Română

Întruniri ştiinţifice

În data de 8 mai 2024, Institutul de Istorie al USM în cooperare cu Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova și Direcția Învățământ General Dubăsari și în parteneriat cu Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, MNIM și Asociația Obștească Institutul Pro Memoria, au organizat conferința științifico-practică pentru profesorii școlari din raionul Dubăsari „Predarea disciplinei opționale pentru clasele a IX-a, a XII-a «Regimul totalitar comunist: represiune și mișcare de rezistență»". Evenimentul a avut loc în incinta Consiliului Raional Dubăsari, cu participarea profesorilor universitari, cercetătorilor științifici și a profesorilor școlari din raionul Dubăsari.

În cadrul secțiunii de comunicări și dezbateri a fost prezentat curriculum-ul disciplinei opționale „Regimul totalitar-comunist: represiune și mișcarea de rezistență", de rând cu materialele teoretico-metodologice recomandate pentru organizarea și predarea cursului. În mod special, participanții au discutat problemele de istorie a Marii Terori (1937-1938) din RASS Moldovenească, memoria victimelor deportărilor staliniste și mișcarea de rezistență antisovietică în RSS Moldovenească, precum și impactul fenomenului totalitar-comunist asupra societății de astăzi.

În cadrul evenimentului, profesorilor școlari le-au fost distribuite cu titlu de donație curriculum-ul disciplinei opționale „Regimul totalitar comunist: represiune și mișcare de rezistență" (2024), volumul de documente „Голод в Молдове (1946-1947). Сборник документов", coord. Anatol Țăranu (1993), studiul monografic „Calvarul: documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti. 1940-1950", semnat de acad. Valeriu Pasat (2006), volumul I, tom. 2 din colecția „Arhivele Memoriei", ed. Ludmila D. Cojocaru (2018).

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea memoriei istorice și promovarea valorilor democratice prin diseminarea cunoașterii istorice și cooperarea între instituțiile academice și societatea civilă. Schimbul și implementarea bunelor practici între Lituania și Moldova”, realizat cu suportul Programului de promovare a democrației și cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC