Română

În data de 20 aprilie 2024, Institutul de Istorie al USM în cooperare cu Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Muzeul de Istorie Avdarma, Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, MNIM, Universitatea de Stat din Comrat, Direcția Regională Învățământ UTA Găgăuzia, Asociația Obștească Institutul ProMemoria au participat la organizarea conferinței științifico-practice pentru profesorii școlari din UTA Găgăuzia cu genericul „Predarea disciplinei opționale pentru clasele a IX-a, a XII-a «Regimul totalitar-comunist: represiuni și mișcare de rezistență»”. La eveniment au participat profesori universitari, cercetători științifici, profesori școlari, muzeografi.

Citeşte mai mult...

În ajunul zilei comemorării victimelor foametei organizate din anii 1946-1947, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova prezintă volumul Foametea în Moldova sovietică (1946-1947). Culegere de documente, coord. Anatol Țăranu. Volumul a apărut de sub tipar la editura Litera în anul 2017.

Lucrarea reprezintă o variantă revăzută, completată şi tradusă în limba română a colecţiei de documente, editată în limba rusă în 1993 de un grup de istorici din Republica Moldova - A. Ţăranu (co­ordonator), Gh. Rusnac, I. Şişcanu, A. Zavtur, A. Moraru, M. Rotaru, A. Agachi, R. Isac, M. Gribincea, cu un studiu introductiv (cuvânt înainte) semnat de Anatol Țăranu. Actuala varianta a culegerii, pe baza documentelor de arhivă, familiarizează publicul cu imaginea neretuşată a foametei din anii 1946-1947 din RSS Moldovenească. Docu­mentele au fost colectate din fondurile Arhivei Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova și fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova. La fel, sunt prezente şi unele documente din arhivele Federației Ruse.

Citeşte mai mult...

Pe data de 6 aprilie 2024 istoricul Valentin BURLACU, conferențiar universitar, doctor în științe, a împlinit 65 de primăveri.

Colectivul Institutului de Istorie aduce sincere felicitări colegului Valentin Burlacu, cu această ocazie, dorindu-i sănătate și mult spor în activitatea de cercetare.

Valentin Burlacu este specialist în istoria românilor, perioada contemporană. Numele său a devenit cunoscut mediului academic, precum și marelui public mai ales odată cu apariția lucrării sale Ştiința istorică în sistemul de propagandă din RSSM (anii 19601980) (2014). Domeniile sale de cercetare sunt: istoria românilor, istoria culturii naţionale, relaţii internaţionale în epoca contemporană, instituţiile culturale în viaţa spirituală a RSS Moldovenești, istoria RASS Moldovenești.

Citeşte mai mult...

Virgiliu Bîrlădeanu, doctor în istorie, conferențiar universitar, Șeful Secției Istorie Contemporană la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Istoricul s-a remarcat prin contribuții originale la studierea problemelor de memorie istorică a sec. XX și prin rezultate excelente în cercetarea istoriei contemporane a românilor.

Virgiliu Bîrlădeanu este autorul a mai multor monografii științifice individuale și colective și a peste 70 de articole științifice publicate în ediții periodice naționale și internaționale. A fost secretarul științific al Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”, realizat prin parteneriatul grupurilor de cercetare din Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Institutul de Istorie. În cadrul Programului de Stat au fost editate colecțiile Arhivele Memoriei și Exercițiul Memoriei. Sub coordonarea științifică a dlui dr. Virgiliu Bîrlădeanu, echipele de cercetare antrenate în proiectele Programului de Stat au reușit să pună în practica cercetării științifice din Republica Moldova o nouă direcție metodologică de studiu în scopul studierii memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (1940-1941, 1944-1953).

Citeşte mai mult...

Distinsul profesor universitar, doctor habilitat în istorie și cercetător științific principal la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, Ion ȘIȘCANU împlinește astăzi respectabila vârstă de 73 de ani.

Profesorul universitar Ion Șișcanu este unul dintre istoricii de marcă ai Republicii Moldova, ale cărui lucrări științifice, activitate metodico-didactică și managerială, performanțele academice, sunt recunoscute de comunitatea științifică atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Citeşte mai mult...

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC