Română

SUMAR
IN HONOREM

ISTORICUL ION JARCUŢCHI LA 65 DE ANI

STUDII

Valentin CONSTANTINOV,

BĂTĂLIA DE LA DRĂGŞANI DIN VARA ANULUI 1616 ŞI CONJUNCTURA DIPLOMATICĂ ÎN JURUL ACESTEIA

Paola AVALLONE,

PER UNA STORIA DEL CREDITO COMMERCIALE NEL MEZZOGIORNO ITALIANO PREUNITARIO: LA CASSA DI SCONTO DEL BANCO DELLE DUE SICILIE

Igor CERETEU,

VALORI CĂRTURĂREŞTI DIN BIBLIOTECA MĂNĂSTIRII CURCHI

Vadim GUZUN,

CEA DE A DOUA MARE FOAMETE DIN UNIUNEA SOVIETICĂ: RELATĂRI ALE REFUGIAŢILOR CARE S-AU SALVAT ÎN ROMÂNIA

A.C. СТЫКАЛИН,

ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКО-РУМЫНСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ РУМЫНСКОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛИЗМА В МАТЕРИАЛАХ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС  (1953-1964)

Elena NEGRU,

SCHIMBURILE DE TURIŞTI DINTRE RSS MOLDOVENEASCĂ ŞI REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA (ANII 60-70 AI SEC. XX)

DOCUMENTAR

Gheorghe COJOCARU,

CE SE CUNOȘTEA LA BUCUREȘTI DESPRE SITUAȚIA DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN 1965?

ISTORIE LOCALĂ

Dinu POȘTARENCU,

PRIMELE ATESTĂRI DOCUMENTARE ALE LOCALITĂŢILOR BALATINA, CERNOLEUCA, CIGÂRLENI, FĂLEŞTI, RĂZENI, ŢĂHNĂUŢI

ÎN AJUTORUL PROFESORULUI DE ISTORIE

Ion CHIRTOAGĂ,

LATINESCUL „ROMANUS” – PRECURSORUL ETNONIMULUI „ROMÂN”

RECENZII

ОБЗОР КНИГИ ВЛАДА МИСКЕВКА «ГОД 1812-Й: ДВА СТОЛЕТИЯ С НАЧАЛА АННЕКСИИ БЕССАРАБИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ»

Алексей ПОНОМАРEВ

LUDMILA ROTARI, MIŞCAREA SUBVERSIVĂ DIN BASARABIA ÎN ANII 1918-1924

Ștefan BOLDIȘOR

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

ROLUL PARLAMENTULUI ÎN PROCESUL DE DOBÂNDIRE A INDEPENDENŢEI  REPUBLICII MOLDOVA

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC