File din istoria satului Temeleuți (R-Nul Călărași) în secolul al XIX-lea, În Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. În onoarea profesorului Demir Dragnev, coord. Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”, 2016, p. 243-260, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   43.  EȘANU Valentina, Influență cantemiriană într-un  Hronograf moldav din a doua jum. a sec. al XVIII-lea (o ipoteză). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materiale le Sesiunii științifice anuale 23 decembrie 2015, Chișinău, 2016, p. 55-57. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   44.  EȘANU Andrei, Cuvânt despre istoricul Demir Dragnev. La 80 de ani de la naștere. În: Membru corespondent Demir Dragnev: Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Ion Valer Xenofontov, Sergiu Bacalov, Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), p. 100-103. ISBN 978-9975-3131-4-8.

   45.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. O perioadă de tensiuni între Ștefan cel Mare și boierimea dregătoare (1467-1471). În: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor: (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei). În onoarea profesorului Demir Dragnev. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 2016, p. 261-270.  ISBN 978-9975-4116-9-1.

   46.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Întemeierea primelor universități și instituții academice românești (repercursiuni internaționale). În: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor: (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei): În onoarea profesorului Demir Dragnev / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov. Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), 2016 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), p. 567-571.  ISBN 978-9975-4116-9-1.

   47.  EȘANU Valentina, Lista lucrărilor publicate de Valentina Pelin. În:  PELIN Valentina,  Manuscrise românești din secolele XIII-XIX în colecții străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia). Catalog, Ediție îngrijită de acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu și Veronica Cosovan, Chișinău, Știința, 2017, p.397-407. ISBN 978-9975-85-087-2

   48.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina, Notă asupra ediției. În:  PELIN Valentina,  Manuscrise românești din secolele XIII-XIX în colecții străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia). Catalog, Ediție îngrijită de acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu și Veronica Cosovan, Chișinău, Știința, 2017, p.14-15. ISBN 978-9975-85-087-2

   49.  EȘANU Valentina, Lista lucrărilor publicate de Valentina Pelin. În:  PELIN Valentina,  Manuscrise românești din secolele XIII-XIX în colecții străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia). Catalog, Ediție îngrijită de acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu și Veronica Cosovan, Chișinău, Știința, 2017, p.397-407. ISBN 978-9975-85-087-2

   50.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Episcopul Mitrofan  și Biblia de la București, 1688. În: Anuarul Institutului de Istorie. Materiale le Sesiunii științifice anuale 22 decembrie 2016, Chișinău, 2017, p.  95-111. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   51.  EȚCO, D. Contribuţia școlii teologice la crearea patrimoniului intelectual basarabean. În Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. În onoarea profesorului Demir Dragnev, coord. Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”, 2016, p. 431-443, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   52.  EȚCO, D. Școala Spirituală de băieți din Chișinău în contextul reformelor din anii 60 ai secolului al XIX-lea. În: Anuarul Institutului de Istorie, Chişinău 2016, p.189-197, ISSN 2345-1939.

   53.  EȚCO, D. Școala duhovniceasca din Chișinău în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: O istorie multidimensională a carierelor universitare: instituţii reţele sociale, biografii / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, ed.: Sergiu Mustaţă (coord.), Chișinău: Arc, 2017, p. 9-27, ISBN 978-9975-137-79-9.

   54.  FELEA Alina, Tratația cu cafea la curtea domnească din Țara Moldovei (sec. XVIII-înc. sec al XIX-lea). În: Anuarul Institutului de Istorie al AȘM. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale. 23 decembrie 2015, Chișinău, 2016, p. 89-98. ISBN 978-9975-4387-6-6.   ISSN 2345-1939.

   55.  FELEA Alina, Administrația domnească în Soroca: căpitani și ispravnici (sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea). În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov,Chișinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 2016, p.720-740. ISBN 978-9975-4116-9-1.

   56.  FELEA Alina, Considerații asupra  istoriei familiei în Țara Moldovei (sec. XVII - încep. sec. XIX). Violența fizică – definiții și clasificări. În: Anuarul Institutului de Istorie. Materiale le Sesiunii științifice anuale 22 decembrie 2016, Chișinău, 2017, p. 150-158. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   57.  FURTUNĂ A. Populația ținutului Iași (secolul al XVI – lea - începutul secolului al XIX), în Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 2016, p. 170 – 183. ISBN 978-9975-4116-9-1

   58.  FURTUNĂ Alexandru.Neamul de nobili Juravschi. Studiu genealogic, în Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic sau campionul invincibil. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Centrul de Cercetări Encicl.; ed. şi coord. de proiect: Constantin Manolache; red. şt. şi coord. vol.: Boris Boguş; consultant şt.: Teodor Furdui, Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut), Chișinău, F.E.-P. “Tipografia Centrală, 2017, p. 22 – 58, ISBN 978 – 9975 – 3131 – 6 – 2.

   59.  FURTUNĂ Alexandru. Considerații privind amplasarea geografică și vechimea unor localități din ținutul Iași. În: Anuarul Institutului de Istorie al AȘM. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale. 23 decembrie 2015, Chișinău, 2016, p. 9-22. ISBN 978-9975-4387-6-6.   ISSN 2345-1939.

   60.  FURTUNĂ Alexandru, Verejeni, r-nul Ocnița.În: Localitățilr Republicii Moldova. Itinerar documentar-publicistic ilustrat, Autori: V. Ladaniuc, T. Țopa, Vl. Nicu, vol. 15: Văd-Z, Chișinău, Ed. Draghiștea, 2017, p. 204-218. ISBN 978-9975-3052-6-6

   61.  FURTUNĂ Alexandru. Aspecte privind cadrul natural al ținutului Iași. Partea II (dreapta Prutului). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materiale le Sesiunii științifice anuale 22 decembrie 2016, Chișinău, 2017, p. 86-94. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   62.  FUȘTEI, N. Presa bisericească în Republica Moldova, în Biserica Ortodoxă din Moldova şi Statul. Credinţă şi cunoaştere, Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţionale consacrate aniversării a XXV-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, Chişinău, 2017, 199-212. ISBN

   63.  FUȘTEI, N. Atitudinea cultelor religioase față de stat (aspecte teoretice), În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 23 decembrie 2015, Chişinău: Lexicon-Prim, 2016, 319-335. ISBN 978-9975-4387-6-9.

   64.  FUȘTEI, N. Organizarea și lichidarea comunităților religioase în perioada 1944-1965 în RSS Moldovenească. În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 21 decembrie 2016, Chişinău: Lexicon-Prim, 2017, 304-315. ISBN 978-9975-4387-6-9.

   65.  GHERASIM, C. Festivități refelctate în documentele timpului: vizita țarului Alexandru I la Chișinău. În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, Societate, Politică, Cultură, Istoria Științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev. Chișinău, 2016, p. 313-323, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   66.  GHERASIM, C. Urmările dezastruoase ale războiului ruso-turc din anii 1828-1829 pentru populația din Basarabia. În: Dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor democratice. Materiale conferinței cu participare internațională, 1 martie 2017, Chișinău, 2017, p.120-128. ISBN 978-9975-84-033-0. (coautor dr. hab. Valentin TOMULEȚ).

   67.  MISCHEVCA Vlad, CONSTANTINOV Valentin, Scientific and didactic work of professor Demir Dragnev: general and researched issues from the last decade, În: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor: (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei). În onoarea profesorului Demir Dragnev / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov. – Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), 2016 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), p. 24-28.  ISBN 978-9975-4116-9-1.

   68.  MISCHEVCA Vlad, Criza raporturilor ruso-turce şi răbufnirea Problemei Orientale la 1806 (declanşarea Războiului ruso-turc din 1806–1812), În: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor: (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei). În onoarea profesorului Demir Dragnev / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov.  Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), 2016 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), p. 300-312.  ISBN 978-9975-4116-9-1.

   69.  MISCHEVCA Vlad, Profesorul Demir Dragnev la 80 de ani, În: Membru corespondent Demir Dragnev: Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Ion Valer Xenofontov, Sergiu Bacalov. – Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”), p. 120-122. ISBN 978-9975-3131-4-8.

   70.  MISCHEVCA Vlad, Drăgușor – mascota Echipei Olimpice a Republicii Moldova, În: Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic sau campionul invincibil / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Centrul de Cercetări Encicl.; ed. şi coord. de proiect: Constantin Manolache; red. şt. şi coord. vol.: Boris Boguş; consultant şt.: Teodor Furdui, Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut), Chișinău, F.E.-P. “Tipografia Centrală, 2017, p. 448-449. ISBN 978 – 9975 – 3131 – 6 – 2.

   71.  MISCHEVCA Vlad, Chestiunea Principatelor Române înn raporturile ruso-franceze după Tilsit (1807-1808). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materiale le Sesiunii științifice anuale 23 decembrie 2015, Chișinău, 2016, p. 132-153. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   72.  MISCHEVCA Vlad, Un domn fugar în Rusia: Alexandru II Mavrocordat (Firaris). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materiale le Sesiunii științifice anuale 22 decembrie 2016, Chișinău, 2017, p. 159-168  ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   73.  NEGREI, I., Personalitatea lui Vasile Stroescu în conştiinţa publică din Basarabia.  În: Vasile Stroescu – un sol al altei lumi, un om din alte timpuri. Materiale ale Universităţii Populare de Vară „Vasile Stroescu”, ediţia I, Edineţ, 20-21 august 2016. Lucrare îngrijită şi coordonată de Ion Negrei, Ion Bâlbă şi Constantin Cojocaru, Chişinău, 2016, p. 47-60. ISBN 978-9975-128-89-6.

   74.  NEGREI, I., COJOCARU, C., Ctitoriile familiei Stroescu din judeţele Bălţi şi Hotin: între memorie şi amnezie. În: Vasile Stroescu – un sol al altei lumi, un om din alte timpuri. Materiale ale Universităţii Populare de Vară „Vasile Stroescu”, ediţia I, Edineţ, 20-21 august 2016. Lucrare îngrijită şi coordonată de Ion Negrei, Ion Bâlbă şi Constantin Cojocaru, Chişinău, 2016, p. 61-79. ISBN 978-9975-128-89-6.

   75.  NEGREI, I., Opera ctitoricească şi filantropică a lui Mihail Stroescu în conştiinţa publică din Basarabia. În: Vasile Stroescu – un sol al altei lumi, un om din alte timpuri. Materiale ale Universităţii Populare de Vară „Vasile Stroescu”, ediţia I, Edineţ, 20-21 august 2016. Lucrare îngrijită şi coordonată de Ion Negrei, Ion Bâlbă şi Constantin Cojocaru, Chişinău, 2016, p. 80-95. ISBN 978-9975-128-89-6.

   76.  NEGRU, G. De ce ruşii nu au devenit bilingvi, sau cum a fost impusă limba rusă în Basarabia. Prevederile „Aşezământului” organizării Basarabiei din 1812 şi din 1818. În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, Societate, Politică, Cultură, Istoria Științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev. Chișinău, 2016, p. 43-52, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   77.  NICOLAEV, Gh. Instruirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul artelor în RSSM (1944-1990), În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 23 decembrie 2015, Chişinău: Lexicon-Prim, 2016, 294-318. ISBN 978-9975-4387-6-9.

   78.  NICOLAEV, Gh. Rolul societății de ocrotire a monumentelor de istorie și cultură din RSS Moldovenească în promovarea politicilor comemorative sovietice. În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 21 decembrie 2016, Chişinău: Lexicon-Prim, 2017, 316-341. ISBN 978-9975-4387-6-9.

   79.  PASCARU, A. Raționamente filosofice privind educarea profesioniștilor pentru mediul social.. În: Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei. Culegere de articole științifice cu participare internațională. Vol.23. Chișinău: CEP ”Medicina”, 2017.136p., pp.27-30  ISBN-9978-9975-56-459-5.

   80.  PASCARU, A. Educația prin filosofie în  societatea bazată pe cunoaștere. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 16 noiembrie 2016, Chișinău: UnAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign”).  154 p., p. 5-12. ISBN 978-9975-933-99-5.

   81.  PASCARU, A. O tahonomie a factorului structural în societatea Republica Moldova. În: Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc.  Victor Mocanu (coord.). Chișinău: Tipografia Centrală, 2017. 440 p., pp.387-392. ISBN 978-9975-9761-9-0.

   82.  PERCIUN A. Cazuri particulare de aplicare a metodei fenomenologice. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței Ştiințifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 17 noiembrie 2016. Chișinău: UnAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign”).  154 p., p. 108-121. ISBN 978-9975-933-99-5.

   83.  POȘTARENCU, D. Visterniceni. Din istoria localităţii şi a bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. În: „Identităţile Chişinăului”. Ediţia a treia, Chişinău, Editura Arc, 2016, p. 174–199, ISBN 978-9975-137-48-5.

   84.  POȘTARENCU, D. Un luptător pentru cauza românească în Basarabia: Vasile Cijevschi (85 de ani de la moarte). În: Anuarul Institutului de Istorie, Chişinău, 2016, p. 218–222, ISBN 978-9975-4387-5-9.

   85.  POȘTARENCU, D. Autonomia Basarabiei revendicată în martie – iulie 1917. În: Anuarul Institutului de Istorie, Chişinău, 2017, p. 239–254, ISBN 978-9975-4387-5-9.

   86.  POȘTARENCU, D. Refugiul regelui Carol al XII-lea la Varniţa. În: ,,Situl istoric Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa. Restaurarea memoriei = Historic site Camp of king Charles XII of Sweden at Varniţa. Recovery of the memory”, Chişinău, 2017, p. 57–69, ISBN 978-9975-80-903-0.

   87.  POȘTARENCU, D. Eliferie Mihalevici, un basarabean din secolul al XIX-lea cunoscător al istoriei românilor. În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, Societate, Politică, Cultură, Istoria Științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev. Chișinău, 2016, p. 584-591, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   88.  SCLIFOS, E. T. Problema Basarabiei in corespondența dintre contele Walewski si Charles Auguste de Morny. Documente inedite 1856-1857. În: Anuarul Institului de Istorie, 2016, p. 177-188, ISBN 978-9975-4387-6-6.

   89.  SCLIFOS, E. T. Problema sudului Basarabiei în presa vremii (856-1857). În: Anuarul Institului de Istorie, 2017, p. 225-238, ISBN 978-9975-4387-6-6.

   90.  SCLIFOS, E. T. „Problema românească” în raporturile franco-ruse (1855-1856). În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. În onoarea profesorului Demir Dragnev, coord. Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”, 2016, p. 324-338, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   91.  TABUNCIC Sergiu, Date inedite și mai puțin cunoscute privind producția tegulară din Basarabia (sec. XIX – prima parte a sec. XX). În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria științei.  În onoarea profesorului Demir Dragnev. Academia de Științe a Moldovei. Biblioteca Științifică Centrală ,,Andrei Lupan” (Institut). Institutul de Istorie. Ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov Chișinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institutul), 2016, p. 212-242. ISBN 978-9975-4116-9-1.

   92.  TABUNCIC Sergiu,  Noi cercetări asupra  producției tegulare din Basarabia (sec. XIX- prima parte a sec. XX). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materiale le Sesiunii științifice anuale 23 decembrie 2015, Chișinău, 2016, p. 223-244. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   93.  TABUNCIC Sergiu,  Materiale arhivistice inedite referitoare la Societatea pe acţiuni Ceramica – Klein din Chişinău (1927-1943). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materiale le Sesiunii științifice anuale 22 decembrie 2016, Chișinău, 2017, p. 255-294. ISBN 978-9975-4387-6-6. ISSN 2345-1939.

   94.  TĂRÎŢĂ, M. Informații privind interesul Poloniei pentru portul de la Tașaul în martie-august 1939, În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 23 decembrie 2015, Chişinău: Lexicon-Prim, 2016, 245-250. ISBN 978-9975-4387-6-9.

   95.  TOMULEȚ, V. Vocaţia cercetării în opera ştiinţifică a profesorului Demir Dragnev (Istoricul Demir Dragnev la venerabila vârstă de 80 de ani). În: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei. În onoarea profesorului Demir Dragnev, Chişinău, 2016, p. 12-23, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   96.  TOMULEȚ, V. Politici imperiale şi identităţi sociale în Basarabia: statutul social şi juridic al odnodvorţilor (mazililor şi ruptaşilor) (1847-1871). În: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei. În onoarea profesorului Demir Dragnev, Chişinău, 2016, p. 184-211, ISBN 978-9975-4116-9-1.

   97.  TOMULEȚ, V. Fondarea Universităţii de Stat din Moldova şi tentative de comasare a Institutului Pedagogic. În: O istorie multidimensională a carierilor universitare: instituţii, reţele sociale, biografii, Chişinău, 2017, p. 58-82, ISBN 978-9975-137-79-9.

   98.  TOMULEȚ, V. Urmările dezastruoase ale războiului ruso turc din anii 1828-1829 pentru populaţia din Basarabia. În: Dezvoltarea armatei naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice. Materialele conferinţei cu participare internaţională. 1 martie 2017. Chişinău, 2017, p. 120-128. ISBN 978-9975-84-033-0. (În colaborare cu Gherasim C.).

   99.  TROIANOWSKI L. Aurelio Peccei: tribulații pe marginea problemelor crizei globale. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 16 noiembrie 2016. Chișinău: UnAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign”). 154 p., p. 44-55. ISBN 978-9975-933-99-5.

   1. UNGUREANU, C. Studenții de la Universitatea din Cernăuți (1875-1918). În: Anuarul Institutului de Istorie, Chişinău 2016, p.198-217, ISSN 2345-1939.
   2. UNGUREANU, C., Coloniile imigranților transdunăreni din sudul Basarabiei (până la mijlocul secolului al XIX-lea), în: Anuarul Institutului de Istorie, Chişinău 2017, p.169-194, ISSN 2345-1939.
   3. UNGUREANU, C. Societățile studenţești de la Universitatea din Cernăuţi (1875-1919). În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. În onoarea profesorului Demir Dragnev, coord. Sergiu Bacalov, Ion Xenofontov, Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”, 2016, p. 473-488, ISBN: 978-9975-4116-9-1.

   Articole în culegeri internaţionale

   1. БАКАЛОВ С. В., Молдавские предки русского адмирала Александра Васильевича Колчака. B: Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Омск, 25–26 окт. 2017 г. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017, с. 20-24. ISBN 978-5-8149-2541-1.
   2. BOBÂNĂ Gh. Sentimentul religios și toleranța în Țările Române în secolul al XVII-lea în: Educația din perspectiva valorilor. București: Editura Eikon, 2017,ISSBN 978-973-757-730-6, p.19-24;
   3. BOBÂNĂ Gh.  Amfilohie Hotiniul – traducător și editor de manuale, în Tradiție și perspective în didactica modernă. București: Editura Didactică și pedagogică, 2017, ISBN 978-31-0487-9, p.15-25.
   4. CEREȘ, I. Muzeul istoric bisericesc din Chişinău – istorie şi destin. 110 ani de la înfiinţare, în: Educația din perspectiva valorilor, Ediţia a VIII-a, 13-15 octombrie 2016, TOM IX: SUMMA THEOLOGIAE, ed.: Octavian Moşin, Ioan Scheau, Dorin Opriş. Editura EIKON, Bucureşti, 2016, p. 208-212, ISBN 978-606-711-553-6; ISBN 978-973-757-730-6.
   5. ЧЕРЕТЕУ Игорь, Матей Басараб. B: Православная энциклопедия, Том 44, Москва, 2017, c. 309-310. ISBN 978-5895-720-414
   6. ЧЕРЕТЕУ Игорь, Монастырь Молдовица. B: Православная энциклопедия, Том 45, Москва, 2017, c. 469-472 ISBN 978-5895-720-414.
   7. CIOBANU, R. Redimensionarea învăţământului socioumanistic în condiţiile globalizării. În: Tendințe și perspective în didactica modermă. București: Editura didactică și pedagogică 2017 ISBN 978-606-31-0486-2568-576
   8. CIOBANU, R.  Noi deschideri ale teoriei dreptului: de la ştiinţă prin etică spre practică socială. În: Educația din perspectiva valorilor. București: Editura EIKON, 2017, ISBN 978-973-757-730-6; ISBN 978-606-711-685-4, p. 116-122.
   9. COJOCARU Gh. Conferința sovieto-româână de la Viena (27 martie – 2 aprilie 1924). Aspecte istoriografice, cu un acent asupra istoriei sovietice și ruse. În: „Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei”, Brăila, „Editura Istros”, 2017, p. 281-296. ISBN 978-606-654-249-4.

   10.  КОЛИН А., СОЛОМОН Ф. Из ранее неизвестной корреспонденции Д.С. Лихачева. Фрагмент из его переписки с А. Болдуром из румынского архива. În: Перспективы университетской истории и университетологии (VII Арсентьевские чтения). Т.1. Чебоксары, 2017. c.412-419, ISBN 978-5-9500853-07.

   11.  КОЛИН А., СТЫКАЛИН А.  Молдо-Влахийский экзархат. În: Православная энциклопедия. Т. 46. М., 2017. c. 472-475. ISBN 978–5–89572–051–6.

   12.  КОЛИН А., КРАШЕНИННИКОВА Н. Монашество в Румынии. În: Православная энциклопедия. Т. 46. М., 2017. С. 641-642. ISBN 978–5–89572–051–6.

   13.  КОНСТАНТИНОВ В. О деятельности польско-молдавского консорциума по производству пороха во второй половине 17 века . В: Актуальнi проблеми вiтчизняноï та всесвiтньоï iсторiï, Рівне, 2016, стр.123-127, ISSN 2519–1942.

   14.  КОНСТАНТИНОВ В. Политика Витовта в отнoшении молдавского княжества в конце XIV – начале XV века. В: Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, Эканоміка, культура, Мiнск, 2016, p.72-82 ISBN 978-985-08-2115-7.

   15.  CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Chestiunea ratificării unirii Basarabiei cu România de către Parlamentul Italiei (1927) în presa italiană a timpului, în: „Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei”, Brăila, „Editura Istros”, 2017, p. 297-309. ISBN 978-606-654-249-4

   16.  COSMESCU, A. Teaching Philosophy in Moldova: Exploring Practices, în: Mădălina Diaconu, Bianca Boteva-Richter, Grenzen im Denken Europas: Mittel- und osteuropäische Ansichten, New Academic Press, Viena, 2017, p. 241-256;

   17.  DANILOV, M. Reflecții istorice în publicațiile lui Alexandru Hâjdău (prima jumătate a secolului al XIX-lea). În: Tradiții ale presei științifice. Lucrările Congresului Internațional de Istorie a Presei, ediția a IX-a, Timișoara, 2016. București: Editura Academiei Române, 2017, p. 425-444.  ISBN 978-606- 8643-87-8.

   18.  DANILOV, M. Mișcarea biblica in Basarabia și difuzarea Cărților Sfinte (200 ani de la crearea Filialei basarabene a Societății Biblice Ruse (1817). În Evenimente și personalități marcante ale vieții spirituale din spațiul pruto-nistrean și vecinătățile lui din sec. XIX-XX, Chișinău: CEP USM, p.18-30. ISBN 978-9975-71-952-0.

   19.  DANILOV, M. Redactori și cenzori ai revistei Kişinevskie Eparchal’nye Vedomosti(1867-1917) (La 150 de ani de la apariție). În: Tradiții ale presei religioase din România, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2017, p. 503-516. ISBN 978 -606-3237-0195-5.

   20.  ДРАГНЕВ Д., ДРАГНЕВ Е., Молдавия: География. Население. Государственное устройство. Религия. Религиозное законодательство. История. В.: Православное энциклопедия, том. 46. Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, с. 374-384. ISBN 978-5-89572-053-0.

   21.  ДРАГНЕВ Д., ДРАГНЕВ Е., Молдавское княжество. География. Население. Язык и письменность. История. В.: Православное энциклопедия, том. 46. Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017, с. 422-440. ISBN 978-5-89572-053-0.

   22.  EMILCIUC, A. The Trade of Galaţi and Brăila in the Reports of Russian Officials from Sulina Quarantine Station (1836–1853). IN: Port Cities of the Western Black Sea Coast and the Danube Economic and Social Development in the Long Nineteenth Century, edited by Constantin Ardeleanu & Andreas Lyberatos, Corfu 2016 Thales programme. Reinforcement of the Interdisciplinary and/or inter-institutional Research and Innovation Ionian University: “Black Sea and Port Cities from the 18th to the 20th centuries. Development, Convergence and Interconnections to the World Economy” Black Sea Project Working Papers vol. Ι, ISBN: 978-960-7260-56-7, p. 63-93.

   23.  EMILCIUC, A. Militarii basarabeni în Primul Război Mondial: repere documentare. În: 100 de ani de la deschiderea frontului românesc în Primul Râzboi Mondial (1916-2016): Culegere de studii, Bucureşti: Editura Militară, 2017, p. 156-177. ISBN 978-973-32-1056-6.

   24.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Valentina Pelin – cercetător de vază al culturii medievale române. În:  Valentina Pelin,  Paisianismul în contextul cultural și spiritual sud-est și est european (secolele XVIII-XIX). Ediţie îngrijită şi revizuită de acad. Andrei Eşanu şi Valentina Eşanu, Iași, Ed. Doxologia, 2017, p. 9-20. ISBN 976-606-666-645-9

   1. EȘANU Andrei, Cuvânt înainte. În: Valentina Pelin,  Paisianismul în contextul cultural și spiritual sud-est și est european (secolele XVIII-XIX). Ediţie îngrijită şi revizuită de acad. Andrei Eşanu şi Valentina Eşanu, Iași, Ed. Doxologia, 2017, p.23-25. ISBN 976-606-666-645-9

   26.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina, Circulația incunabulelor slave ale lui Schweipolt Fiol în  Sud-Estul Europei (sec. XVI-XVII), în Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii internaționale: Contacte și schimburi cultule în Sud-Estul Europei (aspecte istorice și lingvistice). Simpozion organizat de ISSEE al Academiei Române și Institutul de Balcanilogie și Centrul de Tracologie al Academiei Bulgariei, București, 29 septembrie 2015; Cultură și istorie la Est de Carpați în perspectivă Sud-Est europeană (sec.XVI-XX). Simpozion organizat de ISSEE al Academiei Române și Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, București, 16 septembrie 2016, Brăila, 2017, 205-218. ISBN 978-606-654-249-4

   27.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. De la Dimitrie Vodă Cantemir citire … Studiul introductiv. În: CANTEMIR Dimitrie, Cuvânt Panegiricesc de laudă Marelui Mucenic Dimitrie din Tesalonic … 1719 / Слово Панегирическое в похвалу Великомученика Димитрия Фессалонитскаго … 1719. Ediția îngrijită, studiu introductiv și traducere de acad. Andrei Eșanu și dr.Valentina Eșanu,  Iași, Doxologia, 2017, p. 9-35.  ISBN 978-606-666-653-4

   28.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Studiul introductiv. În: CANTEMIR Dimitrie. Despre numele Moldaviei: în vechime şi azi • Istoria moldo-vlachică • Viaţa lui Constantin Cantemir • Descrierea stării Moldaviei: în vechime şi azi. Editarea textului latinesc, aparatul critic şi indicia Florentina Nicolae, Traducere din limba latină Ioana Costa, Studiu introductiv Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Bucureşti, Academia Română - Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2017, p. XV-CXXXVIII. ISBN 978-606-555-191-6

   29.  EȚCO, D. Oбразование и духовное воспитание в Pеспублике Mолдова. Прошлое и будущее. În: Cборник научных трудов / Под общей редакцией д.и.н., проф. Кудряченко А.И., Государства постсоветского пространства в условиях формирования многополюсного мира: исторические уроки и перспективы, // Государственное учреждение "Институт всемирной истории НАН Украины", K.: Изд-во: Феникс, 2017, p.134-138, ISВN 978-966-136-110-1.

   30.  PASAT, V., E mai bine să avem pe ruși prieteni decât inamici. Pagini mai puțin cunosute din viața și activitatea primului ambasador sovietic la București, Mihail Ostrovski. În: Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii internaționale: Contacte și schimburi cultule în Sud-Estul Europei (aspecte istorice și lingvistice). Simpozion organizat de ISSEE al Academiei Române și Institutul de Balcanilogie și Centrul de Tracologie al Academiei Bulgariei, București, 29 septembrie 2015; Cultură și istorie la Est de Crpați în perspectivă Sud-Est europeană (sec.XVI-XX). Simpozion organizat de ISSEE al Academiei Române și Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, București, 16 septembrie 2016, Brăila, 2017, p. 319-348. ISBN 978-606-654-249-4

   31.  POȘTARENCU, D. Incidentul de la Leova din decembrie 1917. În: 100 de ani de la deschiderea Frontului Românesc în Primul Război Mondial (1916–2016), Culegere de studii, Ediţie îngrijită de Gheorghe Vartic, Bucureşti, Editura Militară, 2017, p. 178-200, ISBN 978-973-32-1056-6.

   32.  ȘIȘCANU, I. Basarabia în proiectele sovietice din 1918-1924, Gh. Vartic (eds.), 100 de ani de la deschiderea frontului românesc în primul război mondial (1916-2016). Culegere de studii, București, Editura Militară, 2017, 201-220. ISBN 978-973-32-1056-6.

   33.  UNGUREANU, C. Evoluția populației din regiunea Cernăuți în perioada 1940-2001. În: Minorități și identități naționale în spațiul central și est-european, editori Mircea-Cristian Ghencea, Iulian Pruteanu-Isăcescu, Iași, 2016, p. 49-66, ISBN 978-973-612-666-6.

   Recenzii, prezintări de carte și evenimente științifice, articole de popularizare a științei

   1.      BACALOV Sergiu, prezentarea cărţii: Ion Xenofontov, Razboiul sovieto-afghan (1979–1989). Studiu de istorie verbala. Perceptii. Documente. Iaşi, Lumen, 2011, 552 p. În: Studii de istorie şi sociologie, nr. 2, 2016, p. 6-30. ISBN 978-9975-89-018-2. ISBN 978-9975-89-046-5.

   1. BAGRIN, M. Percepții privind Frontul de est în anii primului război mondial în istoriografia americană, după lucrarea lui Graydon A. Tunstall, „Blood on the Snow. The Carpathian Winter War of 1915”, Revista de Istorie a Moldovei, nr. 3 (107), 2016, 146-151. ISSN 1857-2022.
   2. BAGRIN, M. Modernizare socială și instituțională în principatele române:1831-1859, coord. V. Achim, București, Ed. Academiei Române, 2016, Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1, 2017, 161-163. ISSN 1857-2022.
   3. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Sesiune științifică de comunicări „Cultură și istorie la Est de Carpați în perspectivă Sud-Est Europeană (secolele XVII-XX)”. București, 16 septembrie 2016. În: Revista de Istorie a Moldovei. Chișinău, 2016. Nr. 4, p.151-152. ISSN 1857-2022.
   4. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Congresul Național al Istoricilor Români. Cluj-Napoca, 25-28 august 2016. În: „Patrimoniul Istoric. Revista Asociaţiei Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni”, nr. 5, Ungheni 2016, p. 75-77. ISSN 2345-1637.
   5. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Evaluări și reevaluări ale istoriei ca disciplină de studiu și de cercetare la primul congres național al istoricilor români. Cluj-Napoca, 25-28 august 2016. În: Revista de Istorie a Moldovei. Chișinău, 2016. Nr. 3, p.150-152. ISSN 1857-2022.
   6. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării”. Chișinău, 21 noiembrie 2017. În: Destin Românesc. Nr. 4 (102), 2017, p.121-128. ISSN 1857-1964.
   7. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. Il territorio dei daco-romani dopo il ritiro aureliano. L'evoluzione della lingua e del popolo rumeno. În: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno IX, nr. 3, Ottobre 2017, p. 20-21. ISSN 2345-1653.
   8. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. La diffusione del cristianesimo sul territori dei daco-romani. În: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno IX, nr. 2, Giugno 2017, p.20. ISSN 2345-1653.

   10.  CORLĂTEANU-GRANCIUC, S. La romanizzazione dei geto-daci. În: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno IX, nr. 1, Febbraio 2017, p.16. ISSN 2345-1653.

   1. DANILOV M. Conferința aniversară „Prima revistă bisericească în spațiul basarabean”, în: Revista de Istorie a Moldovei. Chișinău, 2017. Nr. 2, p.152-154. ISSN 1857-2022.

   12.  DRAGNEV Demir, CERNENCHI Eugen, Un studiu de referință despre geneza problemei basarabene [Recenzie la vol. Vlad Mischevca, Geneza problemei basarabene - 1812, Seria BASARABICA, vol. îngrijit Victor Spinei și Ionel Cândea, Ed. Academiei Române – Ed. ISTROS, București-Brăile, 2016, 368 p.]. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2017, nr. 1 (44), p. 165-166. ISSN 1857-0461.

   13.  DRAGNEV Demir. Zece curiozități din viața lui Ștefan cel Mare. În: Observatorul de Nord, Soroca, 22 septembrie, nr. 35, p. 5; 29 septembrie, nr. 36, p. 7; 6 octombrie, nr. 37, p. 7.

   14.  ENCIU, N. Anatol Țăranu, Foametea în Moldova sovietică (1946-1947), în Destin românesc. Revistă de istorie și cultură, Serie nouă, 2017, nr.1-2 (99-100), An. XII (XXIII), 224-227. ISSN 1857-1964.

   1. PERCIUN A. Conferința științifică Mihail Kogălniceanu – gânditor și opm politic, în: Revista de Istorie a Moldovei. Chișinău, 2017. Nr. 2, p.150-151. ISSN 1857-2022.
   2. POȘTARENCU D. Alexandru Cerga, un istoric al bisericilor basarabene. Revista de Istorie a Moldovei. Chișinău, 2017. Nr. 2, p.148-149. ISSN 1857-2022.

   17.  TABUNCIC Sergiu, Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz (Balacron, Chișinău, 2016). Ludmila D. Cojocaru (coord.): Vol. I. Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova, 336 p.; Elena Postică (coord.): Vol. II. Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, 334 p.; Lidia Pădureac (coord.): Vol. III. Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova, 336 p. [Prezentări de cărți] În: Destin Românesc. Revistă de istorie şi cultură. (Serie nouă). Institutul Cultural Român. An XII (XXIII), nr. 1-2 (99-100). Chişinău, 2017, p. 228-231. ISSN 1857-1964.

   1. TURCANU M., Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Istorie a AȘM, în: Revista de Istorie a Moldovei. Chișinău, 2017. Nr. 1, p.164-165. ISSN 1857-2022.   Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane, în culegeri naționale

   1. CERNENCHI Eugen, Doi „diplomați de carieră” din secolul al XVI-lea – Avram din Bănila și Nicolae Burlă. În: Sesiunea Ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie. In honorem Gheorghe Palade (1950-2016): Program. Rezumatele comunicărilor / Universitatea de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, ediţia a IV-a, Chişinău: CEP USM, 2017, p. 58, ISBN 978-9975-71-901-8.
    CHIRTOAGĂ, V., CIOBANU, T. Politica Imperiului Rus față de germanii basarabeni în timpul Primului Război Mondial. În: Conferința științifică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, ediția a XXVII-a, Rezumatele Comunicărilor, Chișinău 2017, p. 55-56, ISBN 978-9975-87-140-2.
    CRUDU, L. Elita politică din RSSM în perioda 1941-1944: între reconstrucție și epurări, în: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ed. a XXVII-a), 19-20 octombrie 2017. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, Tipogr. „Bonus Offices”, 2017, 59-60. ISBN 978-9975-87-140-2., ISBN 978-9975-87-305-5.
    EMILCIUC, A. Procurile negustoreşti ca sursă de studiere a practicilor comerciale în Basarabia (1830-1853). În: Sesiunea Ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Ediţia a IV-a: In Memoriam Gheorghe Palade (1950-2016). 28 aprilie 2017, Program. Rezumatele Comunicărilor. Chişinău: USM, 2017, p. 68. ISBN 978-9975-71-901-8.
    EMILCIUC, A. Agenţii negustorilor de ghildă din Basarabia: cadrul legal şi sfera de activitate comercială (1831-1861). În: Conferinţa ştiinţifică Istorie. Arheologie. Muzeologie a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXVII-a), 19-20 octombrie 2017. Program.  Rezumatele comunicărilor. Chişinău, Republica Moldova, Chişinău, 2017, p. 52-53. ISBN 978-9975-87-140-2, ISBN 978-9975-87-305-5.
    EMILCIUC, A. Fenomenul eschivării etnicilor evrei din Basarabia de la încorporare în anii Primului Război Mondial (1914-1917). În: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație”. Chișinău: s.n., 2017, p. 16-17. ISBN 978-9975-84-042-2.
    EȘANU Andrei, Cazania în cultura şi limba română. În: Simpozionului științific internațional „Valori bibliofile”, Ediția a XXVI-a, 14 iunie 2017, Chișinău, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău, 2017, p.7.
    EȘANU Andrei, EȘANU Valentina, Valori bibliofile occidentale în biblioteca lui Nicolae Milescu Spătarul. Simpozionului științific internațional „Valori bibliofile”, Ediția a XXVI-a, 14 iunie 2017, Chișinău, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău, 2017, p. 18.
    EȚCO, D. Seminarul Teologic din Chișinău la 1817. Noul local și organizarea procesului instructiv-educativ. În: Lucrările conferinței științifice naționale a tinerilor cercetători: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație, Chișinău, 16 noiembrie 2017.

   10.  FELEA Alina, Consideraţii asupra istoriei familiei în Ţara Moldovei: violența fizică (sec XVII- înc. sec. al XIX-lea). În: Sesiunea Ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie: Ediția a IV-a. In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016). Program. Rezumatele comunicărilor / ed. Aurel Zanoci. Universitatea de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, ediţia a IV-a, ed. A. Zanoci, Chişinău: CEP USM, 2017, p. 60, ISBN 978-9975-71-901-8.

   11.  FELEA Alina, Imaginea morții, obiceiurile de înmormântare și pomenire în Țara Moldovei în secolul XVII- începutul secolului al XIX-lea. În: Conferința științifică internațională Patrimoniul etnologic: concept, tendințe și abordări, Programul și rezumatele comunicărilor 23-24 mai 2017/ com. șt. Victor Ghilaș (președinte) et al. Chişinău: S.n., 2017, p.23-24. ISBN 978-9975-84-028-6.

   12.  FELEA Alina, DOLGHI Adrian, Catagrafia Basarabiei din 1817- sursă pentru cercetările etno-demografice. În: Conferința științifică internațională Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Programul și rezumatele comunicărilor. Ed. A 9-a, 30-31 mai 2017/ com. org. și șt. Victor Ghilaș et al. Chişinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei (Tipografia Notograf-Prim), 2017, p.67-68. ISBN 978-9975-84-030-9.

   13.  FELEA Alina, Obiceiurile alimentare ale populației din Țara Moldovei: consumul dulciurilor (sec XVI- înc. sec. al XIX-lea). În: Conferința științifică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei. (ediția a XXVII-a).19-20 octombrie 2017. Program. Rezumatele comunicărilor. Chişinău: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 2017, p. 47-49, ISBN 978-9975-87-140-2.

   14.  FELEA Alina, Izvoarele cercetării căsătoriilor mixte în Țara Moldovei (sec. XVII-înc. sec. XIX). În: Conferința științifică națională a tinerilor cercetători: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație. Chișinău, 16 noiembrie 2017. Programul și rezumatele comunicărilor. Chișinău, 2017. p.18-19. ISBN 978-9975-84-042-2

   15.  FELEA Alina, DOLGHI Adrian, Unele considerații cu privire la situația etno-demografică a Basarabiei (1812-1918). În: Conferința științifică națională a tinerilor cercetători: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație. Chișinău, 16 noiembrie 2017. Programul și rezumatele comunicărilor. Chișinău, 2017. p.14. ISBN 978-9975-84-042-2

   16.  FUȘTEI, N. Activitatea Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria (1941-1944). în: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ed. a XXVII-a), 19-20 octombrie 2017. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, Tipogr. „Bonus Offices”, 2017, 60-62, ISBN 978-9975-87-140-2; ISBN 978-9975-87-305-5.

   17.  GHERASIM, C. Acțiunile de binefacere – element al modelelor mondene și cotidiene specifice mediului nobiliar din Basarabia. În: Sesiunea Ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Ediţia a IV-a: In Memoriam Gheorghe Palade (1950-2016). 28 aprilie 2017, Program. Rezumatele Comunicărilor. Chişinău: USM, 2017, p. 71. ISBN 978-9975-71-901-8.

   18.  SCLIFOS, E. T. Sardinia și chestiunea sudului Basarabiei (1856). În: Sesiunea științifică a departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie, ediția a IV-a. Rezumatele comunicărilor, editor Aurel Zanoci, p. 69, ISBN 978-9975-71-908-8.

   19.  SCLIFOS, E. T., Marea Britanie și chestiunea sudului Basarabiei 1856-1857. În: Conferința Științifică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei (ediția a XXVII-a), 19-20 octombrie 2017. Rezumatul Comunicărilor, p. 53, ISBN 978-9975-87-140-2 / ISBN 978-9975-87-305-5.

   20.  TABUNCIC Sergiu, VORNIC Vlad, POPOVICI Sergiu, CIOBANU Ion, Cercetările arheologice de salvare în situl medieval de la Costești-Gârlea. În: Cercetări arheologice în Republica Moldova. Campania 2016. Sesiunea Națională de Rapoarte 24 mai 2017. Program. Rezumatele comunicărilor. Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Comisia Națională Arheologică. Agenția Națională Arheologică. Chișinău, 2017, p. 71-73. ISBN 978-9975-84-029-3.

   21.  TOMULEȚ, V. Onomastica românească din ţinutul Hotin potrivit statisticii din 1821. În: Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie. Ediţia a IV-a. In memoriam Gheorghe Palade (1920-2016). Program. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2017, p. 65, ISBN 978-9975-71-901-8.

   22.  TOMULEȚ, V. Ţinutul Hotin în statistica rusă din 1771 şi cea austriacă din 1788. În: Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Arheologie – istorie – Muzeologie (ediţia a XXVII-a). 19-20 octombrie 2017. Program. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2017, p. 49-50 (În colaborare cu Serghei Sîciov). ISBN 978-9975-87-140-2; ISBN 978-9975-87-3055.

   23.  TOMULEȚ, V. Ţinutul Hotin în deschierea statistică austriacă din 1788. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 9-10 noiembrie 2017. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe umanistice, Chişinău, 2017, p. 147-150. ISBN 978-9975-71-567-3.

   24.  TOMULEȚ, V. Urmările dezastruoase ale războiului ruso turc din anii 1828-1829 pentru populaţia din Basarabia. Conferinţă cu participare internaţională „Dezvoltarea armatei naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”. 1 martie 2017. Chişinău. (în colaborare cu Gherasim C.).

   Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane, în culegeri internaționale

   1. BOBÂNĂ Gh. Dimitrie Cantemir`s political ideal. Abstract În International Scientific Conference (7th Edition). Dimitrie Cantemir`s  work – a foundation towards the Romanian nation-unity state, Noveber 24-26, 2017.
   2. ЧЕРНЕНКИ Е. Последний договор между Великим княжеством Литовским и Молдавским княжеством, 1554 г. În: V Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвро­пейському вимірі». Кам’янець-Подільський, 13–16 вересня 2017 р. Тези доповідей. – Киев: Інститут історії України НАН України ; Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017, с. 35.  ISBN 978-966-496-424-8
   3. EMILCIUC A., Perceperea străinului în comunităţile urbane din Basarabia (1812-1830). În: Conferinţa internaţională „Identități etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște”, Iași, 2-5 noiembrie 2017, p. 16. Fără ISBN.
    GHERASIM, C. The politics of the Russian administration concerning nobility titles in Bessarabia in the first half of the XIX-th century. În: International Conference „Geopolitics, History and Population in Eastern Europe. New research directions in Humanities and Political Sciences”. Second Edition. April 27-th-28-th 2017. Galați, România. p. 15-16.
    MISCHEVCA Vlad, The impact of the Bessarabia annexation in 1812: demographic and migration effects), În:  AMAN`S BOOK OF ABSTRACTS 4th International Conference “Politics. Diplomacy. Culture.” / Editor in chief: Lucian Dindirică. Craiova, 2017, p. 127-128.  ISSN 2457-4120.  ISSN –L 2457-4120.
    ТОМУЛЕЦ, В. Торговые связи Бессарабии с украинскими губерниями в первой четверти XIX века. În: XI мiжнародна наукова конференцiя Исторiя торгiвлi, податкiв та мiта. 26-27 жовтня 2017 p. Днiпро. Тези доповiдей, Киïв, 2017, с. 60-62. ISBN 978-966-02-8335-0.

   Publicaţii în presa națională, publicații electronice

   1. CONSTANTINOV, Valentin http://estcurier.md/o-lucrare-istorica-colectiva-prezentata-publicului-criulenean/ Despre lansarea volumului Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în perioada Războiului ruso-turc din 1806-1812 la Criuleni, 29. I. 2017
    FELEA Alina, DOLGHI Adrian. Atlasul etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812-1918). Interviu publicat pe portalul de știri MOLDOVA9. http://moldova9.com/2017/08/26/interviu-adrian-dolghi-si-alina-felea-despre-atlasul-etnoistoric-ilustrat-al-basarabiei-1812-1918/
    TABUNCIC Sergiu. Interviu în cadrul materialului semnat de Nadea Roşcovanu, Păstraţi mormintele străbunilor! În: Jurnal de Chișinău, 25 aprilie 2017. Linkul articolului: http://www.jc.md/pastrati-mormintele-strabunilor/
   RSS
   Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
   tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
   Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC