Română

Evenimente

În data de 27 ianuarie 2023, la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, în ședința publică a Consiliului științific specializat DH 611.02-22-6 al Institutului de Istorie, conf. univ. dr. Elena NEGRU, a susținut teza de doctor habilitat în istorie cu tema „Construcţia  identitară  în  RSS Moldovenească”, consultant științific Gheorghe COJOCARU, dr. hab., directorul Institutului de Istorie.

În calitate de referenți oficiali ai tezei de doctor habilitat au fost: Victor JUC, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, Nicolae ENCIU, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie al USM, George Eugen ENACHE, doctor în istorie, profesor universitar, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România.

Teza elaborată de conf. univ. dr. Elena Negru tratează o problemă complexă studiată de ştiinţa istorică, dar şi de sociolingvistică, ştiinţe politice, sociologie și analizează conținutul și semnificația proiectului de construcţie a identităţii naţionale în RSS Moldovenească pe parcursul a peste patru decenii şi jumătate.

O felicităm pe colega noastră conf. univ. dr. Elena NEGRU cu ocazia susținerii publice a tezei de doctor habilitat în istorie!

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC