Română

Perfecţionare


În cadrul Institutului de Istorie al AȘM îşi desfășoară un stagiu de cercetare Dna Mariann NAGY, Profesor de istorie economică la Facultatea de Istorie a Universității din Pécs, Ungaria. Stagiul se realizează în cadrul Programului Fondului Vysegrad timp de două semestre academice, între septembrie 2015 - iulie 2016.

Preocupările generale ale dnei profesor se axează pe tematica istoriei economice în Imperiul Austro-Ungar la sfârșitul secolului al XIX-lea. Stagiul în cadrul Institutului de Istorie permite elaborarea unor paralelisme ale situațiilor de la periferiile Marilor Imperii: cel Austro-Ungar și situația din Basarabia – provincie periferică a Imperiului Rus.RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC