Română

Evenimente

Gheorghe Cojocaru s-a născut la 8 februarie 1963 în satul Țahnăuți, raionul Rezina. După absolvirea Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova (1988) este încadrat la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei unde parcurge toate etapele unei cariere științifice și manageriale începând cu cea de laborant superior până la cea de director, funcție pe care o deține până în prezent. Pe parcursul acestei perioade susține teza de doctor în istorie (1996) la Universitatea din București și pe cea de doctor habilitat în istorie, la specialitățile Istoria Românilor și Istoria Universală (2014), în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei.

Pe parcursul celor 35 de ani de activitate științifică în cadrul Institutului de Istorie, dl Gheorghe Cojocaru, doctor habilitat în istorie, s-a format și afirmat ca specialist notoriu în domeniul istoriei naționale și universale, istoriei relațiilor internaționale, perioada contemporană. S-a făcut cunoscut prin lucrări de mare valoare teoretică și practică, a obținut rezultate remarcabile și a contribuit considerabil la dezvoltarea științei și culturii naționale.

Aria intereselor sale științifice cuprinde o amplă varietate de probleme de istorie a Basarabiei în perioada interbelică, istoria RASS Moldovenești și RSS Moldovenești, istoria URSS, politica externă a Republicii Moldova, subiectul separatismului transnistrean.

Rezultatele activității sale de cercetare și-au găsit reflectare în 175 studii științifice: monografii,  culegeri de studii și documente, articole științifice, inclusiv lucrări individuale și în colaborare.

Gheorghe Cojocaru a contribuit în mod esențial la studierea problemelor privind: instituirea și activitatea primului organism legislativ al Basarabiei – Sfatul Țării; procesul neunivoc de integrare a Basarabiei în componența României; originile, evoluția și formele de manifestare a „moldovenismului” și totalitarismului bolșevic în spațiul de la Est de Prut în secolul al XX-lea. O atenție deosebită a acordat studierii mișcării naționale din a doua jumătate a anilor ´80 ai sec. al XX-lea, proclamării independenței de stat a Republicii Moldova și încadrării acesteia în comunitatea mondială. Un loc distinct în cercetările istoricului Gheorghe Cojocaru îl ocupă problema Basarabiei în relațiile internaționale în anii ´20 ai secolului trecut și Tratatul Basarabiei în contextul relațiilor României cu Marile Puteri. A explicat dintr-o perspectivă originală formarea, evoluția și dispariția URSS. A analizat temeinic, în baza surselor istorice, destinul RSS Moldovenești în anii stalinismului postbelic și „dezghețului” lui N. S. Hrușciov.

A adus un aport considerabil la organizarea și desfășurarea cu succes a mai multor congrese și conferințe științifice internaționale, cu participare internațională sau naționale.

Gheorghe Cojocaru este profesor universitar, prin cumul, la Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. Sub îndrumarea dr. hab. Gheorghe Cojocaru au susținut teze de doctor și doctor habilitat 5 discipoli.

În calitate de cercetător, cadru didactic și director de Institut a întreținut relații de colaborare cu instituții de cercetări științifice de profil din România, Rusia, Ukraina, Italia, Franța, Austria, Polonia, Țările Baltice, Kazahstan. A participat într-un șir de proiecte naționale și internaționale. A efectuat stagii de cercetare în arhivele și bibliotecile mai multor țări din Europa de Est și Centrală, în urma cărora a publicat un șir de culegeri tematice de documente, studii individuale și în colaborare de mare interes științific.

Gheorghe Cojocaru este redactor-șef al „Revistei de Istorie a Moldovei”, publicația științifică a Institutului de Istorie și participă, totodată, în Comitetele redacționale ale altor 7 reviste științifice de prestigiu din Republica Moldova și de peste hotare, între care: Arhivele Totalitarismului. Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București; Acta Marisiensis. Seria Historia. Revista Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș; Destin românesc, Chișinău-București; Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Seria „Științe Umanistice”.

Lucrările sale au fost înalt apreciate de către mediul academic și opinia publică, fiind recenzate favorabil și apreciate cu distincții onorifice atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

În prezent, printre activitățile prioritare ale dr. hab. Gheorghe Cojocaru se numără cele cu privire la valorificarea patrimoniului istoric documentar și coordonarea sintezei academice de Istorie națională, la care  se lucrează în cadrul Institutului de Istorie.

La acest frumos ceas aniversar, colectivul Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova îi dorește dlui dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului, ani mulți cu sănătate și bucurii, să își continuie misiunea, să își desăvârșească opera de cercetare a istoriei românilor în context universal, pe care o investighează cu pasiune și onestitate, dar și pe cea de manager.

Colectivul Institutului de Istorie.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC