Română


Descarcă PDF


SUMAR
IN HONOREM

ION ȘIȘCANU - 60

EPOCA MEDIEVALĂ ȘI MODERNĂ

Sergiu BACALOV,

PROCESUL DE ÎMPĂMÂNTENIRE A BOIERIMII ALOGENE ÎN ŢARA MOLDOVEI ÎN SECOLUL AL XVII-LEA.  ASPECTE DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA MARELUI POSTELNIC STAMATIE HIOTI (SACÂZLIUL)

Vladimir ARTAMONOV, Valentin CONSTANTINOV,

ÎNCERCAREA DE TRECERE A LUI DIMITRIE CANTEMIR SUB PROTECTORAT AUSTRIAC ÎN ANUL 1715

Constantin UNGUREANU,

CADASTRUL AUSTRIAC DIN BUCOVINA

SECOLUL XX

Veaceslav CIORBĂ

MISIUNEA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN STÂNGA NISTRULUI (1941-1944)

Pavel MORARU,

IEŞIREA ROMÂNIEI DIN RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA U.R.S.S. ŞI ACŢIUNILE SMERŞ PENTRU ANIHILAREA AGENTURII SERVICIILOR SPECIALE ROMÂNEŞTI

Octavian ȚÎCU,

BORDER AND TERRITORY IN THE RUSSIAN HISTORY: A GLANCE AT THE POST-SOVIET PERIOD

DOCUMENTAR

А. М. ПОНОМАРЕВ,

НЕИЗВЕСТНАЯ РУКОПИСЬ П.С. ПУЩИНА О РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ  1806-1812 ГГ.

Gheorghe COJOCARU,

„FIECARE ESTE DATOR ȘI ÎN DREPT SĂ SPUNĂ CE GÂNDEȘTE” STENOGRAMA CONSFĂTUIRII ÎN PROBLEMELE ÎMBUNĂTĂȚIRII PREDĂRII ISTORIEI MOLDOVEI ÎN CADRUL CURSULUI DE ISTORIE A URSS ÎN LUMINA TEZELOR CC AL PCUS ”50 DE ANI AI MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE”

MEMORII

IORGU TUDOR MEMORIALIST

Dinu POŞTARENCU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ A TINERILOR  CERCETĂTORI „CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA STATULUI DE DREPT  ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE”

Sergiu BACALOV

RECENZII ȘI PREZENTĂRI

ORTODOXIA ÎN MOLDOVA: PUTEREA, BISERICA, CREDINCIOŞII. 1940-1991

Nicolae ENCIU

ENCICLOPEDIA ARMATEI ROMÂNIEI

Ion XENOFONTOV

NOI STUDII DESPRE CANTEMIREȘTI

Marina IABANJI

MASĂ ROTUNDĂ

George FRIEDMAN,

ANALIZELE STRATFOR CU PRIVIRE LA REPUBLICA MOLDOVA ŞI EVOLUŢIILE CONTEXTULUI ACTUAL INTERNAŢIONAL

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC