Română
1 Igor CERETEU, Octavian MOȘIN. Biblioteca mănăstirii Japca. Catalogul cărților și însemnărilor manuscrise, Chișinău: Ed. LEXON-Prim, 2020, 200 p. ISBN 978-9975-3454-8-4.
2 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în perioada Războiului ruso-turc 1806-1812, Vol. I: noiembrie 1806 – iulie 1808, Ediția a II-a, București, 2016.
3 Cojocaru Gh. Ieșirea din URSS. Republica Moldova. Dezbateri parlamentare (1990-1991). Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, București, 2012, 537 p. ISBN 978-973-7745-63-7
4 Constantin I., Negrei I. Pantelimon Halippa, Apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale, Ch.: Notograf Prim, 2013, 736 p. ISBN 978- 9975-4270-0-5
5 Ţăranu A., Gribincea M. Conflictul transnistrean. Culegere de documente şi materiale. Vol. I (1989-1993).- 598p.; Vol. II (1993-2002).- 638p.- Ch.: Editura Lexon-Prim, 2013. ISBN 978-9975-4436-1-6
6 Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1991: Собрание документов в 4 т. / Отв. ред., сост. и авт. предисл. ПАСАТ, В. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. 679с. ISBN 978-5-8243-1562-2.
7 NEGREI, I.; ȘIȘCANU, I. Basarabia. Mărturii documentare (1812-2012). Selecţie de documente şi studii. Argument de CALDARARU Dr.-Cr. şi NEGREI, I. Galaţi : Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2012. 160 p. ISBN 978-606-93040-3-7.
8 Documente privitoare la Istoria Ţării Moldovei la începutul secolului al XIX-lea (1801-1806) (Cărţi domneşti şi zapise). Colecţia Moldova în epoca feudalismului, volumul XII, „Elan Poligraf”, Chişinău, 2012, 528 pag. ISBN 978-9975-66-300-7
9 Documente privind istoria Moldovei sub ocupaţia militară rusă (1806-1812). Alc. AGACHI, A.; VARTA, I.; CONSTANTINOV, V.; SVETLICINÂI, L.; VARTA, T. Ch.: Editura „Litera”, 2012. 488 pag. ISBN 978-9975-74-304-4.
10 VARTA, I.; VARTA, T. Istoria Bibliotecii Naţionale din Chişinău în documente de arhivă. Studiu şi documente, Ch. : 2012. 364 p. ISBN 978-9975-4368-6-1.
11 NEGRU, GH. Limba română şi politica de rusificare în Basarabia / Destin Românesc. Revistă de istorie şi cultură. Ediţie specială, 2011, nr. 5- 6. 183 p./ ISSN 1857-1964.
12 COJOCARU, Gh. Ieşirea din URSS. Republica Moldova. Dezbateri parlamentare (1990-1991). Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. 2011. 473p. ISBN 978-973-7745-63-7.
13 PASAT, V. Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. 1961-1975. Сборник документов.Том.3. Москва, РОССПЭН, 2011, 968 стр. ISBN 978-5-8243-1049-8.
14 COJOCARU, Gh. Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească (1968-1979). Studiu şi documente. Iaşi,Tipo Moldova, 2011, 764 p.
15 PASAT, V. Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. 1953-1960. Том. 2. Москва, РОССПЭН, 2010, 968 p. ISBN 978-5-8243-1048-1.
16 Evfrosinija Kersnovskaja. Quanto vale un uomo. postfazione di Valeriu Pasat, BOMPIANI. Milano, 2009, 720p.+ album. ISBN 978-88-452-6214-2
17 PASAT, V. Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. 1940-1953. Том 1. Москва, РОССПЭН, 2009, 823 стр.
18 CONSTANTINOV, V. Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, volumul XVIII, (1623-1625). Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 41,6 c.a.
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC