Română

Perfecţionare


În perioada 2-7 iulie 2015 în oraşul Braşov din România s-a desfăşurat cea de-a XI-a ediţie a şcolii de vară “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, care a întrunit circa 40 de profesori şi cercetători de istorie din Republica Moldova, Ucraina, Serbia şi Ungaria. Lucrările şcolii de vară au fost găzduite de Universitatea "Transilvania" din Braşov, fiind organizate de Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, cu finanţarea Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni al Ministerului Afacerilor Externe a României.

În cadrul evenimentului de deschidere a oficială a cursurilor rectorul Universităţii "Transilvania" - prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan, s-a arătat onorat să găzduiască o astfel de manifestare, chiar dacă profilul universităţii pe care o conduce este unul în special tehnic, în cadrul universităţii lipsind facultatea de istorie. Tot domnia sa a fost şi ghidul unei excursii organizate pentru participanţi în Biblioteca universitară, în cadrul căreia a relatat despre istoricul instituirii şi succesele universităţii. În plus, domnia sa a avut grijă ca fiecare participant la şcoala de vară să primească un set de suvenire personalizate cu logoul universităţii, precum şi un set de carte.

Lucrările şcolii de vară au fost moderate de către acad.prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai şi directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, care a susţinut şi conferinţa inaugurală, intitulată Românii şi latinitatea. În cadrul acestei conferinţe, domnia sa a susţinut că poporul român este cel mai latin dintre toate popoarele latine, aducând în acest sens argumente solide de ordin istoric şi lingvistic (din primele izvoare scrise româneşti), combătând astfel afirmaţiile anumitor istorici în privinţa "implantării" forţate în limba română a substratului latin de către reprezentanţii Şcolii Ardelene.


În continuare cursurile au cuprins conferinţe şi  mase rotunde, care s-au axat în special pe istoria României în anii Primului şi celui de-al Doilea Război Mondial, precum şi în perioada interbelică. Vom aminti în acest sens de conferinţele Transilvania şi Primul Război Mondial - prof.univ.dr. Liviu Maior, România de la Tratatul de la Trianon şa "arbitrajul" de la Viena (1920-1940) - prof.univ.dr. Ioan Scurtu, România în Europa - prof.univ.dr. Mihai Retegan, Transilvania şi iar Transilvania: un secol de la discursul lui Nicolae Titulescu la Ploieşti - prof.univ.dr. Ioan Bolovan, Carol al II-lea - portretul unui rege controversat - dr. Narcis Dorin Ion.

Deosebit de captivante au fost conferinţele în care au fost abordate diferite aspecte din istoria Braşovului: Spiritualitate şi istorie în Şcheii Braşovului - pr. prof.dr. Vasile Oltean, Braşov: Atmosferă, arhitectură şi spaţiu urban - prof.univ.dr.arh. Teofil Mihăilescu, Braşovul cultural de altădată - prof. Ion Topolog, Medicina braşoveană - un reper emblematic în dezvoltarea medicinei româneşti în prima jumătatea a sec. XX - prof.univ.dr. Liliana Rogozea.

Reprezentanţii Institutului de Istorie al AŞM la lucrările şcolii de vară - prof.univ.dr.hab. Ion Şişcanu şi conf.univ.dr.hab Gheorghe Cojocaru - au participat activ la mesele rotunde şi dezbaterile pe aşa teme precum România în anii celor două războaie mondiale, Istoria contemporană a României reflectată în istoriografia recentă, Românii şi România în secolele XIX-XXI: identităţi şi loialităţi în perspectivă istorică - studiu de caz: Transilvania.


Lucrările şcolii de vară au cuprins şi o serie de activităţi cu caracter didactic-aplicativ, care au fost găzduite de Colegiul Naţional "Andrei Şaguna". În cadrul acestora profesorii din diferite unităţi de învăţământ din România şi-au împărtăşit experienţa lor cu colegii din afara României în privinţa practicilor extracurriculare în domeniul istoriei şi educaţiei civice. Pe final, Institutul de Istorie al AŞM a venit cu o donaţie de carte pentru biblioteca colegiului, care sperăm că vor ajuta elevii acestei instituţii să-şi lărgească orizontul de cunoaştere a istoriei naţionale.

Vom menţiona, de asemenea, că participanţii la şcoala de vară au avut parte pe lângă cursuri şi de impresionante excursii ghidate la castelele, cetăţile şi mănăstirile fortificate din zona Braşovului, care au întregit vizual informaţiile audiate în cadrul cursurilor.

În cadrul evenimentului de închidere oficială a cursurilor, conf.univ.dr.hab. Gheorghe Cojocaru a dat o apreciere înaltă reuşitei organizatorilor de a oferi an de an participanţilor cursuri şi activităţi recreative deosebit de relevante şi folositoare pentru activitatea pe care o desfăşoară zi de zi.


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC