Română

Invitatii

Institutul de Istorie, MECC, în parteneriat cu Facultatea de Istorie şi Filozofie și Capela „Întâmpinarea Domnului” ale Universității de Stat din Moldova, organizează simpozionul ştiinţific internaţional cu tema Viața ecleziastică și implicații laice din spațiul pruto-nistrean în secolele XIX-XXI (Conferință științifică internațională consacrată împlinirii a 185 de ani de la sfințirea Catedralei Mitropolitane și a clopotniței din Chișinău ) ce se va desfăşura la Chişinău, Republica Moldova, în perioada 1-2 octombrie 2021.

Este preconizat un format mixt al conferinței, urmând a desfășura lucrările în cadrul USM și pe platforma MEET.

Date fiind preocupările Dumneavoastră științifice, Vă transmitem rugămintea de a ne confirma participarea şi a trimite titlul comunicării până la data de 15 august 2021, pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Vă rugam ca articolele Dumneavoastră să fie prezentate până la data de 15 septembrie şi să nu depăşească 12 pagini A4, inclusiv rezumatul şi planşele. Pentru ca volumul sa aibă un caracter unitar, normele de redactare și aparatul ştiinţific sa fie conforme următoarelor cerinţe:

1. Lucrarea va fi redactată în limba romană/engleză/franceză/italiană/ucraineană sau rusă, în document Word, folosind fontul TNR 12.

2. Paragraf/spaţiere - 1 rând, opţiunea Justify; margini: sus, jos, stânga, dreapta - 2 cm.

3. Tehnoredactarea lucrării:

- Titlul lucrării: TNR 12, majuscule, centrat, Bold.

- Numele autorului, inclusiv titlul ştiinţific şi instituţia: TNR 12, centrat, Bold, la două rânduri de titlu.

- Figurile, dacă este cazul, vor fi înserate în text, numerotate şi explicate.

- Notele vor fi menţionate în josul paginii, cu opţiunea: inserare-referinţă-notă de subsol (insert-reference-footnote), TNR 10, respectându-se normele Academiei Române.

- Bibliografia va fi trecută la sfârşitul lucrării, după modelul:

Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, în româneşte de Paul G. Dinopol, prefaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, Editura Univers, 1978.

În speranţa că ne Veţi onora cu prezentarea unei comunicări și a unui text ce vor îmbogăți volumul, primiți, Vă rugăm, înalta noastră considerație.

Cu respect,

Organizatorii.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC