Română

Invitatii

Institutul de Istorie al Ministerului Educației și Cercetării, Facultatea de Istorie și Filozofie, Departamentul de Istoria Românilor, universală și arheologie, Centrul de Studii interdisciplinare „Silviu Dragomir” și Capela „Întâmpinarea Domnului” ale Universității de Stat din Moldova, organizează simpozionul ştiinţific internaţional cu tema Paisianismul și epoca sa (Conferință științifică internațională consacrată împlinirii a 300 de ani de nașterea lui Paisie Velicikovski) ce se va desfăşura la Chişinău, Republica Moldova, în perioada 12-14 mai 2022.

Dezbaterile se vor desfășura pe următoarele secțiuni:

Viața lui Paisie Velicikovski.

Opera lui Paisie Velicicovschi.

Ucenici și urmași ai lui Pasie Velicicovski.

Viața spiritual-culturală din lumea ortodoxă în secolele XVIII- încep. secolului XX.

Evoluții cultural-artisitce și cotidianul monahal și laic din spațiul românesc în secolele XVIII- încep. secolului XX.

Lucrările conferinței se vor susține atât onsite, cât și on-line, cu precizarea că modalitatea de desfășurare a acestui eveniment academic se poate modifica în funcție de evoluția contextului pandemic.

Date fiind preocupările Dumneavoastră științifice, Vă transmitem rugămintea de a ne confirma participarea şi a trimite titlul până la data de 15 martie 2022, pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Vă rugam ca articolele Dumneavoastră să fie prezentate până la data de 10 aprilie 2022 şi să nu depăşească 12 pagini A4, inclusiv rezumatul şi planşele. Pentru ca volumul sa aibă un caracter unitar, normele de redactare și aparatul ştiinţific sa fie conforme următoarelor cerinţe:

1. Lucrarea va fi redactată în limba romană/engleză/franceză/italiană/ucraineană sau rusă, în document Word, folosind fontul TNR 12.

2. Paragraf/spaţiere - 1 rând, opţiunea Justify; margini: sus, jos, stânga, dreapta - 2 cm.

3. Tehnoredactarea lucrării:

- Titlul lucrării: TNR 12, majuscule, centrat, Bold.

- Numele autorului, inclusiv titlul ştiinţific şi instituţia: TNR 12, centrat, Bold, la două rânduri de titlu.

- Figurile, dacă este cazul, vor fi înserate în text, numerotate şi explicate.

- Notele vor fi menţionate în josul paginii, cu opţiunea: inserare-referinţă-notă de subsol (insert-reference-footnote), TNR 10, respectându-se normele Academiei Române.

- Bibliografia va fi trecută la sfârşitul lucrării, după modelul:

Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, în româneşte de Paul G. Dinopol, prefaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, Editura Univers, 1978.

În speranţa că ne Veţi onora cu prezentarea unei comunicări și a unui text ce vor îmbogăți volumul primiți, Vă rugăm, înalta noastră considerație.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC