Română

Perfecţionare


În perioada 17-28 iunie curent, la Minsk (Bielorusia) și-a desfășurat lucrările o școală de vară internațională a istoricilor, cu tema „Uniunea Sovietică în cel de-al Doilea Război Mondial: probleme actuale de istorie și memorie istorică”, organizată de Asociația Istoricilor din țările CSI. La lucrările ei, alături de delegația țării-gazdă, Bielorusia, au participat și delegații din Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan etc., precum și o delegație compusă din cinci cercetători de la Institutul de Istorie al AȘM.

Elementul de bază al programului l-a constituit o serie de comunicări, prezentate zilnic de membri din fiecare delegație, dedicate diferitor aspecte ce vizau participarea diferitor republici sovietice la cel de-al Doilea Război Mondial, dar și receptarea acestor evenimente la momentul actual de diferite comunități.

În cadrul unei mese rotunde, participanții au putut discuta despre specificul istoriografiei problemei în fiecare dintre țările-participante, remarcând asemănările și diferențele dintre abordările generalizate în diferite spații. S-a purtat o polemică deosebit de intensă asupra „rescrierii” istoriei și a măsurii în care aceasta este justificată, precum și asupra manierei în care istoricii trebuie să-și prezinte viziunile publicului larg.

Al treilea element al programului a fost vizitarea mai multor muzee din Minsk și din apropierea orașului, a lagărului de concentrare de la Trostineț și a memorialului de la Khatyn.
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC