Română

Rapoarte de activitate

Rezumatul raportului de activitate:

Pe parcursul anului 2010 cercetătorii Institutului de Istorie, Stat şi Drept şi-au direcţionat activitatea în cadrul a 6 proiecte instituţionale, 2 proiecte în cadrul Programelor de Stat, 2 proiecte pentru tinerii cercetători. În acest sens atenţia a fost concentrată asupra celor mai importante probleme din istoria naţională în context universal, precum şi a problemelor ce ţin de independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova atât pe plan intern, cât şi internaţional.

În acest interval de timp au fost editate: 8 monografii, 8 culegeri de studii şi documente, 7 articole în reviste de categoria – B,  69 de articole în reviste de categoria – C, 14 articole în reviste internaţionale. Colaboratorii Institutului au participat cu 31 de rapoarte la conferinţe internaţionale. Institutul a organizat 11 manifestări ştinţifice: naţionale (6) şi internaţionale (5). Colaboratorii Institutului au participat la mai multe emisiuni televizate şi radiofonice.

Planul de cercetări pe anul 2010 a fost îndeplinit, toate materialele care au fost înaintate spre publicare au fost puse în discuţie şi aprobate în cadrul şedinţelor Consiliului Ştiinţific.

Principalele rezultate ştiinţifice:

1. Au fost propuse noi viziuni privind reanimarea vieţii cultural-spirituale din Basarabia în anii 1917-1918 prin prisma efectelor politice asupra conotaţiilor culturale din această perioadă;

2. S-a studiat raportul fenomenelor religie-cultură şi reconsiderat factorul religios în profilarea conştiinţei de neam a populaţiei dintre Prut şi Nistru în anii 1812-1940.

3. Elucidate noi aspecte legate de evoluţia unor componente importante ale civilizaţiei rurale din spaţiul pruto - nistrean al Ţării Moldovei în sec. al XVII-lea – încep. sec. al XVIII-lea.

4. Au fost generalizate probleme ce ţin de istoria instituţiilor politice din RSSM şi RM, istoria conflictului din Transnistria (1989-2005), probleme ale statului, religiei şi bisericii în perioada sovietică, istoria elitelor culturale în RSSM.

5. S-a studiat evoluţia instituţiilor administrative economice, sociale si culturale ale populaţiei din S-E Moldovei si stânga Nistrului in sec XVIII- incep. sec.  XIX.

6. S-a scris istoria Drapelului de Stat al R. Moldova – Tricolorului – parte componenta a cercetărilor de vexilologie heraldica internaţionala.

7. A fost analizat ansamblul legal în vederea descentralizării puterii în Republica Moldova şi dezvoltarea autonomiei locale.

8. S-au investigat principale domenii de colaborare internaţională în scopul consolidării statului de drept în Republica Moldova şi aprofundării relaţiilor internaţionale cu alte state.

9. S-a cercetat cadrul normativ naţional şi internaţional, în vederea armonizării la standardele şi criteriile internaţionale.

10. S-au analizat particularităţile proceselor de integrare europeană şi euro-asiatică, cât şi evoluţia lor, cu evidenţierea problemelor existente în acest sens şi cu prezentarea unor propuneri concrete în vederea determinării politicii interne şi externe a Republicii Moldova.

11. S-au elucidat  în contextul investigaţiilor naţionale şi europene modificările  care se produc asupra valorilor fundamentale în societate (cazul Republicii Moldova);  structura dialogului - intra şi intercultural; cauzele labilităţii graniţelor dintre valoare şi nonvaloare la început de secol şi mileniu; contribuţia valorilor ştiinţifice în crearea  noii imagini a lumii care  determină societatea să se ghideze după aceste  criterii şi norme de viaţă; semnificaţia  unei noi etici; relaţia dintre componenta valorică dominantă şi formarea conştiinţei de sine; funcţiile axiologice ale ştiinţei în societatea contemporană.

12. S-au identificat şi  testat sursele care alimentează modificarea/stigmatizarea valorilor  şi specificul lor în realitatea Republicii Moldova.


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC