Română

Întruniri ştiinţifice

La data de 4 iunie 2024 se împlinesc 104 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon. În acest sens, pentru a consemna Ziua Tratatului de la Trianon, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, a organizat luni, 3 iunie, conferința publică „Tratatul de la Trianon - consecințe geopolitice, juridice și naționale”.

În cadrul evenimentului, moderat de directorul ICR „Mihai Eminescu”, Monica Babuc, au participat reputați cercetători și istorici, cadre didactice și studenți etc.

Importanța și efectele semnării Tratatului de la Trianon au fost relevate celor prezenți de către directorul Institutului de Istorie al USM, dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Asociației Europene de Studii Geopolitice și Strategice „Gheorghe I. Brătianu”, dr. Constantin CORNEANU, și decanul FRIȘPA a USM, dr. Alexandru SOLCAN.

Astfel, dr. hab. Gheorghe COJOCARU a relatat despre Conferința de Pace de la Paris și chestiunea frontierelor României întregite (1919-1920). La rândul său, dr. Constantin CORNEANU a vorbit despre implicațiile semnării Tratatului asupra geopoliticii și securității naționale a României în secolul XX, iar dr. Alexandru SOLCAN a evidențiat câteva repede și implicații pentru „o lume în schimbare”.

Conferința s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Ziua Tratatului de la Trianon a fost declarată prin Legea nr. 256 din 18 noiembrie 2020. Tratatul de la Trianon a fost semnat între Puterile Aliate, inclusiv Regatul României, și Ungaria, în calitate de succesoare a Imperiului Austro-Ungar. Drept urmare, Transilvania, Maramureș, precum și părți din Banat și Crișana, au fost recunoscute oficial ca parte a Regatului României.
RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC