Română

Anuarul Institutului de Istorie

În Culegerea tematică de studii: ANUARUL Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei sunt înserate materialele prezentate de cercetătorii institutului în cadrul Sesiunilor Ştiinţifice Anuale ale instituţiei.

Institutul de Istorie oferă acces liber la versiunea electronică a Anuarului II al AŞM. Prin "acces liber" la culegere, ne referim la disponibilitatea acesteia gratuit pe pagina web publică http://historyinstitute.md, ceea ce permite oricărui utilizator de a citi, imprima, sau partaja link-ul textelor integrale ale articolelor, sau de a le folosi pentru orice alt scop legal, fără bariere financiare, juridice sau tehnice, altele decât cele inseparabile de accesul la internet în sine. Singura constrângere asupra reproducerii și distribuției, se refera la păstrarea drepturilor de autor, rezervând autorilor controlul asupra integrităţii muncii lor și dreptul de a fi recunoscut și citat în mod corespunzător.

1 Nr. 8, 2018
2 Nr. 7, 2017
3 Nr. 6, 2016
4 Nr. 5, 2015
5 Nr. 4, 2014
6 Nr. 3, 2013
7 Nr. 2, 2012
8 Nr. 1, 2011
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC