Română

Postdoctorat

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în istoriei cu titlu „Instituția căsătoriei și relațiile de rudenie în Țara Moldovei (sec. XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea)”.

Autor: Alina FELEA
Consultant științific: Demir Dragnev, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM
Data: 01 martie 2023
Ora: 15.00
Adresa: Centrul de Informare al României „Gheorghe Brătianu” (sala 530), Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60).

Teza și rezumatele pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC: http://www.cnaa.md/thesis/59035/

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC